Hlavní informace

V letošním roce se v průběhu dubna až června uskutečnilo na celkem 9 místech setkání pacientů  s RS s odborníky (nejen) z MS center. Tato setkání proběhla při příležitosti 25. výročí vzniku Unie ROSKA a ke Světovému dni RS. Projekt byl podpořen společností  sanofi

Přinášíme zprávy z jednotlivých regionů.

Olomouc 19. 4. 2017       

Našeho setkání se zúčastnilo 30 osob, hosté: zástupci MS centra v Olomouci, zástupci Městské policie Olomouc,  zástupci Unie Roska. Bylo to pěkné odpoledne s mnoha novými informacemi přínosnými pro naše klienty i rodinné příslušníky. 

Olomouc 

Kroměříž 20. 4. 2017 (v Luhačovicích)

Na tomto setkání, které se konalo v lázeňském domě Praha v Luhačovicích, promluvila MUDr. Číhalová o léčbě progresivní RS a jejich novinkách při léčení, dále pak pohovořila Mgr. Jílková o inkontinenčních pomůckách. Velmi zajímavé.

Kroměříž 
Brno 3. 5. 2017

Ve středu 3. 5. 2017 se na 1. Neurologické kliniky FN U Sv. Anny sešli pacienti a zájemci o problematiku RS s lékaři a odborníky nejen z MS center. Pro členy Rosky Brno–město, Brno–venkov, Kyjov a Břeclav jsme toto setkání připravili na středeční odpoledne. Společně se nás sešlo téměř 50.

Přítomné pozdravil MUDr. Michal Dufek z MS centra FN U Sv. Anny. A potom se již ujala slova se svou prezentací MUDr. Petra Praksová, Ph.D. z MS centra FN Bohunice se zdravotní sestřičkou Veronikou Voráčovou. Do besedy zapojili i lékaři z MS centra FN U Sv. Anny MUDr. Michal Dufek a MUDr. Jan Tomčík. Na závěr za námi přišla psycholožka Mgr. Lucia Minaříková. Po přednáškách se rozproudila beseda se zajímavými dotazy.

Brno 

Jihlava 20. 5. 2017

Na 40 zájemců se sešlo na setkání lékařů z jihlavského MS centra. Na začátku setkání nám přišla zazpívat MŠ Mašinka. A potom se ujali slova přítomní lékaři nejprve MUDr. Radek Ampapa pohovořil o novinkách v léčbě. Pak se přestavil Mgr. Ondřej Škoda s přednáškou Psychické komplikace spojené s RS. Na konci tohoto setkání se přítomní ptali na vše, co je zajímá okolo nemoci RS.

Jihlava 

Plzeň 20. 5. 2017

20. května 2017 se konala v Sokolovně Bolevec první minikonference o roztroušené skleróze.

Na setkání hovořil MUDr. Jiří Fiedler, Ph.D., vedoucí lékař RS centra a náš odborný garant, který nás informoval o chorobě z lékařského hlediska, o jejím projevu u pacientů, typech RS a způsobech léčení, možnosti či nevhodnosti vakcinace na různá nebezpečná onemocnění, o faktorech, které mohou zdravotní stav zhoršovat a zdůraznil, stejně jako většina přednášejících, velký význam vitamínu D.

Mgr. Pavel Brenkus (psycholog) mluvil o psychickém hledisku, neboť stav pacienta i jeho blízkých vůči existenci nemoci prochází několika fázemi a není jednoduché se s tím vyrovnávat a nedostat se do stresové situace, která není vůbec přínosná.

O nárocích pacientů poskytovaných ze strany státu po sociálně zdravotní stránce, o nároku, formě a postupu při zažádání o ně a jejich vyřizování (invalidní důchod, různé příspěvky) nás informovala Mgr. Lucie Valouchová.

