Hlavní informace

Co tento pojem znamená a proč je důležitý? Proč je vysoká míra self-efficacy žádoucí u pacientů i u každého z nás v našem každodenním  fungování?

V následujících řádcích se alespoň stručně pokusíme některé tyto otázky zodpovědět.

self-efficacy

Určitě jste se v životě setkali s lidmi, kteří jsou nesmírně aktivní, tvrdě pracují, přijímají výzvy a jsou schopni a ochotni se vzepřít i velmi nepříznivému osudu. Jako by se nebáli selhání, věřili si, stále byli odhodlání bojovat. Oproti tomu dozajista také znáte osoby, které vzdávají jakýkoliv úkol příliš rychle, zpravidla za neúspěch viní systém, společnost, politiky. Překážky okamžitě vyhodnocují jako příliš složité a nepřekonatelné, vynakládání sil a vytrvalé snažení jim pak připadá nesmyslné a zbytečné. Prozradím Vám, že tyto zmíněné příklady krásně ilustrují důležitost správné míry self-efficacy v našich životech . Pojďme si tedy vysvětlit, v čem tato důležitost spočívá.

V první řadě je namístě vysvětlení a drobná omluva. Autora sice mrzí, že vás, čtenáře, nutí pracovat s čistě anglickým pojmem self-efficacy (česky vyslovováno [self efikesy]), ale doufá, že si toto rozhodnutí obhájí. Nejde jen o názor autora, nicméně i české kapacity v oblasti psychologie uznávají krkolomnou nedokonalost pokusů o doslovný překlad zmíněného pojmu. Nejenže termíny jako sebeuplatnění, sebeúčinnost či vnímaná osobní zdatnost příliš nelahodí uchu, ony často ani dobře nevystihují podstatu původního anglického pojmu.

A co se tedy za slovem self-efficacy skrývá? Pojďme pro vysvětlení přímo k autorovi celé příslušné teorie - v roce 1977 přišel kanadskýpsychologukrajinsko-polského původu Albert Bandura se sociálně-kognitivním konstruktem pojednávajícím o přesvědčení jedince o vlastní schopnosti překonávat překážky a výzvy a ovlivňovat okolnosti svého života. Jednodušeji řečeno - jde o víru člověka ve svou schopnost dosáhnout vytouženého efektu pomocí vlastní aktivity.

Abychom nehovořili stále v teoretické rovině, pojďme si self-efficacy vysvětlit na příkladě pacienta trpícího v podstatě jakoukoliv zdravotní komplikací - specifikace v tomto příkladě není podstatná. Množství odborných studií se věnuje výzkumu tohoto psychologického fenoménu, jelikož míra self-efficacy prokazatelně vykazuje významný vliv na výsledky léčby pacientů trpících rozličnými chorobami.

Pacient s vysokou self-efficacy, tedy pacient, který věří ve své síly a schopnosti se s nemocí poprat, zpravidla poctivě dodržuje správné dávkování předepsaných léků - protože je přesvědčen, že lékařem doporučený medikament mu dá sílu nemoc porazit. Takový pacient zodpovědně vykonává zadaná rehabilitační cvičení - protože věří, že vlastním přičiněním tak může přispět ke svému uzdravení. Ten samý pacient pak samostatně vyhledává nové aktivity a využívá všechny možnosti, jak zlepšit vlastní zdravotní stav - protože je přesvědčen, že se mu vynaložené úsilí vrátí v podobě rychlejšího zotavení, že má smysl se snažit.

Oproti tomu nízká míra self-efficacy znamená u pacienta často malou snahu, selhávající vytrvalost v činnostech a úkolech. Pracuje s myšlenkou, že zdravotní komplikace jsou příliš závažné, že byť jen drobné zlepšení je prakticky nemožné, že veškeré úsilí zvrátit stávající situaci je marné a zbytečné. Takový pacient poté selhává v dodržování léčebného režimu, propadá apatii a izoluje se, přičemž výsledky léčby původního zdravotního problému odpovídají psychickému stavu pacienta - nejsou příliš pozitivní.

Výše popsaná fakta platí konkrétně i u pacientů s roztroušenou sklerózou, jak ukázaly několikeré zahraniční studie a koneckonců i výzkumná činnost autora tohoto článku na neurologickém oddělení v jihlavské nemocnici. Self-efficacy skutečně je nezanedbatelným faktorem působícím na rychlost, kvalitu a účinnost léčebného procesu pacienta.

O významu self-efficacy jsme se tedy již něco dozvěděli, teď již zbývá jen odhalit, jak docílit vyšší míry tohoto jevu v našich životech? Úplně jednoduché to není a žádné univerzální řešení zatím neexistuje, ale moudrý Albert Bandura nám naštěstí dává několik užitečných tipů - hodí se například čerpat ze svých předešlých úspěchů. Když už jsem to jednou dokázal, co mi brání, abych vše zvládl i podruhé? Také si hledejte ty správné vzory - osoby, které byly schopny se ze své svízelné situace dostat, přemoct nástrahy osudu. Poučte se z jejich jednání, načerpejte jejich pozitivitu, víru ve vlastní schopnosti a odhodlanost. Rovněž je velmi prospěšné být obklopen správnými lidmi. Takovými, se kterými se cítíte dobře, kteří vám poskytnou podporu, dobrou radu, ale také útěchu a pochopení. Takovými, kteří vám nejen pomohou přiložením ruky k dílu, ale především navodí tu správnou pohodu - přivodí vám pozitivní emoce. Ty jsou totiž dalším známým původcem úspěchu při hledání správné úrovně osobní self-efficacy.

Autor: Mgr. Ondřej Škoda

psycholog Centra pro léčbu demyelinizačních onemocnění nemocnice Jihlava

Další informace

Vydavatelství

Časopis v současnosti bude vydávat Unie Roska v ČR jen v elektronické podobě, proto  již nelze objednat předplatné.

Kromě Časopisu Roska nabízíí Unie Roska mnoho dalších aktuálních publikknihy.jpgací nejen ze své vydavatelské činnosti.

 

Objednat...

Naši partneři

  • aktiv-pisek
  • bariery
  • biogen-idec
  • ceros
  • cez
  • dma
  • domov-svateho-josefa
  • easysoftware
  • ereska-aktivne
  • gsk
  • impuls
  • lazne
  • merck
  • meyra2
  • ministerstvo-zdravotnictvi
  • mpsv
  • neziskovky-cz
  • novartis
  • nrzp
  • praha
  • respilon-headquaters
  • roche2
  • sanofi
  • teva
  • urad-prace
  • vzp