Hlavní informace
J. O. Praha: Prosím o radu. Jsem již velmi dlouho nemocná vozíčkářka. Vlastním rodinný domek, který jsem nedávno nechala celý přestavět jako úplně bezbariérový. Na úpravy, na schodišťovou plošinu a na přesouvací zařízení mi přispěl Magistrát města. Nemám děti. Když jsem zjišťovala, co bude s mým domem po mé smrti (je mi 65 let), bylo mi sděleno, že připadne mým příbuzným, které ani neznám To ale nechci. Nikdy o mne nejevili zájem a nikdy mi s ničím nepomohli. Mám v sousedství mladší rodinu s dětmi, kteří se již léta o mne velmi hezky a nezištně starají. Chtěla bych jim svůj domek odkázat, ale obávám se komplikací s dědici. Mám tyto otázky: Mohu domek darovat ještě za svého života za podmínky, že mne nechají v domku dožít? Nebude to mít vliv na dědické řízení a nebudou obdarovaní dodatečně muset vyplácet mé dědice? A dále snad nejdůležitější věc: Nebudu muset Magistrátu vracet příspěvky, které mi poskytl když domek již nebude můj?
... 
Milá paní, Vy máte právo za svého života spravovat svůj majetek podle vlastního uvážení (§ 123 a násl. Občanského zákoníku). Můžete jej tedy i darovat komu budete chtít. Co se týká doživotního bydlení, bylo by dle mého soudu asi přece jen lepší, když při sepisování darovací smlouvy, necháte zřídit tak zvané „Věcné břemeno“ podle § 151 a následujících Občanského zákoníku. Toto věcné břemeno je potřeba nechat vložit do katastru nemovitostí. Pak budete mít jistotu, že ať se změní cokoli, Vy ve zmíněném domku budete mít doživotní bydlení zajištěno. Na dědické řízení to vliv mít nebude, protože po právní stránce dům již nebude Váš. Ale počítejte s tím, že z darování se bude platit daň a správní poplatky při vložení změněného vlastnického práva a věcného břemene do Katastru nemovitostí. Taky doporučuji, nechat celou smlouvu o darování i smlouvu o doživotním bydlení nechat vypracovat právníkem, tak, aby měly všechny náležitosti a byly nenapadnutelné.
K druhé části otázky: Vracet příspěvky určitě nebudete muset. Při poskytnutí jste musela podepsat se Sociálním odborem Magistrátu dohodu o tom, že poskytnuté pomůcky i upravené prostory budete řádně po stanovenou dobu využívat, nezničíte je a neprodáte. Tady ale nejde o prodej, pokud budete v domku nadále bydlet a pomůcky i upravené prostory dále užívat. Právě výše zmíněné „Věcné břemeno“ zanesené do katastru nemovitostí, je zárukou i pro Magistrát, že se nezměnil způsob užívání domku. Navíc, tyto příspěvky nejsou vázány na vlastnictví k nemovitosti, ale k Vaší osobě. Vždyť se přece poskytují i lidem bydlícím v nájemních domech. Nic ale nepokazíte, když sociální pracovníky, kteří o poskytnutí příspěvků rozhodovali, seznámíte se změněnou situací a s tím, že pro Vás a Vaše bydlení se nic nemění.

A. A. Klepáčov: Mám problém s vlastní dcerou. Má již několik let RS, je upoutaná na invalidní vozík a přesto studuje. Je pro ni velice obtížné dopravovat se sama do školy. Já jsem zaměstnaná a nemohu ji denně vozit. Mohla by požádat například o příspěvek na koupi automobilu a o příspěvek na ruční řízení? Nemá žádný vlastní příjem, takže nové auto nepřichází v úvahu. Pokud by příspěvky dostala, je nutná nějaká finanční spoluúčast? A jak je to s DPH, když by sama nic nepřiplácela?

