Hlavní informace

Únik moči (lékařský pojem inkontinence) je onemocnění při kterém dochází k nežádoucímu a nekontrolovanému úniku moči nebo stolice.

Postihuje ženy i muže bez omezení věku. Z veřejného zdravotního pojištění se ročně vydají nemalé náklady k úhradě pomůcek k řešení tohoto zdravotního problému, který velice negativně ovlivňuje kvalitu života člověka. Jde o  zdravotní, ale i sociální.

Dnes je již více možností léčby inkontinence, které lze rozdělit do tří základních skupin:

 1. Nemedikamantózní léčba, která zahrnuje tréning močového měchýře a cvičení na zpevnění pánevního dna.
 2. Medikamentózní léčba využívající léčebně přípravky dle ordinace odborného lékaře.
 3. Chirurgická léčba

V době, kdy se problémy s inkontinencí objeví a v průběhu léčby je třeba využít moderních hygienických prostředků, které vzniklé problémy eliminují a zlepšují tak kvalitu života. Používání těchto pomůcek může být přechodné nebo trvalé. Vhodným řešením je používání absorpčních inkontinenčních pomůcek a správná péče o pokožku. Výběr nejvhodnější pomůcky pro inkontinenci může mít velký vliv na kvalitu života osoby postižené tímto problémem, ale i osob pečujících. Vhodná pomůcka zaručuje optimální využití, pohodlí a disktétnost. Při výběru vhodné pomůcky je třeba obrátit se na odborníka, který Vám nejen poradí s výběm pomůcky, ale doporučuji vždy vybírané pomůcky vyzkoušet.

S výběrem vhodné pomůcky Vám mohou pomoci v prodejnách zdravotních potřeb, lékárnách. Je možné využit i služby terénních edukačních sester, které Vám vše vysvětlí, zajistí pro Vás vzorky a v případě zájmu zajistí dovoz pomůcek na základě předpisu odborného lékaře k Vám domů. Kontakty na tyto edukační sestry najdete na stránkách www.medimat-inko.cz, v oddílu stomické sestry – poradenství.

Inkontinenční pomůcky Vám může předepsat urolog, gynekolog, geriatr, neurolog nebo Váš praktický lékař na základě odborného vyšetření na Poukaz. Pomůcky na Poukaz mohou být předepisovány nejdéle na 3 měsíce. Tato maximální preskripce je dle Metodiky VZP možná u pacientů se stabilizovanou inkontinencí, u kterých je předpoklad účelného využití celého množství předepsaných inkontinenčních pomůcek.

Tyto pomůcky dělíme do tří základních skupin, dle tzv. stupně inkontinence (SKP).

 1. Stupeň inkontinence, SKP 1, mimovolní únik moči nad 50 ml do 100 ml v průběhu 4 hodin. Jedná se především o problematiku stresové inkontinence. Únik moči nastává často při kýchnutí, smíchu, kašli nebo zvedání předmetů. Používání inkontinenčních absorpčních pomůcek je nepravidelné.

Z prostředků veřejného zdravotního pojištění jsou Pojišťovnou pro tuto skupinu hrazeny:

-          vložky absorpční inkontinenční – dámské – se savostí nad 120 ml, pánské vložky a kapsy

-          hrazeno je maximálně 150 ks/ měsíc, do výše 450,-Kč/ měsíc

 1. Stupeň inkontinence, SKP 2, mimovolní únik moči nad 100 ml do 200 ml v průběhu 4 hodin.

Jedná se o ostatní typy inkontinence u mobilních pacientů. Problém s únikem moči vzniká u těchto typů inkontinence při námaze, chůzi do schodů, běhu, změně polohy. Používáni inkontinenční pomůcky je denní a pravidelné.

Z prostředků veřejného zdravotního pojištění jsou Pojišťovnou pro tuto skupinu hrazeny:

-          pleny absorpční dámské a pánské – vložné pleny. Hrazeno je maximálně 150ks/měsíc, do výše 900,-Kč/měsíc.

-          kalhotky fixační́ (hrazeno pouze v případě, že pacient používá pleny absorpční) – SKP = 2. Hrazeno je maximálně̌ 24 kusů/rok, do celkové́ výše 190,- Kč̌.

-          kondomy urinální - SKP =4. Hrazeno je maximálně 30kusů/měsíc, do celkové výše 700,-Kč.

-          sáčky sběrné́ urinální denní́, noční́ – SKP = 4. Hrazeno je maximálně̌ 10 kusů/měsíc, do celkové́ výše 500,- Kč̌

 1. Stupeň inkontinence. SKP 3, mimovolní únik moči nad 200 ml v průběhu 4 hodin.

Do této skupiny se řadí ostatní typy inkontinence v pokročilém stádiu především u ležících pacientů spojené také s inkontinencí stolice. Používání pomůcek je trvalou nutností. Moč, případně stolice uniká trvale, bez možnosti jakkoli kontrolovat tento stav.

Z prostředků veřejného zdravotního pojištění jsou Pojišťovnou hrazeny ZP, v Úhradovém katalogu označené ve sloupci SKP (Skupina postižení) číslicí 3, případně 4, kompenzující důsledky onemocnění stupně III:

-   kalhotky absorpční́ (kalhotky plenkové́) – SKP = 3. Hrazeno je maximálně̌ 150 kusů/měsíc, do celkové́ výše 1700,- Kč̌.

-   podložky absorpční s absorpční́ plochou od 40 cm x 60 cm do 60 cm x 90 cm – SKP = 3, kdy je hrazeno maximálně̌ 30 kusů/měsíc, úhrada do výše 75 % konečné́ ceny ekonomicky nejméně̌ náročné varianty

- kondomy urinální – SKP = 4. Hrazeno je maximálně̌ 30 kusů/měsíc, do celkové́ výše 700,- Kč̌.

-          sáčky sběrné́ urinální denní́, noční́ – SKP = 4. Hrazeno je maximálně̌ 10 kusů/měsíc, do celkové́ výše 500,- Kč̌.

Pokud sami potřebujete pomoci s výběrem vhodných pomůcek nebo jste osobou pečující, neváhejte využít bezplatné služby poradenství v oblasti inkontinence. Kontakty na sestry naleznete v přiložené mapce.

AD VITAM, o.p.s

Další informace

Vydavatelství

Časopis v současnosti bude vydávat Unie Roska v ČR jen v elektronické podobě, proto  již nelze objednat předplatné.

Kromě Časopisu Roska nabízíí Unie Roska mnoho dalších aktuálních publikknihy.jpgací nejen ze své vydavatelské činnosti.

 

Objednat...

Naši partneři

  • aktiv-pisek
  • bariery
  • biogen-idec
  • ceros
  • cez
  • dma
  • domov-svateho-josefa
  • easysoftware
  • ereska-aktivne
  • gsk
  • impuls
  • lazne
  • merck
  • meyra2
  • ministerstvo-zdravotnictvi
  • mpsv
  • neziskovky-cz
  • novartis
  • nrzp
  • praha
  • respilon-headquaters
  • roche2
  • sanofi
  • teva
  • urad-prace
  • vzp