Hlavní informace
J.H.: 
Můj hlavní dotaz a problém je spojený s mými možnostmi vzhledem k jednání posudkové komise o přiznání důchodu, tj. zejména:
– lze něco podniknout v případě, že komise mi stanoví částečný ID? (který je maximálně nevýhodný – zkušenosti ze zaměstnání – kratší prac. doba, ale polovina peněz a plný objem práce...) – a v mém dosavadním zaměstnání by už asi byly problémy s dojížděním a přerušením kontaktů po téměř roční nepřítomnosti;
– co se v takovémto případě děje s PN – ta se ukončí a stejně bych musela nastoupit ke svému zaměstnavateli?? – nebo (pokud bych se např. odvolala) by něco PN nahradilo?
– měla bych podle Vašeho názoru šanci získat plný ID? O co dalšího (kromě předložených nálezů) by se dalo opřít? (kráceno).
... 
Milá paní H., Váš dotaz je velmi rozsáhlý. K Vašim dotazům:
– Řízení o přiznání invalidního důchodu probíhá před posudkovou komisí, která by měla mít k dispozici všechna vyjádření lékařů týkající se Vašeho zdravotního stavu. Tato komise v první řadě rozhoduje, o kolik poklesla Vaše schopnost soustavné výdělečné činnosti a zda jde o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. Viz § 39 odst. 2 Zákona 155/1995 Sb. ze dne 30. června 1995 o důchodovém pojištění: – „Při určování poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti se vychází z jeho zdravotního stavu doloženého výsledky funkčních vyšetření a z jeho schopnosti vykonávat práce odpovídající zachovaným tělesným, smyslovým a duševním schopnostem, s přihlédnutím k výdělečným činnostem, které vykonával předtím, než k takovému poklesu došlo, a k dosaženému vzdělání, zkušenostem a znalostem; přitom se bere v úvahu, zda jde o zdravotní postižení trvale ovlivňující schopnost výdělečné činnosti pojištěnce, zda a jak je pojištěnec na své zdravotní postiženi adaptován, a schopnost rekvalifikace pojištěnce na jiný druh výdělečné činnosti, než dosud vykonával.“ V případě, že schopnost soustavné výdělečné činnosti poklesla nejméně o 33 %, přiznává se částečný ID a poklesla-li nejméně o 66 %, pak se přizná plný ID.
Z uvedeného je zřejmé, že vše je závislé v první řadě na kvalitním návrhu a podrobném popisu Vašeho zdr. stavu ze strany ošetřujících lékařů a pak už jen na posudkové komisi. Co si budeme nalhávat, často je závislé taky na tom, jak se posudkový lékař vyspal a jak jste mu osobně sympatická. Vy osobně rozhodování pravděpodobně ovlivnit nemůžete. Snad jen tím, že dohlédnete, aby ošetřující lékař předložil komisi opravdu kvalitně zpracovanou dokumentaci. V případě, že rozhodnutí posudkové komise vyzní ve Váš neprospěch, máte právo se odvolat (poučení o možnosti odvolání je vždy součástí písemného vyhotovení rozhodnutí posudkové komise). V případě, že neuspějete podle svých představ ani v odvolacím řízení, máte stále ještě možnost obrátit se na soud. Vím ze zkušeností, že často odvolací řízení změní verdikt prvotního řízení.
Víc Vám asi poradit nemohu. V pracovních záležitostech se prosím obraťte na odborníka na pracovní právo. Mně nepřísluší, a ani k tomu nejsem oprávněna, radit v těchto záležitostech.
Přeji Vám, abyste uspěla a soukromě Vám radím nevzdávat se a bojovat. Nedopadne-li vše podle Vašich představ, odvolejte se případně až k soudu.
Lituji, že Vám nemohu pomoci více.

P. P. České Budějovice
Moje matka má RS ve velice těžké formě. Protože se stala téměř nepohyblivá a potřebuje nepřetržitou péči, přestala nám vyhovovat služba pečovatelky, protože ta s maminkou nemůže být po celý den, zatímco já jsem v zaměstnání. Do ústavu, nebo LDN maminku nedám, takže mi nezbývá, než zůstat v domácnosti a o maminku pečovat. Můžete poradit, zda mám možnost ucházet se o nějaký příspěvek? Žijeme s maminkou samy dvě.

