Hlavní informace

Unie Roska - Česká multiple sclerosis (MS) společnost je nezávislý spolek s celostátní působností, který pomáhá pacientům s roztroušenou sklerózou. Při činnosti využívá zejména vlastní svépomoc. Jako zástupce ČR je členem v mezinárodní federaci MSIF se sídlem v Londýně, která má 45 členských národních MS společností, z toho 33  s plným a 12 s přidruženým členstvím. Je také členem její evropské platformy EMSP při EU, která má 40 členských společností z 35 zemí Evropy.

Základním článkem sdružení jsou samostatné regionální organizace Roska (pobočné spolky) s vlastní právní subjektivitou, které realizují všechny ozdravné akce spolku. Vlastní spolek zajišťuje projednání a rozdělení přidělených státních dotací na tyto akce a ostatní akce celostátního charakteru, jako např. informační servis, poradenství, vzdělávání na vlastním akreditovaném pracovišti, vydávání celostátního časopisu Roska a knižních publikací a audio-video kazet v edici Roska, apod., a zastupuje pacienty s RS navenek vůči tuzemským a zahraničním subjektům.

Naším členem se může stát každý občan ČR, který buď RS má, nebo má k těmto pacientům kladný vztah. Přitom není rozhodující jeho bydliště! Členství může vzniknout v regionálních Roskách nebo přímo v Unii. Toto členství je individuální a naprosto rovnocenné. Členem Unie Roska se mohou stát i právnické osoby. Proto vy, kteří jste to dosud neučinili, přijiďte mezi nás a staňte se součástí širokého MS společenství ve světě!

Vydavatelství

Časopis v současnosti bude vydávat Unie Roska v ČR jen v elektronické podobě, proto  již nelze objednat předplatné.

Kromě Časopisu Roska nabízíí Unie Roska mnoho dalších aktuálních publikknihy.jpgací nejen ze své vydavatelské činnosti.

 

Objednat...

Naši partneři

  • aktiv-pisek
  • bariery
  • biogen-idec
  • ceros
  • cez
  • dma
  • domov-svateho-josefa
  • easysoftware
  • ereska-aktivne
  • gsk
  • impuls
  • lazne
  • merck
  • meyra2
  • ministerstvo-zdravotnictvi
  • mpsv
  • neziskovky-cz
  • novartis
  • nrzp
  • praha
  • respilon-headquaters
  • roche2
  • sanofi
  • teva
  • urad-prace
  • vzp