Hlavní informace
Vážení čtenáři. S novým zákonem 108 ze dne 14. března 2006 o sociálních službách jste mi zaslali velké množství dotazů, které se neustále opakovaly. Snažila jsem se odpovídat tak rychle, jak to jen bylo možné.
 

Ale ne na všechny dotazy jsem znala tu správnou odpověď. Dlouho nebyly k dispozici prováděcí vyhlášky a ani úředníci státní správy si z počátku nevěděli z mnoha problémy rady. Tak se velice omlouvám, pokud jste nedostali odpověď na svůj dotaz tak rychle, jak jste si představovali, nebo pokud jsem nedokázala na váš dotaz odpovědět vyčerpávajícím způsobem.

Prosím propříště mi ve svých dotazech uvádějte podrobnosti, které musím znát, abych mohla posoudit vaši konkrétní situaci. Na dotazy nejasné, bez uvedení údajů, které jsou podstatné, nemohu odpovědět tak, aby to mělo smysl (jako například v následujícím prvním zveřejněném dotazu).

Buďte si jisti, že jsem povinna zachovávat diskrétnost a nikde nezveřejním vaše osobní údaje, ani jiné podrobnosti, které by mohly prozradit vaši identitu. Zakazuje to zákon o osobních údajích. Vaše dopisy, i e-maily mám zabezpečeny proti přístupu třetí osoby a po úplném vyřízení nic nearchivuji, ale přímo likviduji.

H. R. e-mail:  

Prosím Vás o odpověď na mé 2 dotazy.

Mám postiženého syna, jeho stáří je  21 měsíců. Od září 2006 na něj pobírám příspěvek na péči. Na ÚP mi bylo řečeno, že si manžel na něj může  zažádat o rodičovský příspěvek. Po vyřízení všech náležitostí nám bylo písemně sděleno zamítnutí žádosti.

Jak to tedy je? Proč nám při ústním jednání tvrdí něco jiného, než pak napíší v dopise?

Na magistrátu města si chci zažádat o zřízení parkovacího místa před naším domem (panelákem). Žádost je zdarma, ale firmy provádějící vodorovné značení a osazení místa dopravní značkou chtějí cca 3000 Kč. Lze si někde zažádat o přispění na zřízení tohoto parkovacího místa?

Vážená paní, obávám se, že vám na Vaše dotazy nemohu kvalifikovaně odpovědět. Bohužel neznám podrobnosti, které jsou v daných případech rozhodující.

 V prvním dotazu už je nejasná samotná otázka. Příspěvek na péči vstoupil v platnost až od 1. 1. 2007 a nemůžete jej tedy pobírat již od minulého roku. Pravděpodobně jste pobírala v minulém roce příspěvek na péči o osobu blízkou, nebo jen bezmocnost na syna? Rovněž tak nevím, zda jste zaměstnaná, či zda jste se synem doma na tak zvané „prodloužené mateřské dovolené". To všechno má vliv na vyplacení rodičovského příspěvku. Na úřadě pravděpodobně také neznali tyto podrobnosti, proto nejdříve příspěvek ústně doporučili, ale po podání žádosti zamítli. Nejlépe uděláte, když si na příslušném úřadě necháte vysvětlit, proč byla Vaše žádost zamítnuta.

Dotaz týkající se parkovacího místa Vám taky asi nezodpovím k Vaší spokojenosti. Ze zákona můžete zdarma o místo požádat, ale každý Obecní úřad, či magistrát, má nataveny podmínky a smlouvy s firmami provádějícími značení podle svého, takže opět by Vám měl úřad vysvětlit, proč je to tak a ne jinak. V případě, že budete muset firmě provádějící značení zaplatit, informujte se na vašem sociálním odboru, zda by nebylo možné, aby za Vás tuto částku zaplatili, nebo zda by nebylo možné poskytnout Vám na tuto platbu jednorázový příspěvek. Neznám vaši finanční situaci a proto nemohu posoudit zda by bylo možné o tento příspěvek žádat.

Je mi líto, že Vám nemohu více poradit. Bohužel neposkytla jste mi dostatek informací.

