“Jsme tu, abychom pomáhali pacientům s roztroušenou sklerózou a jejich blízkým”

šipka
 

Obrázky v šířce 800px v aktualitách

Aktuality VŽDY musí mít úvodní text

Pokud se nemá aktualita propisovat na FB vybrat štítek: nepropsat do rss

Úvodní text je souhrn celého textu pokud nechete dělat výtak použite chat GPT

Vždy si poslat testovací aktualitu na e-maily: landova@gmail.com, roska@roska.eu, ztausova@gmail.com

Pokud se aktulita vkládá na více stránek, MUSÍ být rozesílání zakazané na ostatních jinak příjde aktualita dvakrát.

Nápověda
editace

Horní menu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28 29 30
Procvičování paměti a kognitivních funkcí zábavnou formou
31 1 2 3
4
Roska Brno - město Vás zve na přednášku
5
Roska Brno - město Vás zve na přednášku
6
Ergoterapie, arteterapie - ozdobné šňůrky na brýle - Roska Praha
Roska Brno - město Vás zve na přednášku
Roska Hradec Králové Vás zve na přednášku
7
Roska Žďár nad Sázavou vás zve společně s UNIÍ ROSKA na výstavu ,,Roztroušená krása"
Roska Brno - město Vás zve na přednášku
8 9
Roska Liberec vás zve na akci Trousíme se na Ještěd.
10
11 12 13 14 15
UNIE ROSKA vás zve na 6. ROSKIÁDU
16
UNIE ROSKA vás zve na 6. ROSKIÁDU
17
UNIE ROSKA vás zve na 6. ROSKIÁDU
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Benefity VZP pro rok 2023 a možnost jejich čerpání na akce pořádané Unií ROSKA

Benefity VZP pro rok 2023 a možnost jejich čerpání na akce pořádané Unií ROSKAMožnosti v čerpání příspěvků na aktivity, které pacienti s roztroušenou sklerózou realizují v rámci činnosti Unie ROSKA a našich pobočných spolků, jsou následující:

Rehabilitační aktivity

Na příspěvek na rehabilitační aktivity (např. masáž či sauna) ve výši 1 000 korun mají nárok ti pojištěnci, kteří během posledních 24 měsíců absolvovali jedno nebo více vyšetření v rámci celonárodních screeningových programů (ty jsou zaměřeny na prevenci karcinomu kolorekta, karcinomu prsu, karcinomu děložního hrdla a karcinomu plic). I v tomto případě je nutno o příspěvek požádat elektronicky prostřednictvím aplikace Moje VZP.


Zvýšení příspěvku na pohyb

U příspěvku na pohybové aktivity dětí od 1 roku navyšuje VZP částku na 1 000 korun ročně. Příspěvek je možné využít na organizované sportovní aktivity v kroužcích, spolcích, klubech, domech dětí a mládeže apod., dále také na sportovní prohlídku absolvovanou za úhradu u lékaře (ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb.), u mladistvých nad 15 let například také na permanentky na cvičení. U dospělých a seniorů se částka, ani podmínky čerpání nemění.

Kompletní informace k podmínky čerpání příspěvku z fondu prevence VZP pro rok 2023 naleznete zde:

https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/podminky-pro-cerpani-financnich-prispevku

Unie ROSKA - česká MS společnost, z. s požádala VZP o vysvětlení konkrétních podmínek, za kterých lze na námi realizované akce benefity čerpat.

Vyjádření uvádíme zde:

Na rekondiční pobyty pořádané Unií a pobočnými spolky příspěvek čerpat nelze – viz v textu níže.

Možnost čerpání příspěvku na cvičení a plavání organizované pobočnými spolky Unie:

Dospělým ve věku 18 až 65 let přispíváme pravidelnou pohybovou a zároveň sportovní aktivitu dlouhodobého charakteru rozvíjející koordinaci, sílu, rovnováhu, flexibilitu a posílení středu těla – na předplatné, permanentky, členské příspěvky a kurzy. Dokládají platební doklad nebo doklady v minimální hodnotě 1 500 Kč a náš příspěvek je ve výši 500 Kč.

