Hlavní informace
Jana D. Jablonec: … v Rosce č. 3 radíte paní A. A. při nákupu vozidla. Dovolím si vás upozornit, že s tím vracením DPH to není až tak úplně pravda. V loňském roce jsem dostala příspěvek ve výši 80 000 Kč s tím, že mi bude vrácena DPH ve výši 20 %. Na základě této informace přímo ze sociálního úřadu jsem si půjčila 25 000 Kč u Čs. Spořitelny. Byly mi finančním úřadem vráceny pouze necelé 2000 Kč z celkové ceny vozu 137 000 Kč. Tím jsem se dostala do svízelné situace, protože dluh nemám čím splácet. Nevím, kde se stala chyba. Pokud by se s tím dalo něco dělat, prosím o radu. (kráceno)
... 
Je mi líto, že jste se dostala do takto nepříznivé situace. Nechci tvrdit, že postup vašeho soc. odboru je vyloženě špatný, nicméně nelíbí se  mi. Přinejmenším nebyla správná informace, že při koupi staršího vozu dostanete nazpět od finančního úřadu 20 % z ceny vozu jako vratku DPH a nebylo z jejich strany správné již dopředu s touto výší kalkulovat.
Jak jsem již uváděla v dřívějších číslech Rosky, ne všechny autobazary jsou stoprocentními plátci DPH. A nemusí zdaňovat například auta, která již na našem území jednou zdaněna byla, to značí auta, která jsou již u nás registrována, dále nedaní automobily, jejichž prodej pouze zprostředkovávají takzvaným komisním prodejem a podobně. Mohou například také zdaňovat pouze některé díly, které měnily při opravách u vykoupeného auta před jeho nabídkou. To je zřejmě i váš případ, kdy jste mohla u finančního úřadu uplatnit jen nepatrný zlomek z kupní ceny.
Chápu, že jste informacím sociálních pracovnic věřila. Od toho tam přece sedí, že? Nicméně měla jste se také sama ještě před placením, nebo ještě lépe již na počátku jednání s autobazarem informovat o tom, jaká bude u konkrétního vozu výše DPH. Bohužel, zpětně s tím již nic neuděláte. Každý by si měl u konkrétního prodejce ojetých vozů ověřit předem, zda a v jaké výši platí DPH. Právě pro možnost jeho vrácení.
Půjčku u ČS, kterou jste si při koupi auta vzala, splácet řádně musíte. Je to velice nepříjemné, pokud máte nízké příjmy a činí vám to potíže. Tady je každá rada asi drahá. Především byste se měla obrátit na sociální pracovnice, které vám tenkrát podaly takovou „fundovanou“ informaci a nepřímo vás do této situace vmanipulovaly. V každém případě byste si s nimi měla popovídat a o své situaci jim říci. Možná by se to dalo řešit bezúročnou půjčkou podle Vyhlášky 182/1991 Sbírky, § 57 a §58. Nebo, pokud jste v nouzi, kterou jste si sama nezavinila, nějakým sociálním příplatkem. To ale záleží již na tom, jak vaši situaci posoudí váš městský úřad. Neodkládejte to.

J. T. Postřekov:  Chtěl bych si zřídit pevnou telefonní linku. V časopise Roska jsem našel radu, že TZP občané s průkazem ZTP-P mohou získat osvobození od stálého měsíčního poplatku. Prosím o radu, jak vyřídit žádost. A dále: VZP mi zamítla žádost o přidělení elektrického invalidního vozíku. Je to už druhé zamítnutí z důvodu, že prý mi můj zdravotní stav neumožňuje bezpečně ovládat elektrický vozík v silničním provozu. Žiji na vesnici a mechanický vozík neutáhnu, takže musím být stále jen doma. Prosím o radu, zda je nějaká možnost, buď jiný druh motorového vozíku, který není do silničního provozu, nebo něco podobného. Nemám finanční prostředky – jsem již 7 let v invalidním důchodu a tak si sám vozík koupit nemohu. Nebo musím být už do smrti doma? (kráceno)

