Hlavní informace

Kateřina S., Orlová: Od bývalého okr. úřadu jsem obdržela příspěvek na stavební bezbariérové úpravy koupelny v panelákovém bytě, který jsem obývala s manželem. Nyní naše manželství ztroskotalo a já se musela z bytu vystěhovat. Dostala jsem od MěÚ jiný, bezbariérový byt, ale nemám dostatek financí na jeho zařízení. Navíc MěÚ po mně požaduje navrácení části příspěvku poskytnutého na koupelnu v manželově bytě. Mohu získat od MěÚ odklad zaplacení dluhu a mohu zároveň žádat o jiný příspěvek na zařízení bytu? Jak mám postupovat?

... 

Při uzavírání smlouvy o poskytnutí příspěvku na bezbariérovou úpravu koupelny podle vyhlášky 182/1991 Sb. (§ 34 odstavec e) jste musela podepsat podmínky poskytnutí. Podle nich nesmíte takto upravený byt prodat, zničit a v podstatě ani opustit, i když jste k tomu donucena okolnostmi, například rozvodem jako ve Vašem případě, celých 10 let. Jestliže se tak stalo, jste opravdu povinna alikvotní část příspěvku vrátit. Můžete se ale obrátit na příslušný MěÚ, odbor sociálních věcí a požádat o dohodu o splátkovém kalendáři.
Pokud jde o příspěvek na vybavení bytu, jednalo by se o § 57 téže vyhlášky, podle kterého můžete požádat o bezúročnou půjčku, kterou však můžete dostat pouze do výše 20 000 Kč. Protože jde ale o příspěvek dobrovolný, nemusíte jej, zvláště s ohledem na Váš dluh, také dostat vůbec. Po dohodě s pracovníky odboru soc. věcí to ale zkusit můžete.
Je ale s podivem, že Vám po rozvodu mnohaletého manželství nic nezůstalo. Neznám další okolnosti, nicméně si myslím, že byste se měla v první řadě snažit dohodnout se s bývalým manželem o vypořádání společného jmění a snažit se o získání alespoň části vybavení bytu, který jste opustila. Pokud taková dohoda nebude možná, podejte u místně příslušného soudu návrh na vypořádání společného jmění podle Občanského zákoníku § 150 odstavec 3. Tím spíše, že ve vašem společném bytě zůstala hodnota zrekonstruované koupelny, z níž má nadále prospěch pouze Váš exmanžel a která rozhodně není standardním vybavením bytu. Navíc za ni nyní budete navracet MěÚ nemalé peníze, protože už v bytě nežijete. V tomto případě lze dokonce nahlížet na tuto skutečnost jako na neoprávněný prospěch (vašeho exmanžela). V případě, že v tomto směru nic neučiníte, pak po uplynutí 3 let po zrušení společné domácnosti nemůžete již nic získat, ani požadovat, protože všechny movité věci (zařízení bytu) podle § 150 odst. 4 Obč. zákoníku zůstávají ve vlastnictví toho z manželů, který je dosud užíval. Doporučuji se v tomto případě spojit s právníkem, nebo advokátem, který Vám kvalifikovaně poradí a návrh pro soud sepíše. I když nemáte dostatek peněz na právníka, můžete jej požádat o úlevu při placení poplatků.

Jiřina O., Nová Ves: Prodala jsem svůj starý automobil, na který jsem pobírala příspěvek na benzin. Za necelé dva měsíce jsem koupila automobil nový. Starý automobil jsem musela prodat dříve, protože jsem potřebovala peníze na nákup nového. Musím MěÚ nahlásit změnu a vracet peníze za dobu, kdy jsem auto neměla? Po tu dobu jsem používala auto svých rodičů.
Změnu rozhodně nahlásit musíte! Příspěvek je sice evidován na Vaši osobu, ale zároveň na určitý typ a určitou značku auta. Za dobu, po kterou jste nebyla držitelkou žádného auta, nemáte na příspěvek na provoz motorového vozidla (§ 36 vyhlášky 182/1991 Sb.) nárok. Většinou bývá praxe taková, že se vypočítá alikvotní část příspěvku na dobu, po kterou jste byla držitelkou starého auta a rozdíl za dobu do koce roku musíte vrátit. Pak podáte žádost o nový příspěvek a bude vám vyplacena alikvotní část za dobu od registrace nového auta do konce roku. Je ale také možné, že na soc. odboru Vašeho pověřeného MěÚ Vám nabídnou jinou dohodu, při které Vám pouze vypočítají alikvotní část příspěvku za dobu, po kterou jste neměla žádné auto a tu budete muset v každém případě vrátit. Zároveň Vám vypíší novou žádost a zaregistrují Vaše nové auto. Už jsem se setkala s oběma způsoby. Záleží tedy na pracovnících soc. odboru, podle jakých vnitřních předpisů budou postupovat.