Dospělým nad 65 let přispíváme 500 Kč na pohybovou, rekondiční nebo sportovní aktivitu seniorů rozvíjející koordinaci, sílu, rovnováhu, flexibilitu a posílení středu těla, na zdravotní cvičení, na členské příspěvky. V této věkové skupině je možné příspěvek poskytnout po předložení platebních dokladů vystavených na pravidelné i jednorázové pohybové aktivity.

Kompletní podmínky pro poskytnutí příspěvku na pohyb jsou uvedeny na našem webu zde: Pohyb - VZP ČR

 

Je vždy potřeba, aby na platebním dokladu byla uvedena konkrétní pohybová aktivita - např. aerobic, badminton, florbal, fotbal, kalanetika, plavání, spinning, pilates, kruhový trénink, jóga) a aby poskytovatel měl oprávnění k provozování této sportovní a pohybové činnosti. Vaše společnost Unie ROSKA - česká MS společnost, z. s. takové oprávnění má. Abychom mohli posoudit, zda bychom přispěli i na základě dokladu vystaveného Vašimi pobočnými spolky, uveďte prosím jejich IČO a název (pokud je jich hodně, tak alespoň pár příkladů), děkuji.

Co se týká rehabilitačních aktivit, tak přispíváme na konkrétní rehabilitační a rekondiční aktivity lázeňského typu nehrazené z veřejného zdravotního pojištění (např. masáže, plavání, solná jeskyně, sauna, kryokomora, rehabilitační nebo zdravotní cvičení poskytnuté fyzioterapeutem). Tyto aktivity a cvičení musí být plně uhrazeny klientem. Na rehabilitační pobyty, které zahrnují cenu za pobyt a stravu nepřispíváme.

pobočné spolky spadají pod "hlavní IČO" , u kterého je evidována informace o - "provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti". Zároveň tyto informace lze ověřit v živnostenském rejstříku. Z tohoto pohledu by mělo být vše v pořádku. Pokud budou splněny veškeré další podmínky pro poskytování příspěvku z Fondu prevence pro rok 2023 je možné o příspěvek požádat. Doporučíme například uvést sportovní aktivitu i na webové stránky společnosti.

Pokud např. máte již vystaven platební doklad s pohybovou aktivitou, na který chcete uplatnit příspěvek z Fondu prevence - zašlete přílohou, zkontrolujeme a rádi odpovíme, abychom případně předešli nedorozumění.

Na platebním dokladu musí být uvedeno

  • název předloženého dokladu
  • rozsah a předmět plnění, tedy název služby, zboží nebo aktivity; v odůvodněných případech může být doplněno klientem (včetně jeho podpisu)
  • datum vystavení případně uhrazení dokladu
  • cenu v Kč
  • identifikaci obchodní firmy (IČ, název, adresa firmy); VZP si vyhrazuje právo provést kontrolu předložených platebních dokladů oproti činnostem uvedeným ve veřejném rejstříku u dodavatele, který platební doklad vystavuje
  • označení pojištěnce, pro kterého je plnění určeno. V odůvodněných případech může být označení osoby doplněno žadatelem včetně podpisu na rub dokladu. Toto se netýká platebních dokladů typu účtenka/paragon apod. (tzv. zjednodušený platební doklad), které jsou poskytovatelem vystavovány beze jména. Jedná se o platební doklady z lékáren, drogerií apod. U těchto dokladů není označení osoby, pro kterou je plnění určeno, vyžadováno.
  • u platebních dokladů, kde byla úhrada provedena hotově, musí být jednoznačně patrné provedení úhrady
  • u platebních dokladů, kde byla úhrada provedena bezhotovostním převodem, platební kartou, dobírkou, prostřednictvím platební brány, a není z platebního dokladu jednoznačně patrná úhrada, je vyžadováno doložení výpisu z bankovního účtu ( případně potvrzení vydané bankou, výňatek výpisu z bankovního účtu, dokladu z platebního terminálu nebo příjmový pokladní doklad)

S dotazy se lze obracet na Informační centrum VZP

tel.: +420 952 222 222                    

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3

URL: www.vzp.cz