Hlavní informace

Cerebrum1

Nouzový stav a péče o „necovidové“ pacienty: aktuální problémy a výzva pro budoucnost.

Cerebrum, sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin uspořádalo  1 července 2020 kulatý stůl na téma Nouzový stav a péče o „necovidové“ pacienty: aktuální problémy a výzva pro budoucnost.

Nouzový stav v souvislosti s epidemií koronaviru významně narušil činnost našeho sdružení v péči o pacienty a jejich rodinné příslušníky. Segment našich klientů byl postižen jejím výpadkem v důsledku koncentrace zdravotnických sil a prostředků na eliminaci epidemie. Pouhé dva měsíce stačily k tomu, aby u řady pacientů došlo ke zhoršení zdravotního stavu a deprivaci ze sociálního odloučení. Proto bylo důležité provést reflexi toho k čemu došlo a diskutovat o tom, jak v případných budoucích krizích zajistit rovnoměrnou péči o všechny chronicky nemocné a ohrožené pacienty.

Panelisté diskutovali na téma, jak jsme zvládli péči o ohrožené skupiny obyvatel za nouzového stavu a

nakolik COVID-19 zatížil zdravotnický a sociální systém při poskytovaní zdravotní a sociální péče „necovidovým“ pacientům. Důležitým bodem diskuze bylo jak se jim vyhnout v případě budoucích krizí a zda lze vytvořit efektivnější mechanismus péče se zapojením zdravotních pojišťoven a odborné medicínské obce, sociálních terénních pracovišť a profesionálních pečovatelů a pacientských organizací.

Kulatého stolu se zúčastnili Mgr. Jan Vrbický, vedoucí oddělení koncepce sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí, MUDr. Yvona Angerová, přednostka kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze, MUDr. Hana Roháčová, primářka infekční kliniky nemocnice Na Bulovce, ing. Zdeněk Kabátek, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny a Jana Dobrkovská, ředitelka sdružení Cerebrum.

Debatu moderoval medicínský publicista Jan Kulhavý

Akce se konala za podpory generálního partnera společnosti Johnson&Johnson, divize CERENOVUS v prostorách SPACES. Nile House, Karlín Praha 8.

V případě zájmu o bližší informace k tématu kontaktujte prosím Janu Dobrkovskou na tel.č.606756509, email reditel@cerebrum2007.cz

Pozn. Za Unie ROSKA - česká MS společnost, z. s.se kulatého stolu zúčastnila předsedkyně výkonné rady.

Další informace

Vydavatelství

Časopis v současnosti bude vydávat Unie Roska v ČR jen v elektronické podobě, proto  již nelze objednat předplatné.

Kromě Časopisu Roska nabízíí Unie Roska mnoho dalších aktuálních publikknihy.jpgací nejen ze své vydavatelské činnosti.

 

Objednat...

Naši partneři

  • aktiv-pisek
  • bariery
  • biogen-idec
  • ceros
  • cez
  • dma
  • domov-svateho-josefa
  • easysoftware
  • ereska-aktivne
  • gsk
  • impuls
  • lazne
  • merck
  • meyra2
  • ministerstvo-zdravotnictvi
  • mpsv
  • neziskovky-cz
  • novartis
  • nrzp
  • praha
  • respilon-headquaters
  • roche2
  • sanofi
  • teva
  • urad-prace
  • vzp