Hlavní informace
Oprava odpovědi pro Jindru K., Staré Město, z minulého čísla poradny
Potřebuji souhlas vlastníka domu, kterým je město, abych mohl nechat zřídit šikmou, nebo svislou schodišťovou plošinu ke svému bytu? Mám ZTP-P průkaz.
Původní odpověď: V tomto případě je řešení jednoduché. Poskytovatelem příspěvku je stát prostřednictvím města, nebo tzv. pověřených úřadů. Je-li město také vlastníkem domu, dává souhlas k instalaci zařízení již jeho schválením. Vy o žádný souhlas žádat nemusíte.
Tato odpověď není správná. Vycházela jsem z praxe, kdy sociální pracovnice, které žádost vyřizují, souhlas vlastníka domu, kterým je město, vyřídí za žadatele. Jak jsem se přesvědčila z ohlasů čtenářů, není to běžná praxe a spíše opak je pravdou. Na tuto vstřícnost soc. odborů jednotlivých MěÚ nebo magistrátů nelze spoléhat.
Takže znovu a správně: I v tomto případě musíte o souhlas vlastníka domu, to je město, požádat. Ono je určitě lepší, mít souhlas nebo povolení navíc, než se potom potýkat s chybějícím razítkem a prodlužovat tak dobu pro vyřizování nutných povolení.
Nechtěně jsem čtenáře a tazatele uvedla v omyl. Omlouvám se za tuto svou chybu.
K dalším dotazům:
Paní XY, Praha:
Na pořízení osobního automobilu jsem dostala příspěvek a nyní chci koupit ojetý vůz. Musím nakupovat pouze v autobazaru nebo podobné organizaci, nebo mohu koupit tento vůz i od soukromé osoby (například soused)? A jak to udělat, abych mohla čerpat i příspěvek od sociálky?

Koupit automobil můžete i od soukromé osoby. Je k tomu ale bezpodmínečně nutná dobře sepsaná „Kupní smlouva“, která musí obsahovat:
 • přesné určení smluvních stran (prodávající a kupující), včetně správných adres, rodných čísel, nebo rodných příjmení
 • určení předmětu (automobilu), včetně SPZ, čísel motoru i karoserie, barvy, aktuálního technického stavu a případný popis závad
 • určení kupní ceny
 • upřesnění způsobu platby
 • další smluvní ujednání, jako například to, že kupující přebírá automobil v aktuálním zjištěném technickém stavu a nebude u prodávajícího již reklamovat další skryté vady, o kterých v okamžiku prodeje smluvní strany nevěděly a nemohly vědět.
 • datum a místo sepsání smlouvy
 • podpisy obou smluvních stran úředně ověřené (úřední ověření podpisů je nutné)
Ověřování podpisů provádí například matriky obecních a městských úřadů, advokáti a notáři. Nikdy se nepodepisujte předem. Podepsat se musíte až před úředníkem, který ověření provádí.
 Mnohem lepší je ale nechat si smlouvu sepsat notářem, nebo advokátem, kteří vám ji sepíší podle všech pravidel.
Takto sepsaná kupní smlouva má stejnou právní hodnotu jako například faktura z autobazaru a můžete ji předložit pro vyúčtování sociálnímu odboru, který vám příspěvek na koupi přiznal. Jedna rada na závěr: předem si dohodněte se sociálním odborem způsob platby, ať vám pak nevzniknou dodatečně problémy.

Manželé K., Pardubice:
Máme s manželkou jeden společný automobil, na který jsme nedostali od sociálního odboru OÚ příspěvek (byl nám zamítnut). Manželka má průkaz ZTP-P. Můžeme v takovém případě požádat o příspěvek na benzin, i když jsme příspěvek na koupi tohoto automobilu nedostali?

Jde o tzv. příspěvek na provoz motorového vozidla a na úhradu pojistného. (vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, v platném znění § 36, příloha č. 2).
Příspěvek na provoz motorového vozidla a na úhradu pojistného není nikterak podmíněn příspěvkem na nákup auta. Klidně o něj požádejte na svém sociálním odboru. Zde je pouze podmínkou, že žadatel je držitelem mimořádných výhod II. nebo III. stupně, což Vaše manželka je, má-li průkaz ZTP-P.

Josef Ž., Rýmařov:
Jsem 40letý osamělý plně invalidní důchodce. Používám počítač s internetem, který je mým jediným společníkem. Můj důchod 7230 Kč je malý na to, abych mohl platit telefonní účty a poplatky ještě zvýšené připojováním k internetu. Je nějaká možnost získat od „sociálky“ příspěvek na telefon?

Bohužel, ve Vašem případě tato možnost není. PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ TELEFONNÍ ÚČASTNICKÉ STANICE dle vyhlášky č. 182/1991 Sb., je určen pouze těžce zdravotně postiženým sociálně potřebným občanům, což vy asi podle výše důchodu nebudete, nebo osobám starším 70 let, které žijí osaměle. To také nejste. Tento příspěvek se i tak poskytuje pouze do výše plné úhrady základní měsíční sazby za používání telefonní stanice. Hovorné si musíte platit sám.
Mohu Vám ale poradit jiný postup. Požádejte na středisku poradenství pro zdrav. postižené, nebo přímo na Telecomu, o zřízení tzv. IS stanice, kdy Vám Telecom neúčtuje základní měsíční sazbu za používání HTS (hlavní telefonní stanice) ve výši 209 Kč. Sice to není částka vysoká, ale díky i za ni. Jen je nutno mít tarif Home standard. Při jiných tarifech, které například zvýhodňují používání internetu, tato sleva neplatí. Spočítejte si tedy podle tarifů Telecomu, co je pro Vás výhodnější. Rozhoduje zde délka denního připojení k internetu a jeho frekvence. Jinou možnost příspěvků nebo slev neznám.
Další informace

Sekce ke stažení

Časopis Roska

Roska c 2 2019

Roskiáda 2019

Pozvanka Roskiada

Stoupa Cup Vsetín

Vsetin

Časopis Paprsek 2018

Paprsek

Aktivní Život s RS

aktivni zivot

Časopis NRZP "Mosty"

Mosty

Vydavatelství

Časopis v současnosti bude vydávat Unie Roska v ČR jen v elektronické podobě, proto  již nelze objednat předplatné.

Kromě Časopisu Roska nabízíí Unie Roska mnoho dalších aktuálních publikknihy.jpgací nejen ze své vydavatelské činnosti.

 

Objednat...

Naši partneři

  • aktiv-pisek
  • bariery
  • biogen-idec
  • ceros
  • cez
  • dma
  • domov-svateho-josefa
  • easysoftware
  • ereska-aktivne
  • gsk
  • impuls
  • merck
  • meyra2
  • ministerstvo-zdravotnictvi
  • mpsv
  • neziskovky-cz
  • novartis
  • nrzp
  • praha
  • sanofi
  • teva
  • urad-prace
  • vzp