Hlavní informace
Jarka U., Ostrava: Jsem postižena RS, málo chodím a používám většinou mechanický vozík a venku elektrický. Bohužel bydlím v prvním patře domu bez výtahu, kde jsou všechny byty v osobním vlastnictví. I já jsem majitelkou bytu, ve kterém bydlím. Žádala jsem OÚ o příspěvek na zřízení šikmé schodišťové plošiny. Příspěvek mi byl přiznán. Stavební úřad požadoval pro povolení stavby souhlas ostatních vlastníků bytů v domě. Většina vlastníků s nainstalováním plošiny na společném schodišti nesouhlasila, prý by jim „zavazela“. Proto byl projekt změněn na venkovní svislou plošinu, která by ústila na balkoně mého bytu. Ostatní majitelé bytů opět nesouhlasili z důvodu „narušení vzhledu domu“. Proto stavební úřad nevydal stavební povolení a plošinu jsem nemohla nechat nainstalovat. Co mohu v této situaci dělat, abych se domohla svých práv?
Hynek O., jižní Morava: Bydlím v soukromém domě ve zvýšeném přízemí, ke kterému vede schodiště, které již nezvládám. Jsem vozíčkář, držitel průkazu ZTP/P. Majitel mi nechce povolit nechat zřídit plošinu nebo výtah, kterým bych schodiště mohl překonat. Má na to právo?
 Jde o velmi závažný okruh problémů, které se dotýkají nejen práv zdravotně postiženého, ale i práv z okruhu soukromého vlastnictví k bytu, domu a pozemkům. V neposlední řadě také jde o toleranci a pochopení mezi zdravými a postiženými obyvateli domů.
V prvním i druhém případě jde o velmi těžko řešitelný problém. Tak jako postižený má právo řešit svou situaci, tak ostatní majitelé mají právo hájit svůj soukromý majetek. Nejschůdnější cesta by zde byla dohoda mezi Vámi na jedné straně a ostatními vlastníky, či majitelem domu na straně druhé. Můžete také požádat sociální pracovnici obecního či městského úřadu o intervenci a zprostředkování takové dohody a souhlasu. Stavební úřad postupuje správně, když tento souhlas vyžaduje.
Není-li takováto dohoda možná, máte právo se obrátit na soud, který pak může rozhodnout ve váš prospěch a ostatním spolumajitelům či vlastníku domu uložit tzv. zřízení věcného břemene, které Vás pak opravňuje svůj záměr uskutečnit i bez jejich souhlasu. Zřízení „věcného břemene“ se zapisuje do katastru nemovitostí. Soud může také nařídit tzv. „strpění věci, skutečnosti, či činnosti“, které se ovšem vydává většinou na dobu omezenou a pravděpodobně by v tomto případě nebylo příliš účinné, protože by předpokládalo dosažení dohody v budoucnu.
Obracet se na soud má také ještě další nezanedbatelné úskalí. Většinou trvá velmi dlouho, než soud rozhodne a zdravotně postižený musí svou situaci řešit co nejrychleji. Tady pak je těžké radit. Osobně mohu poradit všem, kteří předpokládají, že budou muset svou situaci takto řešit do budoucna, navštívit ostatní spolumajitele či vlastníka domu a se svým záměrem je seznámit již dopředu a zajistit si jejich souhlas předem. Často se lidé chovají odmítavě jen proto, že se cítí zaskočeni tím, že se jich předem nikdo nezeptal na jejich názor.
Uvažujte také, zda by nebylo schůdnější požádat o příspěvek na tak zvaný schodolez. Ale ani ten není vždy optimálním řešením. Někomu nevyhovuje, že k jeho obsluze musí mít průvodce, nebo u samoobslužných schodolezů nevyhovuje sklon či řešení schodiště.
Selžou-li všechny prostředky, mohu poradit jediné. Prodat byt či požádat o výměnu a přestěhovat se jinam.