Na tuto otázku není jednoznačná odpověď. Požádat o oba příspěvky samozřejmě může. Podle § 35 Vyhlášky 192/1991 Sb. by dcera mohla dostat na koupi automobilu až 100 000,- korun. Pokud se podaří koupit automobil do této ceny, nemusí z vlastních prostředků nic připlácet. Tady ale pozor na vracení DPH. Příklad: Když zakoupí automobil za 100 tisíc, pak jí podle zákona finanční úřad vrátí 19 % DPH. Jenže to potom za automobil ve skutečnosti zaplatí jen 84 tisíce, takže by pak Sociálnímu odboru musela oněch 16 tisíc, které jí zašle nazpět Finanční úřad vrátit. Nechat si je nesmí. Pokud si ale koupí auto za 119 tisíc, znamená to, že použije příspěvek 100 tisíc od Sociálního odboru, k tomu přidá vlastních 19 tisíc a ty jí potom Finanční úřad vrátí. Pokud je nemá, může si je krátkodobě půjčit. Tolik teorie. Problémem může být také výše příspěvku. Po přechodu pravomocí z bývalých Okresních úřadů na pověřené obce se občas stane, že tato obec nemá dostatek finančních prostředků a pak nemusí plnou částku, to je 100 000,- korun poskytnout. Ve vyhlášce je doslovně uvedeno, že příspěvek je poskytován „až do výše 100 000,- korun“. Takže jednotlivé obce mohou tento příspěvek snížit podle vlastních podmínek.
Příspěvek na zvláštní úpravu (ruční ovládání) motorového vozidla se poskytne občanu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, která je uvedena v příloze č. 5. Vyhlášky 192/1991 Sb. Podmínkou pro poskytnutí tohoto příspěvku je, že žadatel sám řídí motorové vozidlo a pro své trvalé zdravotní postižení zvláštní úpravu motorového vozidla nezbytně potřebuje. Příspěvek se poskytne v plné výši ceny takovéto úpravy. Takže pokud by Sociální odbor tento příspěvek schválil, nemusela by dcera za toto ruční řízení nic platit. A je zde další problém. Nemá-li zatím řidičský průkaz, bude si jej muset nejdříve udělat. A ne všechny Autoškoly mají na výuku jízdy automobilem s ručním řízením oprávnění. Pokud je mi známo, Rehabilitační Ústav Kladruby nabízí kurz autoškoly pro ruční řízení, dokonce i s ubytováním po dobu výuky. O dalších autoškolách nevím. Zkuste zapátrat na internetu, nebo se informovat na Středisku poradenství pro zdravotně postižené.
O možnosti poskytnout zmíněné příspěvky se proto Informujte především na sociálním odboru vašeho pověřeného Obecního úřadu a zkuste s dcerou žádosti podat. Snad vše dopadne k dceřině plné spokojenosti

I. H. Olomouc: Mám průkaz ZTP-P a k tomu patřičné označení osobního automobilu – modrý čtverec se symbolem vozíku. Několikrát se mi stalo že jsem při parkování stál například před prodejnou, kde je jinak zákaz stání a příslušníci policie mne pokutovali. Nenechali si vysvětlit, že označení vozidla a průkaz ZTP-P mne k tomu opravňují. Tvrdili mi, že tento znak mám pouze pro to, abych mohl stát na vyhrazeném parkovišti. Je to pravda?
Není. Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou (dále jen „označení O 1") smějí užívat jen osoby, které toto označení obdrží od příslušného okresního úřadu. Označení O 1 vydá okresní úřad osobě, které byly přiznány mimořádné výhody II. a III. stupně. Toto označení opravňuje:
 • V jednotlivých případech, a je-li to naléhavě nutné, nemusí po dobu nezbytně potřebnou řidiči s označením O 1 dodržovat zákaz stání a zákaz stání vyplývající z dopravní značky „Zákaz stání“; přitom nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.
 • Na vyhrazené parkoviště pro vozidlo označené znakem O 1 je vozidlům bez označení O 1 vjezd zakázán.
 • Osoba, které bylo vydáno značení O 1, může požádat o zřízení vyhrazeného parkoviště v místě bydliště podle zvláštního právního předpisu.
 • Řidiči s označením O 1 mohou také vjíždět do „Zákazu vjezdu, pokud je zákazová značka doplněna dodatkovou tabulkou „Dopravní obsluze vjezd povolen“, nebo „Vozidlům zásobování vjezd povolen.
 • Na některých veřejných placených parkovištích mohou parkovat bezplatně. Zdůrazňuji „některých“. Každé město obec či soukromý provozovatel má právo upravit si režim parkoviště podle svých potřeb a zvyklostí.
Pokud jste se setkal s takovouto arogancí příslušníků policie, stěžujte si u jejich nadřízeného. Máte na to plné právo. Měl by své podřízené poučit nejen k čemu zmíněný „vozík“ opravňuje, ale i jak se mají k postiženým chovat.