Karel W., Žďárský Potok: Prodal jsem své staré auto a ihned koupil nové. Při přepisování starého auta a nahlášení nového na DI nedošlo k prodlevě ani jediného dne, a přesto chce můj pověřený OÚ vrátit peníze z příspěvku za benzin do konce roku s tím, že mi pak ihned přizná a vyplatí příspěvek znovu na nové auto. Není to zbytečné papírování?
I v tomto případě záleží na pracovnících soc. odboru, podle jakých vnitřních předpisů budou postupovat, tak jak jsem popsala v předchozí odpovědi. Příspěvek je evidován na určitý typ a určitou značku auta, takže se v podstatě ukončuje příspěvek na provoz auta starého a zakládá se nový příspěvek na provoz auta nového. Zbytečné papírování to rozhodně není. Soc. odbor musí mít kontrolu nad tím, komu, kam a na co státní peníze vyplácí. Nemyslíte?

Petr U., Bratřejov: Naše obec bude zavádět plyn. Já bydlím v obecním bytě II. kategorie, kde si musím topit sám kamínky. Jsem držitelem průkazu ZTP-P, topení mne velice namáhá, ale nemám jako invalidní důchodce dostatek peněz, abych se také k plynofikaci připojil. Existuje nějaká možnost získat příspěvek od státu a za jakých podmínek, když byt je obecní? Můžete poradit, jak postupovat?
Můžete požádat svůj pověřený MěÚ – sociální odbor o poskytnutí příspěvku na úpravu bytu podle vyhlášky 182/1991 Sb., § 34 odstavce g, konkrétně na zavedení vhodného vytápění. Tento příspěvek se poskytuje ve výši 70 % skutečných nákladů, nejvýše však do výše 50 000 Kč. To znamená, že musíte počítat s vlastními penězi na uhrazení zbývajících 30 % skutečných nákladů.
Můžete ale požádat pověřený MěÚ – sociální odbor o bezúročnou půjčku, která se poskytuje v tomto případě do výše 20 000 Kč. Pokud ji dostanete, můžete ji splácet delší dobu, takže je to finančně únosné. Tyto peníze pak můžete použít jako vlastní prostředky na úhradu povinných 30 % z celkových nákladů na zavedení plynového vytápění.
Pokud příspěvek na zavedení plyn. topení dostanete, nezapomeňte na další povinnosti:
– V případě, že jde o obecní byt, budete potřebovat bezpodmínečně souhlas vlastníka bytu se zavedením plynového vytápění. Celé topení je pak Vaším majetkem a nemusíte se obávat ani zvýšení nájmu, protože pokud si vylepšíte obecní byt sám na vlastní náklady, nezvyšuje se kategorie bytu. (Dejte si na to ale pozor, protože mnoho vlastníků má snahu pak převést byt do vyšší kategorie a následně zvýšit nájem. Takové jednání je protiprávní.)
– Budete potřebovat projekt s rozpočtem, vyjádření plynařů, kominíků, elektrikářů apod. Obraťte se na svůj obecní úřad – stavební úřad, který Vám určitě se vším poradí a vydá buď stavební povolení, nebo přijme tzv. ohlášení o úpravách. Pokud obec zavádí plyn hromadně, určitě bude mít možnost Vám s vyřizováním a instalací topení pomoci.
Všechny tyto úkony, projekt a podobně budou stát nějaké peníze, ale ty můžete zahrnout do nákladů, nejen tedy materiál a montáž.
Takže dle mého názoru je Vaše situace řešitelná. Vše ale záleží v první řadě na kvalitně sepsané, řádně odůvodněné žádosti o příspěvek a bezúročnou půjčku. Podle Vašeho zdravotního stavu ale i podle řádného zdůvodnění žádostí bude Vaši situaci posuzovat posudková komise, která rozhodne, zda příspěvek dostanete, či nikoli.
Další informace

Sekce ke stažení

Časopis Roska

Roska c 2 2019

Roskiáda 2019

Pozvanka Roskiada

Stoupa Cup Vsetín

Vsetin

Časopis Paprsek 2018

Paprsek

Aktivní Život s RS

aktivni zivot

Časopis NRZP "Mosty"

Mosty

Vydavatelství

Časopis v současnosti bude vydávat Unie Roska v ČR jen v elektronické podobě, proto  již nelze objednat předplatné.

Kromě Časopisu Roska nabízíí Unie Roska mnoho dalších aktuálních publikknihy.jpgací nejen ze své vydavatelské činnosti.

 

Objednat...

Naši partneři

  • aktiv-pisek
  • bariery
  • biogen-idec
  • ceros
  • cez
  • dma
  • domov-svateho-josefa
  • easysoftware
  • ereska-aktivne
  • gsk
  • impuls
  • merck
  • meyra2
  • ministerstvo-zdravotnictvi
  • mpsv
  • neziskovky-cz
  • novartis
  • nrzp
  • praha
  • sanofi
  • teva
  • urad-prace
  • vzp