Máte problém s dostupností léčby roztroušené sklerózy? Roska je tu pro Vás!
Pondělí, 11 srpen 2014

Unie Roska více než rok bojovala, aby nově diagnostikovaní pacienti nečekali na nasazení léčby dlouhé týdny či měsíce na tzv. „čekacích listinách“.  V měsíci srpnu nastal dlouho očekávaný posun k lepšímu, kdy bylo přijato nařízení vlády  v němž  je uvedeno, že nově diagnostikovaným pacientům s diagnózou roztroušená skleróza  musí být od 1. 1. 2013 nasazena lékařem indikovaná  léčba nejpozději do čtyř týdnů. V případě nedodržení , může zdravotní pojišťovna dostat pokutu až 10 miliónů korun.

 

V současné době se potýkáme s dalším problémem, kdy zdravotní pojišťovna po předchozí revizi v lékařském MS centru posoudí léčbu pacienta s RS jako nepotřebnou či neúčinnou a odmítne tuto léčbu nemocnici uhradit. Nemocnice následně odmítne léčit, neboť by léčbu nedostala uhrazenou a utrpěla by finanční ztrátu. Pokud byste se v této situaci ocitli právě Vy či Vaši blízcí neváhejte a kontaktujte Unii Roska. Ve spolupráci s Platformou zdravotních pojištěnců  Vám umíme  pomoci a to zcela bezplatně. Pro Vaši informaci uvádíme „Rady pro pacienty při ukončení  úhrady nákladné péče“ vypracované JUDr. Ondřejem Dostálem Ph.D., LL.M. z Platformy zdravotních pojištěnců.

Ukončování úhrady nákladné péče: Rady pro pojištěnce