Hlavní informace

RS je chronické onemocnění, které často postihuje mladé lidi a které vede po čase k různým stupňům invalidity

I když je to stále ještě diskutabilní, existuje tendence zahájit časnou léčbu, zaměřenou na modifikaci onemocnění a vycházející z důkazu, že klinická a radiologická opatření v prvních několika letech nemoci budou mít dopad na dlouhodobý vývoj. Aby bylo možné zahájit léčbu v počáteční fázi, měla by se provést včasná a přesná analýza.

Z tohoto důvodu se studie zaměřily na osoby s klinicky izolovanými syndromy (CIS), což jsou první příhody demyelinizace typu, který je možné najít u RS, a na hledání možných biologických markerů diagnózy a prognózy. Biologický marker je náhradník, který je možné objektivně měřit jako indikátor normálních biologických procesů, patologických procesů nebo reakcí na léčení. K dnešnímu dni je nejspolehlivějším markerem pro diagnózu – a v menším rozsahu i pro prognózu u roztroušené sklerózy – magnetická rezonance (MRI). Dalším náhradníkem ověřené diagnostické metody je výskyt oligoklonálních pásů (OCB) v mozkomíšním moku (CSF).

Magnetická rezonance

Výzkum pomocí magnetické rezonance je jednou z nejaktivnějších oblastí u roztroušené sklerózy za poslední dvě desetiletí a pravděpodobně změnil náš pohled na nemoc samu. Nejvýznamnější změna v diagnóze RS přišla s McDonaldovými kritérii, protože ve srovnání s dřívějšími kritérii nebylo už nutné čekat na druhý klinický záchvat pro diagnostikování RS, k němuž také může dojít až po několika letech. Byly vloženy parametry MR, které umožnily diagnostikovat nemoc dříve. Takže diagnózu RS u osob s CIS je možné stanovit, pokud MR prokáže charakteristické léze se šířením v prostoru (DIS) a šířením v čase (DIT). K prokázání DIS musí mít mozek po MR určitý počet lézí v různých místech centrálního nervového systému (CNS). DIT vyžaduje prokázání nových lézí na druhém snímku z MR ve srovnání s prvními snímky z MR anebo asymptomatické léze po podání látky gadolinium (léze, která je na MR aktivní, ale která zjevně nezpůsobuje žádné specifické symptomy). Zvýrazněná léze po podání kontrastní látky znamená, že bariéra, která odděluje CNS od zbytku těla, byla prolomena, což umožňuje imunitním složkám pronikat do CNS. Proto představuje měřítko aktivity zánětu a onemocnění.

Jsou navrhována i další kritéria MRI. Protože k prokázání diseminace DIT jsou stále ještě potřebné dva různé snímky MRI, skupina zabývající se studií nedávno navrhla, aby jeden snímek zobrazující DIS a současně zvýrazněné a nezvýrazněné léze naznačující diseminaci DIT byl u lidí s CIS považován za velmi specifický pro předpověď přechodu k RS. V této fázi existuje zejména u některých specifických skupin lidské populace, například u dětí, možnost nesprávné diagnózy. Tento nový návrh na diagnostikování RS u lidí s CIS pomocí snímkování MRI proto ještě čeká další vyhodnocování.

Snímkování MRI se používá také k vyhodnocení odezvy na léčbu. Nedávná studie prokázala, že spojení aktivity klinického onemocnění a přítomnost nových aktivních lézí na snímku MRI může být užitečná při identifikování jednotlivců, u nichž se zdá, že nereagují na léčbu.

Pokud jde o invaliditu, důležité je umístění lézí. Přítomnost lézí na mozkovém kmenu, mozečku a míše při výchozím nálezu na snímku MRI pomůže identifikovat jednotlivce, u kterých může existovat zvýšené riziko vzniku invalidity.

Existují také nekonvenční studie MRI, které využívají speciálních technik, které nejsou všude běžně dostupné, a které se ukázaly jako užitečné při měření atrofie ve vztahu k aktivitě onemocnění a reakce na léčbu. Tyto studie prokázaly, že již u lidí s CIS lze zjistit nevratné poškození tkáně. Kromě toho jsou pacienti s CIS a vyšším počtem lézí náchylnější ke vzniku dlouhodobé invalidity.

