Hlavní informace

Nemám v úmyslu o výsledcích naší léčby podat sdělení podle střihu medicíny založené na důkazech (evidence based medicine), ale povyprávět o tom, co se při závěrečné prohlídce od pacientů dozvídám

Jsou mezi nimi nejen lehčeji postižení, ale i ti na vozíku a často s nutným doprovodem. Jsou z domova zpravidla dobře vyšetřeni, mají zavedenou farmakologickou léčbu, znají a různě intenzivně pěstují léčebnou rehabilitaci. Během lázeňské léčby do farmakoterapie zasahujeme jen výjimečně, zato výrazně změníme nemocným denní režim. A to nejen pohybový: podle dlouholetých lázeňských zkušeností se staráme i o režim bdění a spánku, dietní režim, režim společenský a emocionální (klidné a hezké prostředí). K tomu pak přistupují „procedury“, osvědčené léčebné postupy klasické i moderní z oblasti fyzikální terapie a rehabilitace. Jejich absolvováním a dodržováním lázeňského režimu zabezpečujeme trénink chorobou poškozených funkcí organismu, zvláště funkcí pohybových.

Jako závěrečný soud pacienta o právě proběhlé léčbě slyším standardně: jsem spokojen. Na mou otázku proč, odpovídají pacienti podle typu svého postižení.

Nejčastěji je to úleva v pohybových obtížích, jako je zlepšení chůze co do techniky, dosah chůze, zlepšení jemné motoriky ruky, udržování rovnováhy, zřetelnější mluva. Zdokonalí se i ovládání pomůcek – holí, chodítka, vozíku. Při zrakových obtížích ve tmě se dobře uplatní i návrh využít vhodné silné zdroje osvětlení. Upravují se i močové problémy. Často i úplně vymizí pocit chronické únavy, jinak velmi obtěžující a v domácím prostřední nezvládnutelný. Rozplývá se i depresivní nálada, objevuje se chuť po společenském kontaktu, znovu ožívá chuť po kulturních zážitcích, vznikají nová předsevzetí do dalšího života. Velmi často jsem slyšel – zvláště od čerstvě diagnostikovaných nemocných – uspokojení nad tím, že našli sobě podobné postižené a získali v debatách jejich někdy až optimistické postoje k životu i jejich praktické zkušenosti se zdravotnickými a sociálními zařízeními. Vděčně přijímají nenásilně podávanou zdravotnickou osvětu, zpravidla při procedurách a v ordinaci.

A závěrečnou otázkou pacientů bývá – a doporučíte mi, pane doktore, opakování lázeňské léčby? Mohl jsem naprosté většině pacientů odpovědět: Ano. Právě proto je na místě zopakovat dosud platná pravidla pro vysílání na lázeňskou léčbu.

Upravuje je tzv. indikační seznam ve vyhlášce MZ ČR č. 58/1997 Sb., pro roztroušenou sklerózu pak platí indikace VI/7. Pro komplexní lázeňskou léčbu v trvání 21 dnů s možností prodloužení o 14 dnů platí znění: lze ji poskytnout na doporučení neurologa po první atace onemocnění a zpravidla po 2 letech od ukončení poslední lázeňské léčby. Návrh posuzuje a schvaluje revizní lékař pojišťovny pacienta.

Přejeme pacientům s roztroušenou sklerózou i nám lázeňským pracovníkům, aby očekávaná reforma zdravotnictví respektovala přínosné působení naší lázeňské léčby a dál ji pacientům umožňovala absolvovat.

MUDr. Arnošt Hlaváček, CSc.

Další informace

Vydavatelství

Časopis v současnosti bude vydávat Unie Roska v ČR jen v elektronické podobě, proto  již nelze objednat předplatné.

Kromě Časopisu Roska nabízíí Unie Roska mnoho dalších aktuálních publikknihy.jpgací nejen ze své vydavatelské činnosti.

 

Objednat...

Naši partneři

  • aktiv-pisek
  • bariery
  • biogen-idec
  • ceros
  • cez
  • dma
  • domov-svateho-josefa
  • easysoftware
  • ereska-aktivne
  • gsk
  • impuls
  • lazne
  • merck
  • meyra2
  • ministerstvo-zdravotnictvi
  • mpsv
  • neziskovky-cz
  • novartis
  • nrzp
  • praha
  • respilon-headquaters
  • roche2
  • sanofi
  • teva
  • urad-prace
  • vzp