“Jsme tu, abychom pomáhali pacientům s roztroušenou sklerózou a jejich blízkým”

šipka
 

Obrázky v šířce 800px v aktualitách

Aktuality VŽDY musí mít úvodní text

Pokud se nemá aktualita propisovat na FB vybrat štítek: nepropsat do rss

Úvodní text je souhrn celého textu pokud nechete dělat výtak použite chat GPT

Vždy si poslat testovací aktualitu na e-maily: landova@gmail.com, roska@roska.eu

Pokud se aktulita vkládá na více stránek, MUSÍ být rozesílání zakazané na ostatních jinak příjde aktualita dvakrát.

Nápověda
editace

Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27
Roska Praha vás zve na ergoterapie
28
Roska Praha vás zve na ergoterapie
29
Roska Praha vás zve na ergoterapie
30 31
PŘIPOMÍNKA - 22. NÁRODNÍ KONFERENCI „MÍSTO PRO KVALITNÍ ŽIVOT S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU“
1 2
3 4 5
Pozvánka - Roska Kroměříž vás zve akci ,,Rozsviťme Česko"
6 7 8 9
10 11 12
Roska Praha vás zve na arteterapii
13 14 15 16
17 18 19
Roska Liberec vás zve na ,,Rozsvítíme ČR"
Aktivní přístup pacienta k léčbě RS
20 21 22 23
24 25 26
Roska Praha vás zve na arteterapii
Aktivní přístup pacienta k léčbě RS
27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Benefity VZP pro rok 2023 a možnost jejich čerpání na akce pořádané Unií ROSKA

Benefity VZP pro rok 2023 a možnost jejich čerpání na akce pořádané Unií ROSKAMožnosti v čerpání příspěvků na aktivity, které pacienti s roztroušenou sklerózou realizují v rámci činnosti Unie ROSKA a našich pobočných spolků, jsou následující:

Rehabilitační aktivity

Na příspěvek na rehabilitační aktivity (např. masáž či sauna) ve výši 1 000 korun mají nárok ti pojištěnci, kteří během posledních 24 měsíců absolvovali jedno nebo více vyšetření v rámci celonárodních screeningových programů (ty jsou zaměřeny na prevenci karcinomu kolorekta, karcinomu prsu, karcinomu děložního hrdla a karcinomu plic). I v tomto případě je nutno o příspěvek požádat elektronicky prostřednictvím aplikace Moje VZP.


Zvýšení příspěvku na pohyb

U příspěvku na pohybové aktivity dětí od 1 roku navyšuje VZP částku na 1 000 korun ročně. Příspěvek je možné využít na organizované sportovní aktivity v kroužcích, spolcích, klubech, domech dětí a mládeže apod., dále také na sportovní prohlídku absolvovanou za úhradu u lékaře (ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb.), u mladistvých nad 15 let například také na permanentky na cvičení. U dospělých a seniorů se částka, ani podmínky čerpání nemění.

Kompletní informace k podmínky čerpání příspěvku z fondu prevence VZP pro rok 2023 naleznete zde:

https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/podminky-pro-cerpani-financnich-prispevku

Unie ROSKA - česká MS společnost, z. s požádala VZP o vysvětlení konkrétních podmínek, za kterých lze na námi realizované akce benefity čerpat.

Vyjádření uvádíme zde:

Na rekondiční pobyty pořádané Unií a pobočnými spolky příspěvek čerpat nelze – viz v textu níže.

Možnost čerpání příspěvku na cvičení a plavání organizované pobočnými spolky Unie:

Dospělým ve věku 18 až 65 let přispíváme pravidelnou pohybovou a zároveň sportovní aktivitu dlouhodobého charakteru rozvíjející koordinaci, sílu, rovnováhu, flexibilitu a posílení středu těla – na předplatné, permanentky, členské příspěvky a kurzy. Dokládají platební doklad nebo doklady v minimální hodnotě 1 500 Kč a náš příspěvek je ve výši 500 Kč.

