“Jsme tu, abychom pomáhali pacientům s roztroušenou sklerózou a jejich blízkým”

šipka
 

Obrázky v šířce 800px v aktualitách

Aktuality VŽDY musí mít úvodní text

Pokud se nemá aktualita propisovat na FB vybrat štítek: nepropsat do rss

Úvodní text je souhrn celého textu pokud nechete dělat výtak použite chat GPT

Vždy si poslat testovací aktualitu na e-maily: landova@gmail.com, roska@roska.eu

Pokud se aktulita vkládá na více stránek, MUSÍ být rozesílání zakazané na ostatních jinak příjde aktualita dvakrát.

Nápověda
editace

Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24
Roska Praha vás zve
25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > O nemoci > Psychoterapie pro pacienty s RS > Psychoterapie pro pacienty s RS

Psychoterapie pro pacienty s RSV důsledku pokroku lékařské vědy můžete se svou diagnózou poměrně dobře žít, ale specifické obtíže přetrvávají. Tento fakt je možné pasivně přijmout anebo ho začít aktivně zpracovávat. Ale to není úkol pro vědu a farmaceutické firmy, ale pro každého člověka samotného.

Současný trend v péči o pacienty s roztroušenou sklerózou je kombinace farmakoterapie, fyzioterapie, psychoterapie a kognitivního tréninku, případně dalších složek komplexní rehabilitace (ergoterapie, logopedie, sociální poradenství a další). Nelze hovořit o nadřazenosti jedné či druhé terapie, záleží na fázi onemocnění, ve které se pacient právě nachází, a na individuálním průběhu nemoci u každého pacienta.

Psychoterapie

Není žádnou novinkou, že roztroušená skleróza přináší i psychické obtíže a příznaky – zejména depresi, různé poruchy emoční regulace a kognitivní poruchy (poruchy paměti, soustředění, pozornosti, rozhodování aj.) Dlouhodobější psychické obtíže se časem odráží i ve fyzické stránce. Ošetření duševních obtíží je rozhodně v zájmu celkové léčby RS.Psychika velmi úzce souvisí s činností nervového a imunitního systému. Deprese, úzkost, stres a negativní emoce mají negativní vliv na centrální nervový systém a imunitu. Nehledě na to, že psychické problémy se jen málokdy dotýkají pouze toho, kdo jimi trpí.

Jak pacientům s RS pomáhá psychoterapie?

Psychoterapie není od toho, aby za pacienta „řešila problém“, nebo aby mu dávala rady do života. Spíš má člověku pomoci, aby si souvislosti svých potíží uvědomil a naučil se svůj vlastní potenciál využívat efektivněji. V užším smyslu jde o změny postojů, o sebeuvědomění a rozvinutí aktivního přístupu k léčbě a vytvoření nového zdravějšího životního stylu s respektem k nemoci a k sobě samému. Psychoterapeutická pomoc může spočívat i v edukaci při vyrovnávání se s vážným onemocněním, se stresem aj. Strategiím zvládání stresu (pro každého je stresem něco jiného, pro něj specifického) se lze naučit. Z toho může těžit i rodina pacienta, neboť onemocnění nedopadá jenom na postiženého, ale rovněž na blízké osoby, které mohou být pod neustálým přívalem problémů a bezvýchodnosti situace rovněž psychicky vyčerpáni. Udržet pozitivní naladění a konstruktivní postoj ve složitém životním období může přinášet prospěch všem.

Psychoterapeut se na určitý čas stává průvodcem pacienta na jeho cestě životem. Pomáhá mu uvědomit si své potřeby, změnit postoj k sobě nebo k lidem a životním situacím, osvojit si nové dovednosti. Pacienti si k psychoterapeutovi mohou přijít pro podporu, informace, vyvztekat se, vyplakat se, popřemýšlet, hledat odpovědi, srovnat myšlenky, najít motivaci a sílu.

Bohužel je pro mnoho lidí stále snadnější říct, že chodí na rehabilitaci nebo každý týden plavat a dělají tak něco pro své tělo, než že chodí každý týden ke svému terapeutovi a dělají tak něco pro svou mysl a duševní pohodu.

Jak probíhají sezení?

Přijdete na sezení v domluveném čase a budeme spolu 60 minut hovořit. V případě potřeby je rozhovor doplněn o nějakou jednoduchou techniku, většinou neverbální. Ale mluvené slovo je hlavní náplní. První sezení je „seznamovací“, pokoušíme se společně popsat hlavní problémy a důležitá témata pro další práci. Vlastně společně vytváříme jakousi „zakázku“ do budoucna. Už první setkání může mnohé ukázat, odkrýt a posunout. Velmi důležitým předpokladem pro efektivní psychoterapii je postupné navázání důvěryhodného a bezpečného terapeutického vztahu. Pokud se pacient necítí s terapeutem dobře a má pocit, že si nerozumějí, že se nemůže s důvěrou, s pocitem bezpečí a jistoty otevřít, je důležité o tom promluvit a případně vyhledat jiného psychoterapeuta. Ne vždy si musí dva lidé vyhovovat. První setkání to naznačí. V dalších sezeních potom pracujeme na jednotlivých tématech, klademe si otázky, děláme si hypotézy a hledáme odpovědi. Pracujeme s jakýmkoli obsahem, který pacient přinese, ať jsou to různé postřehy, myšlenky, pocity, sny, fantazie, duchovní témata, prostě cokoli, neboť vše souvisí se vším. Vzhledem k tomu, že tělo a duše jsou spojené nádoby, budeme se také učit číst signály těla, mluvit o symptomech nemoci a jejich zvládání. A o to vlastně v průběhu terapeutického sezení jde: prožívat, uvědomovat si, hledat souvislosti a tvořit nejlepší strategie vedoucí k pacientově pohodě a spokojenosti.

Ne všechna RS centra mají svého psychoterapeuta. Hledejte tedy na internetu či dle doporučení ty, kteří mají ve své nabídce to, co cítíte pro sebe jako potřebné. Vyhledávejte dle pojmů: psychoterapie, psychosomatická onemocnění, provázení v těžké životní situaci…

  • Psycholog je odborný pracovník s vysokoškolským vzděláním v oboru psychologie, který se studuje na filozofických fakultách. Nemá lékařské vzdělání, ale může pracovat i ve zdravotnických zařízeních. Dělá psychologickou diagnostiku s využitím psychologických testů a provádí psychoterapii. Může pracovat jak s lidmi s duševním onemocněním nebo poruchou, nebo v poradenství.
  • Psychiatr je lékař, absolvent všeobecného lékařství na lékařské fakultě a má specializované vzdělání v oboru psychiatrie. Pracuje téměř výhradně s lidmi s duševní nemocí či poruchou. Může předepisovat léky nebo provádět psychoterapii.
  • Každý, kdo chce pracovat jako psychoterapeut, musí absolvovat obvykle pětiletý výcvik, ve kterém jednak pracuje sám na sobě v roli klienta, také se učí řadu postupů a technik a zejména přemýšlet jako psychoterapeut. Během výcviku musí také zvládnout teorii a pracovat desítky hodin pod supervizí.

Psychoterapie je užitečná

  • Jak v akutních stresových situacích, tak při dlouhodobém udržování optimálního prožívání v životě a přispívá ke zlepšení vnímané kvality života.
  • Zvyšuje schopnost jedince obstát proti steskům, odrazit se ode dna, prospívat i navzdory nesnázím.