Ve Vašem případě by přicházel v úvahu Příspěvek při péči o blízkou a jinou osobu podle zákona č. 213/2002 Sb. Dávka je určena osobám pečujícím o své příbuzné – manžela, rodiče, děti, prarodiče, sourozence, a další příbuzné. Příspěvek může dostat i člověk, který pečuje o osobu, která s ním není ve vyjmenovaném příbuzenském vztahu, musí však mít společnou domácnost. Ve Vašem případě jde o maminku. Musí jí však být přiznána převážná nebo úplná bezmocnost. V případě péče o osobu starší 80 let postačí i jen částečná bezmocnost. Předpokládám, že tuto podmínku maminka splňuje. Pokud ne, požádejte o „Zvýšení důchodu pro bezmocnost“ u Okresní správy sociálního zabezpečení. Pokud tedy chcete o svou zdravotně postiženou matku pečovat a pobírat za to od státu příspěvek, musíte jí zajistit celodenní, osobní a řádnou péči. Podmínka celodenní péče neznamená, že zdravotně postižený a osoba, která o něj pečuje, musí bezpodmínečně strávit celý den společně. Je možno se krátkodobě vzdálit za účelem vyřízení důležitých osobních záležitostí.
Tento příspěvek má nahradit příjem ze zaměstnání. Zároveň je umožněn i jakýsi přivýdělek s omezením příjmu, který nesmí překročit částku 3480 korun čistého měsíčně. V případě podnikání je příspěvek vyplácen zálohově a po podání daňového přiznání je nárok na příspěvek zpětně přehodnocen. A sama výše příspěvku: při péči o jednu osobu dosahuje 3712 korun měsíčně, v případě péče o dvě či více osob pak 6380 korun měsíčně.
Po dobu péče o blízkou osobu stát platí za pečujícího občana zdravotní pojištění. Také se tato doba započítává jako doba pojištění (odpracovaná) pro nárok na důchod. Ovšem pokud by trvala hodně dlouho, mohlo by se stát, že se Vám značně sníží průměr příjmů pro výpočet Vašeho vlastního důchodu. Neznám Váš věk, proto radím: o všem se podrobně informujte při podávání žádosti.
Pokud začnete takto o maminku pečovat, přepočítejte si (nebo nechejte přepočítat) svou sociální potřebnost. Je možné, že vám společný příjem v domácnosti poklesne natolik, že by pak přicházely v úvahu i další dávky a příspěvky podle sociálních zákonů předpisů a hlavně podle zákona o státní sociální podpoře, zvláště pak příspěvek na bydlení a sociální příplatek. Na vašem pověřeném OÚ vám určitě dobře poradí.

I. G.
Ve své poradně i na stránkách Rosky se všichni věnují nemocným RS, kteří mají hlavně příznaky tělesného postižení. Je nás ale dost takových, u kterých převažuje postižení očí. Většina příspěvků a dávek se poměřuje právě stupněm tělesného poškození. Máme i my, zrakově postižení roskaři, například nárok na mimořádné výhody nebo na příspěvek na zvláštní pomůcky jako lupy a podobně? Jsem téměř nevidomá, pouze ze zbytky zraku.
Jistěže máte také právo požádat například o mimořádné výhody (Průkaz ZTP-P) podle vyhlášky č. 182/1991 Sb. § 31. Stupeň postižení zraku musí být řádně zadokumentován ve zdravotní dokumentaci a pak rozhoduje posudková komise. Podle přílohy č. 2 k této vyhlášce odstavec 3 písmeno d je možné mimořádné výhody III. stupně přiznat i zrakově postiženým. Samozřejmě záleží na stupni postižení.
Dále podle § 33 odstavec 3 výše zmíněné vyhlášky můžete získat jednorázový příspěvek na opatření zvláštních pomůcek. V příloze č. 4 k této vyhlášce jsou pro zrakově postižené uvedeny tyto pomůcky a výše příspěvku na jejich pořízení: kancelářský psací stroj – 50 %, slepecký psací stroj – 100 %, magnetofon, diktafon 100 % – nejvýše však 4500 Kč, čtecí přístroj s hmatovým výstupem 100 %, digitální čtecí přístroj s hlasovým výstupem 100 %, kamerová zvětšovací televizní lupa 100 %, digitální zvětšovací televizní lupa 100 %, adaptér hlasového syntetizátoru 100 %, programové vybavení pro digitální zpracování obrazu 100 %, tiskárna reliéfních znaků pro nevidomé 100 %, jehličková jednobarevná tiskárna 50 %, zařízení pro přenos digitálních dat 100 %, elektronický zápisník pro nevidomé s hlasovým, nebo hmatovým výstupem 100 %, elektronická komunikační pomůcka pro hluchoslepé 100 %, kapesní kalkulátor s hlasovým výstupem 100 %, slepecké hodinky a budíky 50 %, měřicí přístroje pro domácnost s hlasovým nebo hmatovým výstupem 50 %, indikátor barev pro nevidomé 100 %, elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé 100 %, dvoukolo 50 %. Podle odstavce 6 vyhlášky č. 182/1991 Sb. je možné poskytnout i jinou, neuvedenou pomůcku, respektive příspěvek na ni ve výši na srovnatelnou pomůcku uvedenou v příloze. Upozorňuji ale, že Vás posudková komise bude v těchto případech hodnotit v první řadě jako zrakově postiženou, bez ohledu na to, že tuto poruchu způsobila roztroušená skleróza.
Další informace

RESPILON Headquaters

image001

Společnost RESPILON vyvíjí a vyrábí produkty z nanovláken, které díky výjimečné filtrační schopnosti chrání lidské zdraví před infekčním i chorobami, alergeny i znečištěným ovzduším.

Vydavatelství

Časopis v současnosti bude vydávat Unie Roska v ČR jen v elektronické podobě, proto  již nelze objednat předplatné.

Kromě Časopisu Roska nabízíí Unie Roska mnoho dalších aktuálních publikknihy.jpgací nejen ze své vydavatelské činnosti.

 

Objednat...

Naši partneři

  • aktiv-pisek
  • bariery
  • biogen-idec
  • ceros
  • cez
  • dma
  • domov-svateho-josefa
  • easysoftware
  • ereska-aktivne
  • gsk
  • impuls
  • lazne
  • merck
  • meyra2
  • ministerstvo-zdravotnictvi
  • mpsv
  • neziskovky-cz
  • novartis
  • nrzp
  • praha
  • respilon-headquaters
  • sanofi
  • teva
  • urad-prace
  • vzp