Dospělým nad 65 let přispíváme 500 Kč na pohybovou, rekondiční nebo sportovní aktivitu seniorů rozvíjející koordinaci, sílu, rovnováhu, flexibilitu a posílení středu těla, na zdravotní cvičení, na členské příspěvky. V této věkové skupině je možné příspěvek poskytnout po předložení platebních dokladů vystavených na pravidelné i jednorázové pohybové aktivity.

Kompletní podmínky pro poskytnutí příspěvku na pohyb jsou uvedeny na našem webu zde: Pohyb - VZP ČR

 

Je vždy potřeba, aby na platebním dokladu byla uvedena konkrétní pohybová aktivita - např. aerobic, badminton, florbal, fotbal, kalanetika, plavání, spinning, pilates, kruhový trénink, jóga) a aby poskytovatel měl oprávnění k provozování této sportovní a pohybové činnosti. Vaše společnost Unie ROSKA - česká MS společnost, z. s. takové oprávnění má. Abychom mohli posoudit, zda bychom přispěli i na základě dokladu vystaveného Vašimi pobočnými spolky, uveďte prosím jejich IČO a název (pokud je jich hodně, tak alespoň pár příkladů), děkuji.

Co se týká rehabilitačních aktivit, tak přispíváme na konkrétní rehabilitační a rekondiční aktivity lázeňského typu nehrazené z veřejného zdravotního pojištění (např. masáže, plavání, solná jeskyně, sauna, kryokomora, rehabilitační nebo zdravotní cvičení poskytnuté fyzioterapeutem). Tyto aktivity a cvičení musí být plně uhrazeny klientem. Na rehabilitační pobyty, které zahrnují cenu za pobyt a stravu nepřispíváme.

pobočné spolky spadají pod "hlavní IČO" , u kterého je evidována informace o - "provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti". Zároveň tyto informace lze ověřit v živnostenském rejstříku. Z tohoto pohledu by mělo být vše v pořádku. Pokud budou splněny veškeré další podmínky pro poskytování příspěvku z Fondu prevence pro rok 2023 je možné o příspěvek požádat. Doporučíme například uvést sportovní aktivitu i na webové stránky společnosti.

Pokud např. máte již vystaven platební doklad s pohybovou aktivitou, na který chcete uplatnit příspěvek z Fondu prevence - zašlete přílohou, zkontrolujeme a rádi odpovíme, abychom případně předešli nedorozumění.

Na platebním dokladu musí být uvedeno

  • název předloženého dokladu
  • rozsah a předmět plnění, tedy název služby, zboží nebo aktivity; v odůvodněných případech může být doplněno klientem (včetně jeho podpisu)
  • datum vystavení případně uhrazení dokladu
  • cenu v Kč
  • identifikaci obchodní firmy (IČ, název, adresa firmy); VZP si vyhrazuje právo provést kontrolu předložených platebních dokladů oproti činnostem uvedeným ve veřejném rejstříku u dodavatele, který platební doklad vystavuje
  • označení pojištěnce, pro kterého je plnění určeno. V odůvodněných případech může být označení osoby doplněno žadatelem včetně podpisu na rub dokladu. Toto se netýká platebních dokladů typu účtenka/paragon apod. (tzv. zjednodušený platební doklad), které jsou poskytovatelem vystavovány beze jména. Jedná se o platební doklady z lékáren, drogerií apod. U těchto dokladů není označení osoby, pro kterou je plnění určeno, vyžadováno.
  • u platebních dokladů, kde byla úhrada provedena hotově, musí být jednoznačně patrné provedení úhrady
  • u platebních dokladů, kde byla úhrada provedena bezhotovostním převodem, platební kartou, dobírkou, prostřednictvím platební brány, a není z platebního dokladu jednoznačně patrná úhrada, je vyžadováno doložení výpisu z bankovního účtu ( případně potvrzení vydané bankou, výňatek výpisu z bankovního účtu, dokladu z platebního terminálu nebo příjmový pokladní doklad)

S dotazy se lze obracet na Informační centrum VZP

tel.: +420 952 222 222                    

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3

URL: www.vzp.cz