M.C.  e-mail:  

Bydlíme 6 let v obecným bytě byla to výměna menší za větší a hlavně byl bezbariérový . Předčasem  nám od obce přišla nabídka ke koupi bytu za 633.401,-Kč. Byli jsme šokováni ten byt je v takovém stavu že má špatné okna ,dělá se plíseň ,špatná izolace, ale jak jsme to oznámili tak jeto vůbec nezajímá

Ptali jsme se jestli by nebylo možnost snížení ceny  to prý v žádném  případě. Tak  jsme se s manželkou začali zajímat o nějakou hypotéku, ale jak řekneme že máme 2 děti a já jsem na invalidním důchodě, tak nám všude řekli, že maximálně tak do 300.000,- Kč. Tak znovu jsme to říkali na obci že nám tolik nepůjčí a zas to byla stejná odpověď,  že je to nezajímá. Teď už nám uplynula ochranná doba a nabízejí to třetí osobě .

Máme strach že jednoho dne u nás někdo zazvoní a řeknete byt jsem si koupil. Jeto teď naše noční můra, mě to ke zdraví nepřidává. Už nevíme na koho se máme obrátit. Tak Vás  prosíme o radu kde se můžeme ještě zeptat kdo půjčí a pomůže z této situace.

Naše obec má asi 800 obyvatel tak nás zaráží to že nám prodávají za takovou cenu ty byty. V okolí nájemníkům takové byty nabízejí přibližně  do 300.000,-Kč  a ještě jim město zařizuje  hypotéky.

    

Vážený pane,

váš dotaz ohledně odkoupení bytu je velice znepokojující. Bohužel, neznám odpověď. Je to věcí obecního úřadu, jak s byty, které jsou jeho majetkem hospodaří. Že si přitom chce vylepšovat svou finanční situaci na úkor nájemníků a ještě navíc zdravotně postiženého je zjevné. Měl byste se v první řadě pokusit nějak dohodnout s vaším obecním úřadem a nebude-li to možné, zvážit zda setrvat v tomto bytě, zvláště je-li v nedobrém stavu. Píšete, že jinde ve vašem okolí jsou byty levnější. Třeba by Vám některá realitní kancelář mohla sehnat byt, který by byl v takové cenové relaci, že byste mohl dosáhnout i na hypotéku.

Také existuje možnost uzavřít smlouvu s některou stavební spořitelnou a podle jejích konkrétních podmínek si vzít překlenovací úvěr, nebo přímo hypotéku.

A ještě mne napadá možnost jednoho pokusu. Už mnoho podobných problémů se vyřešilo, když se o případ začala zajímat média. Možná by Váš problém mohl zajímat Občanské judo na Nově, nebo Černé ovce na ČT 1.

Je mi líto, že Vám nemohu poradit více. Přeji Vám, aby vše dopadlo k Vaší spokojenosti.

M.V. e-mail:

Chtěl bych zodpovědět několik nejasných výkladů v nově připravovaném zákonu o sociální péči. Možná nejsou ani tak v samotném zákoně. Nechtěl bych tady, třeba neprávem, ubližovat našim zákonodárcům. Postupně jsou zveřejňovány další a mnohdy různorodé výklady zákona. Nešlo by mít jeden konečný výklad, jeden metr. Zákon by se dal možná napsat i jednodušeji, lidsky a bez těch omáček okolo.

V této souvislosti mi dovolte několik otázek. Možná se týkají  jen mě a některé s připravovaným zákonem ani nesouvisí, ale mohou si je třeba pokládat i jiní.

V poradnách je možné se dočíst hodně užitečných věcí, ale spolu s životem vyvstávají další. K podobným odpovědím jsem chtěl využít poradny Vozíčkáře, ale bohužel jsem ještě nedočkal  odpovědi jak v Paragrafíku, tak dopisem a proto bych chtěl využít poradny Rosky.