Vážený pane, položil jste mi dvě otázky.
První se týká telefonní přípojky a osvobození od stálého měsíčního poplatku. Já tyto žádosti nevyřizuji. Mohu pouze poradit, jak na to. Nevím ale, jestli přípojku v bytě již máte, či nikoliv. Pokud přípojku ještě nemáte, můžete zkusit zjistit u Telecomu, zda je možné (a za kolik) k vám telefonní linku přivést. Speciální příspěvek podle vyhlášky 182/1991 Sb. § 40, je určen – pro TZP občany, kteří jsou sociálně potřební a byly jim navíc přiznány mimořádné výhody III. stupně (průkaz ZTP-P) anebo jim byl zvýšen důchod pro bezmocnost  – přiznávají obce, nebo městské úřady.  Neznám vaši sociální situaci, takže mohu jen poradit, abyste se dotázal na příslušném obecním úřadě.
Osvobození od stálého měsíčního poplatku (paušálu) pro držitele mimořádných výhod III. stupně (průkaz ZTP-P) vyřizuje nyní přímo Telecom ve svých úřadovnách. Je k tomu potřeba pouze průkazka ZTP-P, občanka a někde vyžadují i rozhodnutí o přiznání mimořádných výhod. Můžete donést originály. Vše si zástupce Telecomu okopíruje a zase vám dokumenty vrátí.
Druhý dotaz se týkal zamítnutí žádosti o elektrický vozík. Bohužel s tím, že vám z vámi popsaných důvodů zdravotní pojišťovna žádost zamítla, asi nic neuděláte. Existují však další různá vozítka, která byste mohl využít. Jsou to elektrické skútry, jízdní kola, trojkolky a čtyřkolky s pomocnými elektrickými motorky, dokonce i koloběžky se sedlem a elektrickým motorkem. Mohu vám poradit, abyste si nejdříve zjistil v některé z prodejen rehabilitačních pomůcek, jaké další pomůcky ze sortimentu dopravních prostředků prodávají, vybral si, co vám bude vyhovovat a pak požádal o příspěvek obecní či městský úřad s rozšířenou působností. Tyto pomůcky zdravotní pojišťovny neposkytují, prodávají se přímo, za hotové peníze. Ale podle vyhlášky 182/1991 Sb. § 33 – Příspěvek na opatření zvláštních pomůcek je možné na takovouto pomůcku poskytnout příspěvek. Jenže konkrétně na motorový vozík, kam se mohou zařadit i elektrické skútry, tříkolky a podobně se poskytuje podle přílohy 4 zmíněné vyhlášky příspěvek maximálně do výše 50 % skutečných nákladů. To znamená, že dalších 50 % musíte zaplatit ze svého. Je tu ale ještě další možnost. Pokud nemáte dostatek vlastních prostředků, můžete podle § 57 a 58 požádat sociální odbor o bezúročnou půjčku, kterou v tomto případě můžete dostat až do výše 20 000 Kč. Upozorňuji ale, že všechno to jsou příspěvky nenárokové, které vám sociální odbor pověřeného obecního či městského úřadu přiznat může, ale nemusí. Obraťte se přímo na sociální pracovníky tohoto úřadu a poraďte se s nimi o své situaci a svých potřebách. Ovšem ani tyto pomůcky nejsou nijak levné. A 50 %, které musíte doplatit, může jít až do desetitisíců. Někdy je levnější koupit si například elektrický skútr či elektrickou trojkolku nebo koloběžku v normálním obchodě, kde může stát přibližně okolo 5000 Kč, než složitě shánět, žádat o příspěvky a pak stejně zaplatit někdy i desetitisíce jako svých povinných 50 % z ceny. Pro ilustraci zasílám internetovou adresu, kde jsou uveřejněny katalogy těchto pomůcek a dopravních prostředků. http://www.medikatalog.cz.
Mohu vám také poradit, že v případě neúspěchu můžete také požádat o pomoc některou z církevních dobročinných organizací, nebo přímo Konto bariéry:
Nadace Charty 77, Melantrichova 5, 110 00 Praha 1, tel: 224 214 452.   
Přeji vám, abyste našel způsob, jak „nesedět doma“, jak se obáváte.  

