Hlavní informace

16. Národní konference "Místo pro kvalitní život s RS" se konala 23. 6. 2018 v KZ Domovina v Praze.

Přednášející:

prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D. (MS centrum FN Olomouc): Roztroušená skleróza z pohledu lékaře

PharmDr. Josef Suchopár (Remedia): Lékové interakce

prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. (FN Hradec Králové): Mikrobiota aneb pestrý život v našem těle

Renáta Malinová (MS centrum Praha, Karlovo náměstí): Intimní život při RS

Jarmila Fajnorová (Slovenský zväz sclerosis multiplex): Představení SZSM a  jeho aktivit

16-narodni-konference

 

Dne 23.6.2018 se v KZ Domovina v Praze uskutečnila 16. národní konferenci Místo pro kvalitní život s roztroušenou sklerózou, kterou pořádala Unie ROSKA – česká MS společnost, z. s

 

Konferenci finančně podpořili: ÚV ČR, MHMP, společnosti Sanofi, DMA a Medimat.

 

Záštitu poskytli:

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví ČR

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, poslanec Parlamentu za KDU–ČSL

Ing. Radek Lacko, radní hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví a bydlení

Mgr. Jan Čižinský, starosta městské části Praha 7

  

Na konferencích Unie ROSKA se probírají zajímavá témata, která souvisí s neurologickými onemocněními, především s RS. Organizátoři se snaží každý rok zařadit nějaké téma nové.

 

Jako první vystoupil prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D., MBA s přednáškou na téma „RS z pohledu lékaře“.

Profesor Mareš působí jako lékař, zástupce přednosty Neurologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc, je odborným garantem Unie ROSKA.

Dnes je vedoucím Centra pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění v Olomouci, tedy MS centra v Olomouci.

Jeho životním snem je definitivní vyřešení otázky příčiny a léčby autoimunitních onemocnění včetně roztroušené sklerózy, ale ví, že je to ještě velké téma budoucnosti.

PharmDr. Josef Suchopár přednášel na téma „Lékové interakce“.

PharmDr. Suchopár je členem vědecké rady farmaceutické fakulty UK, šéfredaktorem farmaceutického časopisu Remedia. Zabývá se především interakcemi léků navzájem, s potravinami a nápoji a s potravinovými doplňky.

Prof RNDr. Jan Krejsek, CSc. vystoupil s přednáškou na téma „Mikrobiota aneb pestrý život v našem těle“.

Přední český imunolog prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. je profesorem Lékařské fakulty UK. V roce 2004 napsal knihu Klinická imunologie, která dostala několik cen. V roce 2017 vydal novou publikaci Imunologie člověka, která stručně shrnuje všechny oblasti biomedicíny, ve kterých se znalost fungování imunitního systému uplatňuje.

 

Poslední přednášející byla Renáta Malinová se zajímavou přednáškou na téma „Intimní život při RS“.

Díky Nadačnímu fondu IMPULS paní Malinová pracuje jako psychoterapeutka v MS centru VFN Praha.

Pracuje s lidmi v těžké životní situaci (osobní krize, nemoc, vztahové problémy) a doprovází je při hledání cesty na životních křižovatkách.

JUDr. Radek Policar – náměstek ministra zdravotnictví pro legislativu a právo – se na poslední chvíli omluvil.

Na závěr konference účastníky pozdravila paní Jarmila Fajnorová, prezidentka Slovenský zväz sclerosis multiplex. Hovořila o činnosti SZSM, zejména o společných slovensko–českých akcích pro pacienty s RS.

Se všemi přednáškami se budete moci seznámit postupně v časopise iRoska, jsou umístěny i na našich webových stránkách.

Konferenci zakončilo pěvecké vystoupení žáků ZUŠ Šimáčkova, Praha 7, kterým touto cestou ještě jednou děkujeme za krásné pěvecké vystoupení.

Na konferenci proběhla anonymní anketa, ve které byly položeny 3 otázky:

 1. Jaká témata byste si přáli na konferenci slyšet?

 2. Jaký termín konferenci by vám vyhovoval?

 3. Chcete nám něco sdělit?

Odpovědi jsou zajímavé, proto vás s nimi chceme seznámit. Pokud i vy máte nějaký námět na téma příští konference, nebo nám chcete něco sdělit, je vám k dispozici mailová adresa roska@roska.eu.

  

Přednášky ke stažení:

Jan Mareš: RS z pohledu lékaře

Josef Suchopár: Lékové interakce

Jan Krejsek: Mikrobiota

Renáta Malinová: Intimní život při RS

Jarmila Fajnorová - Význam mezinárodní spolupráce

Další informace

Vydavatelství

Časopis v současnosti bude vydávat Unie Roska v ČR jen v elektronické podobě, proto  již nelze objednat předplatné.

Kromě Časopisu Roska nabízíí Unie Roska mnoho dalších aktuálních publikknihy.jpgací nejen ze své vydavatelské činnosti.

 

Objednat...

Naši partneři

  • aktiv-pisek
  • bariery
  • biogen-idec
  • ceros
  • cez
  • dma
  • domov-svateho-josefa
  • easysoftware
  • ereska-aktivne
  • gsk
  • impuls
  • lazne
  • merck
  • meyra2
  • ministerstvo-zdravotnictvi
  • mpsv
  • neziskovky-cz
  • novartis
  • nrzp
  • praha
  • respilon-headquaters
  • sanofi
  • teva
  • urad-prace
  • vzp