 Prosil bych tedy o odpověď na tyto mé otázky:

a) -vzhledem k postižení jsem byl dosud zařazen do II. stupně - převážná bezmocnost a nyní jako III. stupeň závislosti s možností zažádání o IV. závislosti a tedy i možnost vyššího příspěvku. V různých přílohách časopisů pro nás postižené (Skok do reality, Sociálně právní poradna Rosky i zmiňovaném Paragrafíku), jsou uveřejňované tabulky, které jsou pro někoho možná matoucí v pojmech. Co bylo záměrem nového rozdělení a jaký je rozdíl mezi závislostí  III.(dosud bezmocnost) a IV.stupněm míry závislosti určující výši příspěvku na úhradu služeb a proč se to změnilo? Není to slovíčkaření?

b) - když si vzhledem k zhoršujícímu postižení v této souvislosti  zažádám o IV.stupeň závislosti, bude mi odebrána možnost používání motorového vozidla (musí řídit manželka) s čerpáním příspěvku na jeho provoz a budu muset alikvotní částku z příspěvku z nově zakoupeného vozidla před uplynutím 5 let vrátit?

c) - manželce je 56 let, má odpracováno 32 let a šestým rokem o mě doma pečuje. Prosím o odpověď, z čeho se jí bude důchod počítat a jaká výše důchodu ji asi čeká. Z výše příspěvku předešlé péče o osobu blízkou ji toho asi za tuhle nelehkou práci v důchodu moc nečeká. V  televizním pořadu Ombudsman byl totiž případ ženy, která pečovala o nepohyblivého manžela 32 let a za to jí byl vyměřen důchod 2814.- korun! Prý nepřispívala do systému. Stát, i když se vyskytly i zprávy že si pečovatelé budou muset zdravotní a sociální pojištění platit (v tisku někdo totiž opomněl, že stát bude dále za pečovatele plati)t. Utěšujeme se jen tím, že na rozdíl od té paní má manželka odpracovanou dobu k odchodu do důchodu. Pečuje o mě víc než 5 let a budou se ji započítávat vyloučené doby a tím rozmělnění, rozpuštění výdělků předešlých let). Budu pobírat příspěvek na péči i v době až bude manželka pobírat starobní důchod? Má to na sebe vliv?

d) - v posledním čísle Vozíčkáře byla citována nová povinnost všem poskytovatelům telefonních služeb, která nařizuje poskytovat zvláštní ceny veřejně dostupných telefonních služeb pro sociálně slabé a zdravotně postižené. Z článku jsem ale vyrozuměl, že služba nebude plně poskytována zdarma jako dosud, ale bude poskytnuta jen do maximální výše 200 korun. Ať už se rozhodneme pro pevnou linku či mobil. Mám pevnou linku s cenovým tarifem 02 Standard v ceně 339.- Kč  bez DPH se s 100% slevou. Jak to opravdu bude?        

Většinou jde v mých dotazech o finance. Ale ono se o nich všade jedná až na prvním místě. Žádný zákon asi nebude nikdy dokonalý a nelze ho jednoznačně vysvětlovat. To by ani nebyl zákon. Podobné dotazy jsou asi nutné a mohou posloužit pro případnou pozdější novelizaci. A pokud to půjde, časem doplnit to, co se nepodařilo vychytat za patnáct příprav zákona a co ukáže až praxe po uvedení zákona v život. Viz nový silniční zákon.

Vážený pane, k jednotlivým Vašim otázkám:  Bohužel, zákon je napsán tak jak je napsán a my to asi těžko ovlivníme. Nicméně průměrně erudovaný právník mu rozumí. Jiná je otázka zda mu rozumí i normální smrtelník (zdravotně postižený), kterému je určen. A největší problém je asi u pracovníků státní správy, kteří by s tímto zákonem měli pracovat. Jsou úřady, kde problémy nemají, protože jejich lidé hodně umí a jsou úřady, kde není možné se něčeho dopátrat i kdyby se vydalo deset prováděcích předpisů a uspořádalo padesát školení. Jde o novou věc a to je vždy těžké ji pak rozjet.