Plzeň

Teplice v Čechách (v Úštěku) 20. 5. 2017

V sobotu 20. května jsme měli v rámci oslav 25. výročí vzniku Unie Roska přednášku o možnostech léčby roztroušené sklerózy, o nutnosti rehabilitace a rehabilitačního cvičení. Přednášejícími byly primářka neurologického oddělení a teplického MS centra MUDr. Marta Vachová a fyzioterapeutka MS centra Bc. Andrea Mareschová. Do hotelu Racek v Úštěku přijelo asi 40 roskařů a jejich rodinných příslušníků z Teplic, Děčína, Nového Boru a České Lípy. Téma přednášek bylo velice zajímavé. Týkalo se hlavně nových, moderních léků, problémů s platbami léčiv, ale i možné studie léčení roztroušené sklerózy ve stadiu sekundární progrese a cvičení.

Teplice 

Ostrava (v Klimkovicích) 24. 5. 2017

Setkání v rámci oslav Světového dne RS se uskutečnilo v Sanatoriích Klimkovice dne 24. 5. 2017 ve spolupráci RS centrem Neurologické kliniky FNO. Bylo i ke Světovému dni roztroušené sklerózy. Se svými odbornými příspěvky vystoupili MUDr. Olga Zapletalová (zástupce RS centra Neurologické kliniky FNO), vedoucí RS centra Neurologické kliniky FNO MUDr. Pavel Hradílek, primář Sanatorií Klimkovice MUDr. Mgr. Tomáš Bauko a vedoucí rehabilitace Mgr. Romana Holaňová, Mgr. Helena Břusková z Kognitivního centra Mens Sana, psycholog PhDr. Petr Nilius a ředitel seznamky tvojelaska.cz Bc. Michal Sněhota. Toto setkání navštívilo 150 účastníků.

Ostrava 

České Budějovice 8. 6. 2017

Toto setkání proběhlo 8. 6. 2017 netradičně na náměstí při připomenutí světového dne RS pro všechny přítomné je připraveno vystoupení odborné lékařky MUDr. Jany Adámkové. Účinkování paní doktorky spočívalo v tom, že nezasvěcené seznámila s naší nemocí, s jejími projevy, úskalími a možnostmi léčby. Pro ostatní, znalé věci, vždy připravila aktuality a novinky v léčbě. Poté setrvala a odpovídala na dotazy zvědavců již individuálně.

ČB 

Hradec Králové 10. 6. 2017

Naši minikonferenci, kterou jsme uspořádali při příležitosti 25. výročí Unie Roska, zahájila úvodním slovem náměstkyně primátora Ing. Anna Maclová. O novinkách v léčbě roztroušené sklerózy nám přednášel doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc. S různými druhy rehabilitace a jejím významem pro pacienty s RS nás seznámil MUDr. Michal Bednář, Ph.D. A na závěr nám MUDr. Tomáš Soukup, Ph.D. vysvětlil, co to jsou kmenové buňky a jakou mají v lidském těle funkci. Celá akce proběhla v nových prostorách Centra pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s. Účastníci ocenili nejen vysokou úroveň přednášek, ale také možnost o přestávkách při občerstvení si vyměňovat vzájemné zkušenosti.
HK

 

Další informace

Vydavatelství

Časopis v současnosti bude vydávat Unie Roska v ČR jen v elektronické podobě, proto  již nelze objednat předplatné.

Kromě Časopisu Roska nabízíí Unie Roska mnoho dalších aktuálních publikknihy.jpgací nejen ze své vydavatelské činnosti.

 

Objednat...

Naši partneři

  • aktiv-pisek
  • bariery
  • biogen-idec
  • ceros
  • cez
  • dma
  • domov-svateho-josefa
  • easysoftware
  • ereska-aktivne
  • gsk
  • impuls
  • lazne
  • merck
  • meyra2
  • ministerstvo-zdravotnictvi
  • mpsv
  • neziskovky-cz
  • novartis
  • nrzp
  • praha
  • respilon-headquaters
  • sanofi
  • teva
  • urad-prace
  • vzp