M. V. Studénka:  Prosím o radu: bydlíme s maminkou v městském bytě  v 1. patře. Maminka chodí o jedné francouzské holi, já pro RS o dvou fr. holích. Mám s chůzí značné obtíže a velkým problémem je pro mne schodiště s 20 schody bez odpočívadla. Podala jsem u MěÚ žádost o bezbariérový přístup, ale ukázalo se, že řešení ve starém netypickém domě by bylo velice složité a šlo by do statisíců. A my nemáme prostředky, abychom mohly platit tak vysokou částku. Město prý bezbariérové byty nemá. Bylo nám navrženo, abychom si podaly žádost o byt v domě s pečovatelskou službou. To ale nechceme, protože si myslíme, že jsme ještě mladé na takový dům. Lepší by bylo, kdyby nám městský úřad zprostředkoval byt někde v přízemí, kde by případné úpravy byly méně finančně náročné. Pomohlo by například, kdyby nám lékař vystavil potvrzení, že výměnu potřebujeme ze zdravotních důvodů? (kráceno)
Velice dobře chápu vaše problémy s bydlením plným bariér. Obávám se ale, že vám příliš pomoci nemohu.
Existují příspěvky na pořízení svislých, či šikmých plošin, ovšem schvalovací řízení bere ohled na stupeň postižení a dosažitelné jsou pak většinou jen vozíčkářům. V tomto ohledu je indikační seznam velice konkrétní a přísný. A jak sama píšete, není ve finančních možnostech invalidního důchodce zaplatit několik set tisíc z vlastních prostředků. Neznám váš konkrétní zdravotní stav, ale pokud opravdu chodíte zatím o dvou francouzských holích, tak pravděpodobně nebudete ještě splňovat podmínky pro přiznání takového příspěvku. Navíc, podle toho, jak jste napsala, by asi technické řešení v domě bylo velmi náročné.
Pokud městský úřad nedisponuje bezbariérovými byty, záleží jen na vás a dobré vůli tohoto úřadu, jak se domluvíte a zda vám úřad pomůže zprostředkovat výměnu bytu. Každé město má svá vlastní pravidla pro přidělování obecních bytů a nelze jej žádným zákonem donutit, aby vám přednostně byt přidělil. Můžete se s nimi sama domluvit, zda vezmou v úvahu případné lékařské potvrzení, že v současném bytě již bydlet nemůžete. Povinnost pro město přidělit jiný (náhradní) byt vzniká tehdy, kdy byt je neobyvatelný z důvodů havarijního stavu a vydá o tom osvědčení hygienik, nebo na příkaz soudu. To ale není váš případ. Pokud si najdete výměnu sama, např. na inzerát a podobně, neměl by vám městský úřad dělat překážky.
Píšete také, že vám nabídli bydlení v domě s pečovatelskou službou a to že jste odmítla. Chápu, že se cítíte s maminkou ještě mladé a nechcete do takového zařízení. Nevím, jak konkrétní DsPS ve vašem městě vypadá. Z vlastních zkušeností ale vím, že mnoho mladších postižených roskařů v takovém domě bydlí a jsou spokojeni. Nejde o domov důchodců, kde je vše společné a kde člověk nemá žádné soukromí. V domě s pečovatelskou službou má každý samostatný, uzavřený byt, kam si může vzít své věci i nábytek. Služeb pečovatelek  a společné klubovny a jídelny může, ale také nemusí využívat. A prakticky se s ostatními obyvateli může potkávat jen na chodbách jako v každém jiném činžáku. Takže byste možná měla ještě jednou zvážit, jak konkrétní DsPS u vás vypadá a zda s vědomím toho, že do budoucna se může vaše choroba zhoršit, by nebylo přece jen lepší tuto nabídku přijmout. Lituji, že vám nemohu více pomoci a poradit. Jen bych chtěla rozptýlit vaše obavy z bydlení v domě s pečovatelskou službou. Má kolegyně ve svých 28 letech na takové bydlení přistoupila, dostala byteček o dvou místnostech s kuchyňským koutem, koupelnou, záchodem a předsíní. Zařídila si jej podle svého a moc si pochvaluje. Dokonce se pak i provdala a nyní tam žijí i s manželem a neměnili by.
Další informace

RESPILON Headquaters

image001

Společnost RESPILON vyvíjí a vyrábí produkty z nanovláken, které díky výjimečné filtrační schopnosti chrání lidské zdraví před infekčním i chorobami, alergeny i znečištěným ovzduším.

Vydavatelství

Časopis v současnosti bude vydávat Unie Roska v ČR jen v elektronické podobě, proto  již nelze objednat předplatné.

Kromě Časopisu Roska nabízíí Unie Roska mnoho dalších aktuálních publikknihy.jpgací nejen ze své vydavatelské činnosti.

 





Objednat...

Naši partneři

  • aktiv-pisek
  • bariery
  • biogen-idec
  • ceros
  • cez
  • dma
  • domov-svateho-josefa
  • easysoftware
  • ereska-aktivne
  • gsk
  • impuls
  • lazne
  • merck
  • meyra2
  • ministerstvo-zdravotnictvi
  • mpsv
  • neziskovky-cz
  • novartis
  • nrzp
  • praha
  • respilon-headquaters
  • sanofi
  • teva
  • urad-prace
  • vzp