H. L. Ostrava: Nedávno se v televizi i tisku objevily reportáže o neseriozní firmě, která montovala špatné plošiny pro vozíčkáře. Mám tutéž zkušenost, ovšem s jinou firmou. Navrhli mi svislou plošinu, peníze požadovali předem a na samotnou montáž jsem čekala téměř rok. Po namontování je plošina neustále porouchaná a i když je v záruce, na každou opravu čekám několik měsíců. Jak se mám bránit? Nebo co mám dělat? Plošinu nutně potřebuji. Jinak se nemohu dostat z domu.

Otevřela jste velmi bolavé téma. Já sama vím o několika lidech, kteří mají stejné problémy. Je to hrozně smutné, že se takto postižené lidi snaží někdo podvést, nebo na nich vydělat. Nezbývá, než se bránit. Myslím, že v první řadě byste se měla obrátit na Českou obchodní inspekci, nepomůže-li to, pak na policii a soud. Máte totiž plné právo požadovat, aby plošina byla v naprostém pořádku. Pokud se opakují poruchy, máte právo od smlouvy odstoupit. To znamená, že by si firma poruchovou plošinu měla demontovat a Vám vrátit peníze, za které si můžete nechat namontovat plošinu od jiné firmy, která bude plnit svůj účel. Vím, že takových spolehlivých a seriozních firem je u nás více. Musíte jen zapátrat ve svém okolí, případně se pozeptat či sledovat inzeráty. Než se ale rozhodnete sežeňte si i reference, zda jde skutečně o dobrou firmu a o dobrý výrobek. Tady je namístě velká opatrnost. V každém případě také informujte sociální pracovnici, se kterou jste příspěvek vyřizovala.
Každému v tomto případě radím, vždy, než uzavřete jakoukoliv smlouvu, vše si náležitě prověřte a zjistěte. V bombastických inzerátech se každá firma vychválí do nebe a skutečnost je úplně jiná.
V této souvislosti chci upozornit na další nešvar, se kterým se v této souvislosti setkáváme: Mnohé Sociální odbory vnucují zájemcům jednu konkrétní firmu a dokonce tím podmiňují zda dotyčnému příspěvek bude přiznán či nikoli. V posledních dvou letech jsem měla dotazů na toto téma mnoho. Jmenovat nemohu, ale mám podezření, že to zavání korupcí úředníků, kteří dohazují konkrétní firmě „kšefty“. A myslíte, že zadarmo? Tady opět má rada: nikdo, ani Sociální odbor nemá právo nikomu vnucovat u které firmy si necháte své pomůcky zhotovit. A pokud se s takovým jednáním setkáte, stěžujte si jejich nadřízeným, nebo přímo u Krajského úřadu.
V tomto příspěvku jsou záměrně zamlčeny jména firem. Byla by to nežádoucí reklama, nebo bych vystavila náš časopis nařčení z pomluvy. Škoda, protože varování, před takovým hyenismem by bylo jen na místě a pochválit naopak firmy a firmičky, které skutečně pracují pro postižené k plné spokojenosti jejich klientů (a že jich také není málo), by také nebylo marné. Proto alespoň toto upozornění.
Další informace

RESPILON Headquaters

image001

Společnost RESPILON vyvíjí a vyrábí produkty z nanovláken, které díky výjimečné filtrační schopnosti chrání lidské zdraví před infekčním i chorobami, alergeny i znečištěným ovzduším.

Vydavatelství

Časopis v současnosti bude vydávat Unie Roska v ČR jen v elektronické podobě, proto  již nelze objednat předplatné.

Kromě Časopisu Roska nabízíí Unie Roska mnoho dalších aktuálních publikknihy.jpgací nejen ze své vydavatelské činnosti.

 

Objednat...

Naši partneři

  • aktiv-pisek
  • bariery
  • biogen-idec
  • ceros
  • cez
  • dma
  • domov-svateho-josefa
  • easysoftware
  • ereska-aktivne
  • gsk
  • impuls
  • lazne
  • merck
  • meyra2
  • ministerstvo-zdravotnictvi
  • mpsv
  • neziskovky-cz
  • novartis
  • nrzp
  • praha
  • respilon-headquaters
  • sanofi
  • teva
  • urad-prace
  • vzp