ad a) - ke změně stupňů bezmocnosti a závislosti: nynější uspořádání je přehlednější a podle mého soudu i spravedlivější. Navíc zohledňuje i to, zda se o postiženého stará osoba, která dříve pobírala tzv. příspěvek o osobu blízkou. Bezmocnost měla jen tři stupně a uznejte sám, že například právě u roskaře je tak široká škála potíží, že se pak sesypávali do jedné skupiny i lidé, kteří měli naprosto rozdílné potřeby. Například v nejvyšším stupni bezmocnosti se ocitli lidé, kteří byli naprosto neschopni se sami najíst, byli totální ležáci a k tomu třeba slepí a neovládající své svěrače. A naproti tomu tam byli lidé, kteří se sice sami neokoupali, neoblékli, museli nosit pleny, ale přitom byli schopni pohybovat se samostatně na vozíku a sami třeba pracovat na počítači a nebo dokonce jezdili sami autem. Proto byl přiřazen do nového zákona onen čtvrtý stupeň, který zahrnuje opravdu ty nejtěžší nemocné, kteří potřebují nepřetržitou čtyřiadvacetihodinovou péči. Tito lidé by nejspíše museli být umístěni v ústavu, ale s novým příspěvkem si mohou dovolit být doma a péči si zaplatit. Není to tak, že každý může požádat o čtvrtý stupeň závislosti a brát více peněz. Proto také byly k jednotlivým stupňům závislosti v tabulkách vypočítány úkony, které postižený sám nezvládá a potřebuje tady pomoc. Budete-li dostatečně sebekritický, vezmete si do ruky tužku a zaškrtáte si co zvládnete a co ne, zjistíte si svůj stupeň závislosti sám. Dosud jste měl přiznán II. Stupeň (převážnou) bezmocnost a manželka pobírala POOB, takže teď automaticky spadáte do III. Stupně závislosti a budete pobírat 8000,- korun měsíčně. To by mělo kompenzovat Váš dosavadní příjem (manželka + vaše bezmocnost), ba naopak budete mít více asi o 1500,- korun. Ovšem, pokud nejste opravdu totální ležák, což pravděpodobně nejste. Usuzuji tak z toho, že jste doposud řídil auto. To by pak posuzoval znovu posudkový lékař. Dále je také nutno počítat s tím, že příspěvek na péči je právě jen příspěvkem. Určitou spoluúčast má i sám postižený.

ad b) - co se týká automobilu, tam se nic nezměnilo. Nadále se bude vyplácet příspěvek na benzín i příspěvek na zakoupení auta. Ovšem nevím jak mnoho jste postižen, ale řídíte-li dosud auto, buď  nemůžete mít přiznán IV. stupeň závislosti, nebo opravdu nebudete moci řídit. Ale to neznamená, že byste měl vracet peníze i když už nebudete řídit sám, ale Vaše manželka. Nadále můžete pobírat příspěvek na benzín a můžete zůstat majitelem auta a nic vracet nemusíte (pokud ovšem do pěti let auto neprodáte).

ad c) - manželka si žádné pojištění platit nemusí. Pokud je zapsána jako pečující osoba, nadále obojí za ni bude platit stát. Jen si musí vyzvednout u pověřeného úřadu, který Vám bude vyplácet příspěvek, potvrzení o tom, že o Vás pečuje a odevzdat jej na důchodovém oddělení okresní správy sociálního zabezpečení. Potom, když přejde manželka do starobního důchodu, Vy budete nadále pobírat příspěvek na péči ve stejné výši. Příspěvek je pro Vás! Je určen k tomu, abyste si služby mohl zaplatit Vy! A bude-li o Vás nadále pečovat manželka, zůstane tak zvaně příspěvek v rodině. To znamená, že vy budete manželce jakoby platit a peníze budou zůstávat v rodinném rozpočtu.

S výší důchodu pro manželku Vám bohužel nemohu poradit. Ten se vypočítává složitým koeficientem závislém na termínu odchodu do důchodu, odpracované době i výši výdělků a tyto okolnosti já neznám. Nejlépe by bylo, kdyby si manželka na důchodovém oddělení OSSZ nechala vypočítat termín i výši důchodu. Tam tyto informace jsou povinni poskytnout. Beztak tam půjde s potvrzením o tom, že o Vás nadále pečuje.

ad d) - co se týká telefonů je opravdu změna. Nadále bude poskytován státní příspěvek 200,- korun a bude jedno, zda na pevnou linku, či na mobil. Jednotliví operátoři ale budou poskytovat další slevy, ale ty se budou lišit podle jejich vlastních podmínek. Konkrétně na pevnou linku, jste měl doposud slevu 339,- korun kterou Vám poskytovala Telefónica (dříve Telecom). Nyní bude poskytovat slevu 203,41 Korun a plus 200,- korun státní příspěvek. Celkem tedy budete mít nadále na pevnou linku slevu 403,41 Korun, což je více o skoro 65 korun. Každý si bude moci vybrat zda chce slevu na pevnou, nebo mobil. Obojí nepůjde. Ale ne každý operátor bude mít tak vysoké slevy. Jen ten státní příspěvek 200,- Kč bude muset dodržet.

V. Z. e-mail   

se zájmem čtu vždy v časopise Roska Vaše odpovědi na dotazy čtenářů, děláte pro nás prospěšnou práci! Nyní mám i já možnost používat mail, proto se na Vás obracím také s jedním aktuálním dotazem Zaregistrovala jsem změny zákona o soc. službách a ráda bych věděla, zda si také nemohu o příspěvek dle tohoto zákona požádat.

Je mi 39 let, od r. 1994 mám RS, 12 let pobírám plný invalidní důchod a od r. 1999 mám i průkaz ZTP. Při chůzi používám 1 fr. berli. K RS se postupně přidaly i další dg (opakované selhání nadledvin s nutností trvalé substituce, artróza ramen a kotníků, osteopenie, atd.). Žiji spolu s manželem a dvěma dětmi (18 a 15 let)  a vzhledem k častým výkyvům v mém zdravotním stavu o mě musí zbytek rodiny "pečovat" a přebírá i  velkou část péče o domácnost (úklid, nákupy, obstarávání léků a pod.) Nevím, jestli by podle nového zákona bylo možné požádat o příspěvek na péči o osobu blízkou , případně kam žádost směrovat. .

Mým jediným příjmem je PID, dosud ve výši 5692,- Kč a příspěvek od městské části 200,- Kč měsíčně na kompenzační pomůcky. Jedenkrát ročně dostávám i příspěvek na benzin.  

Vážená paní, samozřejmě si o příspěvek požádat můžete. Žádá se o něj na pověřeném obecní úřadě, kde s vámi žádost sepíšou. Tam zároveň nahlásíte kdo především o Vás pečuje (manžel, dcera, syn a podobně).

Příspěvek o osobu blízkou již od 1. ledna zanikl. Vše je teď obsaženo v novém Příspěvku na péči. To znamená, že Pokud Vám bude příspěvek přiznán, měla byste si sama určit komu a kolik zaplatíte. V případě, že o Vás pečuje rodina záleží jen na vaší domluvě zda ponecháte příspěvek v rodinném rozpočtu, nebo budete určitou částku vyplácet některému členu rodiny. Pokud by některý z členů rodiny chtěl o Vás pečovat přednostně, může mu být doba péče započítána do důchodu a zdravotní i sociální pojištění by za něj platil stát. Jen by si musel u úřadu, který by vám vyplácel příspěvek, vyzvednout potvrzení a odevzdat jej na důchodovém oddělení okresní správy sociální péče. Dokonce by si mohl i dále přivydělávat, jen by musel zajistit v té době péči o Vás jiným způsobem. Například jiným členem rodiny.

Vaši žádost bude posuzovat revizní lékař a ten rozhodne do kterého stupně závislosti budete zařazena a tedy i o tom, jak vysoký příspěvek budete pobírat.

Nestyďte se o něj požádat. Ještě před tím požádejte svého neurologa, aby Vás důkladně vyšetřil a podrobně svůj nález zaznamenal do papírů (řekněte mu o co Vám jde), protože jeho zpráva kterou si vyžádá posudkový lékař bude jedním z podkladů pro přiznání stupně závislosti. Nemohu Vám říci zda vůbec a který stupeň dostanete. To bude záležet na sociálním šetření a posudku lékaře. Nestyďte se za své potíže a vše podobně popište a vypovězte. A pokud Vám Závislost nepřiznají, po pár měsících to můžete zkusit znovu.

A. T. e- mail

Mám problém, jsem v plném invalidním důchodu, který mám z mládí, takže pobírám jen minimální částku. Doposud jsem pobírala sociální příplatek a příspěvek na bydlení. Jenže od ledna mi byly oba příspěvky zastaveny s odůvodněním, že nyní navíc pobírám podle nového zákona 8 000,- Kč příspěvku na péči a mám tedy dostatečně vysoký příjem a jiné příspěvky mi již tedy nenáleží. Má úřad pravdu? Jsem těžce zdravotně postižena a do loňského roku jsem pobírala zvýšení důchodu pro převážnou bezmocnost. Zároveň má dcera pobírala příspěvek při péči o osobu blízkou. Dcera se bude o mne i nadále starat.

Ne v žádném případě úřad pravdu nemá. Příspěvek na péči se do příjmu pro účely státní sociální podpory nezapočítává!!!  Pokud Vám tento přípěvek započítali do příjmu, je to chyba a ani takto nesmí nikdo odůvodnit zastavení příspěvků státní sociální podpory. Ohraďte se proti tomu a trvejte na správném vypočítání vašeho příjmu.  Vím, že z počátku platnosti nového zákona nastal zmatek a některé úřady vydávaly metodické pokyny, které tento příspěvek na péči do příjmu započítávaly. Ale už se určitě vše dalo do pořádku a pokud tomu na vašem úřadě tak není, braňte se. Máte na to právo!!!

H. G. e-mail:  

Není mi jasná jedna věc týkající se příspěvku na péči. Byla u mne pracovnice soc. odboru na prošetření mé žádosti o příspěvek na péči a tvrdila, že když například nahlásím, že o mne bude pečovat profesionální pečovatelka z agentury, již nemůžu využívat služeb například sousedky, která mi i tak dosud pomáhala. Pečovatelka z agentury se mnou přece nemůže být 24 hodin denně. To bych ani nemohla zaplatit. A co například rekreace, lázně, nebo obyčejná návštěva divadla?

Vážená paní, pracovnice, která vás navštívila, neměla pravdu. Vy můžete například uzavřít smlouvu s agenturou jen na zajišťování některých úkonů a zbytek Vám může i nadále zajišťovat sousedka. Je jen a jen na Vás, jak budete s příspěvkem, který budete dostávat, hospodařit a komu a za jakou péči z něj budete platit. Určitě to není tak, že byste nemohla již využívat služeb nikoho jiného, než toho, koho máte nahlášeného jako osobu, nebo organizaci, které o Vás bude pečovat. V tom je přece smysl tohoto nového zákona, že si každý může rozhodnout sám o péči kterou bude potřebovat a sám si rozhodne, jak tuto péči bude financovat. Nikdo nikomu teď nemůže nic nařizovat.

K poslednímu dotazu bych chtěla podotknout, že takových a podobných dotazů jsem dostala spoustu.A mám tak trochu pocit, že v těchto případech začala fungovat loby některých poskytovatelů služeb, které mají obavy, že přijdou o klienty. A není hezké od pracovníků obecních úřadů, že se k takovému nátlaku propůjčují a klienty tak trochu předem zastrašují. Nebo si myslíte, že neznají zákon, který tuto záležitost řeší velmi jasně?

Své dotazy zasílejte  na adresy:                         Růžena Šeligová

735 71 Dětmarovice č. 780

Tel.: 724235456

e-mail: seligovar@seznam.cz

03 2007

Další informace

RESPILON Headquaters

image001

Společnost RESPILON vyvíjí a vyrábí produkty z nanovláken, které díky výjimečné filtrační schopnosti chrání lidské zdraví před infekčním i chorobami, alergeny i znečištěným ovzduším.

Vydavatelství

Časopis v současnosti bude vydávat Unie Roska v ČR jen v elektronické podobě, proto  již nelze objednat předplatné.

Kromě Časopisu Roska nabízíí Unie Roska mnoho dalších aktuálních publikknihy.jpgací nejen ze své vydavatelské činnosti.

 

Objednat...

Naši partneři

  • aktiv-pisek
  • bariery
  • biogen-idec
  • ceros
  • cez
  • dma
  • domov-svateho-josefa
  • easysoftware
  • ereska-aktivne
  • gsk
  • impuls
  • lazne
  • merck
  • meyra2
  • ministerstvo-zdravotnictvi
  • mpsv
  • neziskovky-cz
  • novartis
  • nrzp
  • praha
  • respilon-headquaters
  • sanofi
  • teva
  • urad-prace
  • vzp