Oligoklonální pásy

Jedním z imunologických mechanismů podílejících se na RS je přítomnost protilátek vytvářených během zánětu několika buněčnými liniemi. Každá buněčná linie produkuje specifický druh imunoglobulinu, a pokud je změříme, pak se každá z nich bude projevovat jako odlišný pás, proto název oligoklonální pásy (OCB). Představují tvorbu protilátek v CNS a jsou také zahrnuty do McDonaldových kritérií.

Přítomnost pásů OCB je u lidí s CIS nezávislým faktorem vzniku RS. Kromě toho se kombinace nejméně dvou lézí na snímku MRI souhlasících s lézemi zjištěnými při RS a přítomnost pásů OCB používá v rámci současných diagnostických kritérií jako alternativní metoda k prokázání diseminace DIS.

Jedna výzkumná skupina také studovala podtyp imunoglobulinu v pásu OCB, který se nazývá IgM, a pozorovala, že u pacientů s CIS, u kterých je tento podtyp přítomen, existuje do jednoho roku od prvního klinického záchvatu velmi vysoká pravděpodobnost přechodu k RS. Zjistili také, že tento podtyp dokáže predikovat postup invalidity a že souvisí s počtem lézí na snímcích MRI. Tato pozorování musí být ještě ověřena dalšími studiemi.

Další biologické markery

I přes tato zjištění zůstává RS nevyzpytatelným onemocněním. To je důvod, proč jsou v současné době studovány nové biologické markery pro přechod k RS, postup invalidity a odezvu na léčbu. Cílem těchto studií je nalézt marker, který je spolehlivější, méně nákladný a snáze dosažitelný než současné metody. S příchodem nových technik je studiím podrobováno mnoho různých proteinů, které lze měřit v séru nebo CSF. Je však důležité poznamenat, že žádná z nich se zatím neprokázala jako lepší než MRI nebo OCB a že jejich užitečnost v klinickém prostředí bude muset být ještě objasněna.

Závěry

Hledání nových biologických markerů pro diagnostikování a sledování RS je velmi slibným oborem, který se neustále vyvíjí. V současné době zůstávají hlavními markery, na které se neurologové při vyhodnocení osob s projevy CIS spoléhají, snímkování MRI a pásy OCB. Snímkování MRI je užitečné také při sledování odezvy na léčbu. Je také důležité mít na paměti, že ne u všech lidí s CIS nebo RS se patologické procesy projevují jednotně, což přispívá k různorodosti RS, pokud jde o klinický postup a odezvu na různé léčby. Konečně, rozhodovat by měla osoba s RS společně s neurologem na základě existujících důkazů a toho, co lze v každém jednotlivém případě aplikovat.

Georgina Arrambide, MD a Xavier Montalban, MD,

 oddělení klinické neuroimunologie, Katalánské středisko pro roztroušenou sklerózu, Fakultní nemocnice

Vail d’Hebron,

 Barcelona, Španělsko

MS in focus, ročník 17 * 2011, str. 16–17

Přeložila Karolína Soukalová

Další informace

Vydavatelství

Časopis v současnosti bude vydávat Unie Roska v ČR jen v elektronické podobě, proto  již nelze objednat předplatné.

Kromě Časopisu Roska nabízíí Unie Roska mnoho dalších aktuálních publikknihy.jpgací nejen ze své vydavatelské činnosti.

 

Objednat...

Naši partneři

  • aktiv-pisek
  • bariery
  • biogen-idec
  • ceros
  • cez
  • dma
  • domov-svateho-josefa
  • easysoftware
  • ereska-aktivne
  • gsk
  • impuls
  • lazne
  • merck
  • meyra2
  • ministerstvo-zdravotnictvi
  • mpsv
  • neziskovky-cz
  • novartis
  • nrzp
  • praha
  • respilon-headquaters
  • sanofi
  • teva
  • urad-prace
  • vzp