“Jsme tu, abychom pomáhali pacientům s roztroušenou sklerózou a jejich blízkým”

šipka
 

Obrázky v šířce 800px v aktualitách

Aktuality VŽDY musí mít úvodní text

Pokud se nemá aktualita propisovat na FB vybrat štítek: nepropsat do rss

Úvodní text je souhrn celého textu pokud nechete dělat výtak použite chat GPT

Vždy si poslat testovací aktualitu na e-maily: landova@gmail.com, roska@roska.eu

Pokud se aktulita vkládá na více stránek, MUSÍ být rozesílání zakazané na ostatních jinak příjde aktualita dvakrát.

Nápověda
editace

Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27
Roska Praha vás zve na ergoterapie
28
Roska Praha vás zve na ergoterapie
29
Roska Praha vás zve na ergoterapie
30 31
PŘIPOMÍNKA - 22. NÁRODNÍ KONFERENCI „MÍSTO PRO KVALITNÍ ŽIVOT S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU“
1 2
3 4 5
Pozvánka - Roska Kroměříž vás zve akci ,,Rozsviťme Česko"
6 7 8 9
10 11 12
Roska Praha vás zve na arteterapii
13 14 15 16
17 18 19
Roska Liberec vás zve na ,,Rozsvítíme ČR"
Aktivní přístup pacienta k léčbě RS
20 21 22 23
24 25 26
Roska Praha vás zve na arteterapii
Aktivní přístup pacienta k léčbě RS
27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Potřebuji pomoc > Sociální oblast / služby > Příspěvek na péči - aktualizováno 2. 2. 2022

Příspěvek na péči - aktualizováno 2. 2. 2022Příspěvek na péči

je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb. Tato pomoc může být poskytována prostřednictvím sociálních služeb, nebo osobou blízkou (např. rodinnými příslušníky, blízkými přáteli,…)

Podání žádosti

Žádost o příspěvek na péči se podává na krajské pobočce úřadu práce – kontaktním pracovišti - podle místa trvalého bydliště.

Písemná žádost o příspěvek na péči se podává na vyplněném tiskopisu předepsaném Ministerstvem práce a sociálních věcí (žádosti jsou k dispozici na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce nebo na Portálu MPSV). K žádosti se přikládá také vyplněný formulář „Oznámení o poskytovateli pomoci“, kde jsou uvedeny všechny osoby nebo poskytovatelé sociálních služeb, kteří budou péči vykonávat.

 

Žádost je možné podat také elektronicky, je proto však nutné mít kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis. Elektronické podání či stažení žádosti je možné zde:

 

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-peci

Průběh řízení

Podáním písemné žádosti na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce, v místě trvalého v místě trvalého pobytu žadatele, se zahajuje řízení o přiznání příspěvku na péči.

Sociální pracovník krajské pobočky Úřadu práce provede pro účely rozhodování o příspěvku nejprve sociální šetření, při kterém se zjišťuje schopnost samostatného života osoby v jejím přirozeném sociálním prostředí. Konkrétně tzn., že žadatele navštíví sociální pracovník – doma, nebo v místě pobytové služby – a dotazy, týkajícími se zvládání právě výše uvedených 10 základních životních potřeb, zjišťuje faktickou situaci žadatele.

 

 

Pro posuzování stupně závislosti hodnotí sociální pracovník schopnost zvládání základních životních potřeb, 10 ucelených úkonů z oblasti každodenního života:

 • Mobilita(zvládat vstávání, usedání, chůze)
 • Orientace(orientovat se zrakem, sluchem, pomocí psychických funkcí)
 • Komunikace(dorozumět se a porozumět – mluvenou řečí i psanou zprávou)
 • Stravování(stravu naporcovat, najíst se a napít se, dodržovat dietní režim – dietu)
 • Oblékání a obouvání(vybrat si oblečení a obutí, oblékat se, obouvat se, svlékat se a zouvat se)
 • Tělesná hygiena(umývat si obličej, ruce a celé tělo, česat se, péče o ústní hygienu)
 • Výkon fyziologické potřeby(používat WC, vyprázdnit se, provést očistu, používat hygienické pomůcky)
 • Péče o zdraví(dodržování stanoveného léčebného režimu, ošetřovatelská opatření)
 • Osobní aktivity(stanovit si a dodržet denní režim, zapojit se do aktivit odpovídajících věku)
 • Péče o domácnost(nakládat s penězi, obstarat si nákup potravin, nosit běžné předměty)

 

Způsob hodnocení schopnosti zvládat tyto základní životní potřeby stanoví Vyhláška č. 505/2006 Sb. Co konkrétně bude sociální pracovník zjišťovat, popisuje Příloha č. 1 k

vyhlášce č. 505/2006 Sb.

 

Výsledky tohoto sociálního šetření, spolu s doloženým nálezem zdravotního stavu žadatele, poté krajská pobočka Úřadu práce zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení a požádá o posouzení stupně závislosti žádající osoby. Na základě tohoto posudku poté krajská pobočka Úřadu práce vydá rozhodnutí, zda-li příspěvek na péči přiznává a v jakém stupni závislosti, či nikoliv.

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání prostřednictvím úřadu, který ho vydal. O odvolání dále rozhoduje MPSV.

 

Příspěvek na péči pro osoby do 18 let věku

 

Stupně závislosti

Stupeň I – lehká závislost – nezvládání 3 základních životních potřeb

Stupeň II – středně těžká závislost – nezvládání 4 nebo 5 základních životních potřeb

Stupeň III –těžká závislost – nezvládání 6 nebo 7 základních životních potřeb

Stupeň IV – úplná závislost – nezvládání 8 nebo 9 základních životních potřeb

 

 • 3 300 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
 • 6 600 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
 • 13 900 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)
 • 19 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)


Příspěvku na péči pro osoby starší 18 let věku

 

Stupně závislosti

Stupeň I – lehká závislost – nezvládání 3 nebo 4 základních životních potřeb

Stupeň II – středně těžká závislost – nezvládání 5 nebo 6 základních životních potřeb

Stupeň III –těžká závislost – nezvládání 7 nebo 8 základních životních potřeb

Stupeň IV – úplná závislost – nezvládání 9 nebo 10 základních životních potřeb

 

 • 880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
 • 4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
 • 12 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)
 • 19 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost