Hlavní informace
 

Vážení čtenáři. S novým zákonem 108 ze dne 14. března 2006 o sociálních službách jste mi zaslali velké množství dotazů, které se neustále opakovaly. Snažila jsem se odpovídat tak rychle, jak to jen bylo možné. Ale ne na všechny dotazy jsem znala tu správnou odpověď. Dlouho nebyly k dispozici prováděcí vyhlášky a ani úředníci státní správy si z počátku nevěděli z mnoha problémy rady. Tak se velice omlouvám, pokud jste nedostali odpověď na svůj dotaz tak rychle, jak jste si představovali, nebo pokud jsem nedokázala na váš dotaz odpovědět vyčerpávajícím způsobem.

Prosím propříště mi ve svých dotazech uvádějte podrobnosti, které musím znát, abych mohla posoudit vaši konkrétní situaci. Na dotazy nejasné, bez uvedení údajů, které jsou podstatné, nemohu odpovědět tak, aby to mělo smysl (jako například v následujícím prvním zveřejněném dotazu).

Buďte si jisti, že jsem povinna zachovávat diskrétnost a nikde nezveřejním vaše osobní údaje, ani jiné podrobnosti, které by mohly prozradit vaši identitu. Zakazuje to zákon o osobních údajích. Vaše dopisy, i e-maily mám zabezpečeny proti přístupu třetí osoby a po úplném vyřízení nic nearchivuji, ale přímo likviduji.

 

x.x. telefonicky:

musí maminka, která trpí RS a má průkaz ZTP/P platit daň z nemovitost? Není od této daně osvobozena?

Podle zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, § 9 Osvobození od daně, odst. n) „jsou od daně osvobozeny obytné domy ve vlastnictví fyzických osob, které pobírají dávky sociální péče na základě zákona o sociální potřebnosti a jsou držiteli průkazů ZTP a ZTP/P, a to v rozsahu, v jakém slouží k jejich trvalému bydlení"(citace). Nyní se termín „sociální potřebnost nahrazuje termínem osoba v hmotné nouzi.

Co to tedy znamená? Daň z nemovitostí se většinou skládá ze dvou částí. A to z daně ze staveb (dům) a z daně z pozemků. Pokud by dům stál na cizím, nebo pronajatém pozemku, pak by daň z nemovitosti měla jen jednu složku. To je ale hodně vzácné. Na daň z pozemků se žádné úlevy nevztahují a na daň ze staveb (tak jak je uvedeno v citaci zákona), se vztahuje osvobození od daně pouze na vlastníka domu pokud je tak zvaně  v hmotné nouzi a pobírá z toho důvodu sociální příspěvek a zároveň je držitelem průkazu ZTP/P.  Takže pokud maminka spadala do této kategorie, musela by si na příslušném finančním úřadě nechat přepočítat tuto daň, protože při nejmenším daň z pozemku, který patří k domu (zastavěná plocha a zahrádka) by zaplatit musela.

 Z informací, které od Vás mám, usuzuji, že Vaše maminka nepatří do skupiny osob v hmotné nouzi a proto daň z nemovitosti musí zaplatit v plné výši.

R. S. e-mail:

Dobrý den, v srpnu roku 2006 jsem pro silné brnění nohou a rukou vyhledala lékařskou pomoc.Po vyšetření MR a likvoru u mě byla diagnostikována roztroušená skleróza.Mám 15 ložisek v hlavě a 20 na páteři.Jsem na neschopence.Těžce se mi chodí,sem tam se mi třese ruka ,lehce se unavím a mám potíže se zrakem.Žádala jsem o plný invalidní důchod,a bylo mi řečeno,že na něj nemám nárok.Mám dvě malé děti,příjem žádný a do práce mě s mou diagnózou nevezmou.Vlastně ani nic dělat nezvládnu.Je mi 33 a manžel vše neutáhne.Prosím poraďte.

Ve vaší záležitosti vám mohu poradit jediné. Odvolávat se, nebo opakovaně žádat o přiznání důchodu. Pokud neuspějete, je možné obrátit se i na soud. Přiznání důchodu (plného, nebo částečného) se řídí přísným indikačním seznamem, který hodnotí zdravotní stav se zřetelem na zachovanou schopnost zapojit se opětovně do práce. Posudkové komise pak hodnotí procento invalidity. Pojištěnec je plně invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 66 %, nebo je částečně invalidní jestliže poklesla jeho schopnost výdělečné činnosti nejméně o 33 %.

Nevím ani, jaké bylo vaše původní povolání, nebo jaké máte zaměstnání nyní. Posudkové komise berou zřetel i na tuto skutečnost. Je mi to líto, ale skutečnost je taková jaká je a velká část nemocných RS i po letech života s nemocí stále ještě pracuje, byť i ve zcela jiném oboru, než původně. Bohužel, někomu nic jiného nezbývá i když musí hodně tvrdě bojovat se svým stavem i možnostmi. Ale je i velká část roskařů, kteří si neumí život bez práce představit a našli si práci kterou zvládají i když se museli naučit něco zcela nového. Existují i práce z domova, kde si řídí pracovní dobu  i své zatížení pracovník sám.

V případě, že neuspějete ani u posudkové komise, ani u soudu a invalidního důchodu nedosáhnete, je jen na Vaší volbě, zda se zapojíte znovu do svého povolání, nebo podstoupíte nějakou rekvalifikaci a najdete si něco zcela nového, či zda zůstanete v domácnosti.

Přeji Vám, aby vše dopadlo k vaší spokojenosti.

K.J. e-mail:

Prosím o radu. Jsem v plném invalidním důchodu. I když nejsem schopna samostatně vyjíždět z domu, protože mám problémy i s rukama a nezvládnu vozík, mohu se po bytě pohybovat celkem slušně. Mým koníčkem je počítač a nyní jsem našla možnost být zaměstnaná a pracovat pro jednu firmu na počítači z domova. Šlo by o plnohodnotný pracovní poměr se smlouvou na dobu neurčitou. Moji známí i pracovnice obecního úřadu mne ale tvrdí, že mi bude odňat plný invalidní důchod a možná dokonce by mi nezůstal ani částečný ID. Je to pravda? Opravdu si k plnému invalidnímu důchodu nemohu nic přivydělat i když by šlo o práci, kterou bych v pohodě zvládala z domu a z vozíku? Moje známá, která je v částečném ID a nemůže nikde najít přiměřené zaměstnání, by stejnou práci jako já mohla vykonávat také, je rovněž zrazována, že výdělek by přesáhl povolený limit a ona by přišla o svůj ČID.

Není to pravda. Výše výdělku plně invalidního občana není současnou právní úpravou nijak omezována. Plný invalidní důchod, ať již občana plně invalidního dle § 39 odst. 1. písm. a) nebo dle písm. b) zákona 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, není nijak krácen ani z důvodu výše příjmů, ani z důvodu délky pracovního úvazku, ani v souvislosti s procentní mírou poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti. Jen je doporučeno aby konkrétní práci vzhledem k vašemu zdravotnímu stavu posoudil váš lékař,.                                                                  

Můžete tedy pracovat bez obav tak, jak Vám dovolí vaše možnosti a zdravotní stav. A ani vaše známá nemusí mít žádné obavy, protože výše výdělku při částečném invalidním důchodu se v současnosti již nesleduje, ani nijak neomezuje. Může si tedy vydělat kolik bude mít možnost, bez omezení. Obě vás ctí skutečnost, že i při svých potížích máte zájem pracovat podle svých možností a schopností. Žádný invalidní důchodce neoplývá penězi a má-li zájem si zlepšit svou situaci vlastním přičiněním, je mu to jen ke cti a velkou roli tu také hraje také psychologický aspekt pocitu uspokojení z vlastní užitečnosti a finanční nezávislosti.

K.O. e-mail:

Můj otec je v invalidním důchodu a v posledních letech je zároveň zaměstnán. Má celkem slušné výdělky. Rádi bychom věděli, jestli v letošním roce, když dosáhne důchodového věku, bude muset požádat o starobní důchod, nebo jestli bude moci zůstat v invalidním důchodu. A co je vlastně výhodnější?

Záleží jen na Vašem otci, jestli si o starobní důchod požádá. Pokud žádost o starobní důchod podá, Česká správa sociálního zabezpečení v Praze, která je příslušná k rozhodování o důchodech, by mu srovnala výši nynějšího plného invalidního důchodu s nově vypočtenou výší starobního důchodu a ten vyšší důchod mu pak bude vyplácet. Nemusí se tedy obávat, že by byl nějak poškozen.
Při pobírání plného invalidního důchodu může tatínek pracovat bez omezení výdělku, samozřejmě s ohledem na zdravotní stav. Další otázky ohledně důchodu, by Vám nejlépe zodpověděli na  vaší okresní správě sociálního zabezpečení.

Své dotazy zasílejte  na adresy:              Růžena Šeligová

735 71 Dětmarovice č. 780

Tel.: 724235456

e-mail:seligovar@seznam.cz

06 2007

Další informace

RESPILON Headquaters

image001

Společnost RESPILON vyvíjí a vyrábí produkty z nanovláken, které díky výjimečné filtrační schopnosti chrání lidské zdraví před infekčním i chorobami, alergeny i znečištěným ovzduším.

Vydavatelství

Časopis v současnosti bude vydávat Unie Roska v ČR jen v elektronické podobě, proto  již nelze objednat předplatné.

Kromě Časopisu Roska nabízíí Unie Roska mnoho dalších aktuálních publikknihy.jpgací nejen ze své vydavatelské činnosti.

 

Objednat...

Naši partneři

  • aktiv-pisek
  • bariery
  • biogen-idec
  • ceros
  • cez
  • dma
  • domov-svateho-josefa
  • easysoftware
  • ereska-aktivne
  • gsk
  • impuls
  • lazne
  • merck
  • meyra2
  • ministerstvo-zdravotnictvi
  • mpsv
  • neziskovky-cz
  • novartis
  • nrzp
  • praha
  • respilon-headquaters
  • sanofi
  • teva
  • urad-prace
  • vzp