Jindra K., Staré Město: Potřebuji souhlas vlastníka domu, kterým je město, abych mohl nechat zřídit šikmou, nebo svislou schodišťovou plošinu ke svému bytu? Mám průkaz ZTP/P.
V tomto případě je řešení jednoduché. Poskytovatelem příspěvku je stát prostřednictvím města nebo tzv. pověřených úřadů. Je-li město také vlastníkem domu, dává souhlas k instalaci zařízení již jeho schválením. Vy o žádný souhlas žádat nemusíte. Ostatní nájemníci domu se k instalaci nevyjadřují. Mohou sice protestovat, ale rozhoduje vlastník domu.
Pozor ale, může se stát, že v obecném povědomí je, že jde o obecní byty, ale ve skutečnosti jde o byty ve vlastnictví jiného soukromého subjektu, jako jsou průmyslové podniky, doly, zemědělská družstva, nebo speciální sdružení vlastnící a spravující byty ve vašem domě. V tomto případě je souhlas vlastníka nutný. Proto si raději zjistěte, kdo je skutečným vlastníkem domu, i když máte za to, že je to město.
Ještě jiná situace nastává u bytů a domů družstevních. Jste-li členem družstva a máte družstevní byt, vlastníkem domu (pokud již nebyl převeden do osobního vlastnictví) je vždy bytové družstvo. Tady, pokud máte v úmyslu nechat zřídit jakékoli zařízení – schodišťovou plošinu, venkovní plošinu, či výtah, musíte žádat o souhlas družstvo v každém případě.
Dokonce i majitelé rodinných domků mohou mít podobné starosti. Jsou-li majitelé domku dva spoluvlastníci a přitom to nejsou manželé, mohou časem nastat problémy. A jsou-li na katastru nemovitostí zapsáni dva a více spolumajitelů, vyžaduje stavební úřad souhlas se zřízením plošiny i od nich. Proto si nechejte i od svých příbuzných (rodiče, děti, sourozenci a podobně, kteří jsou spolumajiteli) vystavit písemný souhlas.
Ještě jednou zdůrazňuji, mnoho starostí si ušetříte, když o souhlas požádáte předem, protože dodatečné vyřizování vás může stát týdny i měsíce. Přitom, pokud máte příspěvek přiznán, musíte jej začít čerpat do 6 měsíců.

Ota W., K. Vary: Mohu si v nájemním bytě II. kategorie, kde topíme uhlím, nechat namontovat plynové radiátory (Gamatky) na vlastní náklady?

A mohu v takovém případě požádat o „příspěvek na úpravu bytu“? Zajímalo by mne, zda si mohu současně nechat upravit koupelnu a kuchyň. Vztahuje se na tyto úpravy příspěvků více, nebo jen jeden společný. Vím, že sociálky přispívají nejvýše 50 000 korun. Ale bude to v mém případě jen 1x nebo 3x 50 000 Kč?
Pokud jste vlastníkem bytu, můžete si topení nechat zavést bez omezení dle platných norem a směrnic o plynárenství. O souhlas spoluvlastníků domu přitom žádat nemusíte, protože uvnitř Vašeho bytu jde o Vaši soukromou záležitost.
Pokud vlastníkem bytu nejste, musíte o souhlas požádat vlastníka. Jestliže si necháte změnu vytápění provést na vlastní náklady, neměla by se měnit ani kategorie bytu, a tedy i nájemné musí zůstat na původní výši. Na tohle si dejte pozor. Mnoho vlastníků má snahu převést pak byt do vyšší kategorie a zároveň patřičně zvýšit nájemné.
K další části dotazu: Při stavebních úpravách bytu se příspěvek dle § 34 vyhlášky 182/1991 Sb. poskytuje pouze jednou – ve vašem případě 1x a to až 70 % z celkových nákladů, nejvýše však 50 000 Kč. 30 % nákladů jste vždy povinni uhradit z vlastních prostředků. Přitom můžete provést všechny tři úpravy, tak jak jste uvedl. V zásadě se mohou jednotlivé definice úprav (písmena a–i) § 34 slučovat. Jejich oprávněnost posoudí sociální pracovníci a posudkový lékař posudkové komise, která příspěvek schvaluje.
Další informace

Sekce ke stažení

Časopis Roska

Roska c 2 2019

Roskiáda 2019

Pozvanka Roskiada

Stoupa Cup Vsetín

Vsetin

Časopis Paprsek 2018

Paprsek

Aktivní Život s RS

aktivni zivot

Časopis NRZP "Mosty"

Mosty

Vydavatelství

Časopis v současnosti bude vydávat Unie Roska v ČR jen v elektronické podobě, proto  již nelze objednat předplatné.

Kromě Časopisu Roska nabízíí Unie Roska mnoho dalších aktuálních publikknihy.jpgací nejen ze své vydavatelské činnosti.

 

Objednat...

Naši partneři

  • aktiv-pisek
  • bariery
  • biogen-idec
  • ceros
  • cez
  • dma
  • domov-svateho-josefa
  • easysoftware
  • ereska-aktivne
  • gsk
  • impuls
  • merck
  • meyra2
  • ministerstvo-zdravotnictvi
  • mpsv
  • neziskovky-cz
  • novartis
  • nrzp
  • praha
  • sanofi
  • teva
  • urad-prace
  • vzp