Hlavní informace

„Budu schopný/á si udržet zaměstnání?“ Toto je velice častá otázka, která následuje bezprostředně poté, co je pacientovi oznámeno, že má RS .

Odpověď pro většinu lidí s RS je „ANO“. S tím ale souvisí hned další otázka, a to ta, zda tuto skutečnost oznámit zaměstnavateli a kolegům.

Důvody, proč svou nemoc zveřejnit

Časem může dojít k situaci, že osoba s RS bude potřebovat změny na pracovišti, aby byla i nadále schopná svou práci vykonávat, a proto je třeba, aby pacient skutečnost, že má RS, svému zaměstnavateli oznámil. Může to také znamenat, že na danou osobu se vztahuje pojištění, pokud by došlo k úrazu na pracovišti.

Věci, které je třeba zvážit, než svou nemoc zveřejním

Seznamte se se zákonnými nároky, které platí ve vaší zemi a které se vztahují ke změnám na pracovišti pro lidi s postižením. Popřemýšlejte, jaké změny na pracovišti by vám usnadnily vaši práci. Získejte informace od místní organizace, která se RS zabývá, a poptejte se dalších lidí, kteří již mají podobnou zkušenost za sebou.

V mnoha zemích a ve většině zaměstnání lidé nejsou právně povinni svou diagnózu zveřejnit nebo hovořit o svém zdravotním stavu, aby ke změnám na pracovišti došlo. Existují ale zaměstnání, kde je povinná zdravotní prohlídka podmínkou získání práce (například u pilotů nebo profesionálních hasičů). Pokud tomu tak není, potom má zaměstnavatel právo klást otázky o zdravotním stavu zaměstnance pouze v tom případě, že se vztahují ke schopnosti zaměstnance vykonávat základní povinnosti daného zaměstnání.

V případě, že se rozhodnete svůj zdravotní stav zveřejnit, dobrou strategií je nacvičit si dopředu hlavní body toho, o čem budete mluvit a zamyslet se nad otázkami, které vám může zaměstnavatel položit. Tímto způsobem bude oznámení vaší nemoci pozitivní a sebejisté, nikoliv obranné či omlouvající.

V případě požadavku změn na pracovišti by osoba s RS měla popsat současné překážky a navrhnout, jakým vhodným způsobem mohou být tyto překážky minimalizovány. Pokud je například vaším problémem únava, můžete požádat o možnost práce z domova na jeden nebo dva dny v týdnu nebo o pružnou pracovní dobu, abyste se mohli vyhnout dopravní zácpě. Toto jsou praktická řešení s minimálními či nulovými náklady pro vašeho zaměstnavatele.

Výhodou je, že v mnoha zemích existují zákony, které chrání zaměstnance před diskriminací poté, co svou nemoc oznámí. Navíc, zaměstnavatelé začínají oceňovat schopnosti lidí s RS, které do zaměstnání přinášejí a nezaměřují se již pouze na nemoc či invaliditu.

Kdy svou nemoc zveřejnit

Nejlepší moment pro oznámení vaší nemoci je před tím, než si zaměstnavatel uvědomí, že je třeba změny na pracovišti provést, a dříve, než se začne obávat, že nemoc ovlivňuje váš výkon. Selhání na pracovišti většinou nejsou přehlédnuta. To, že budete aktivní a pozitivní, by vám mělo pomoci vyvarovat se negativních reakcí a emocionálního stresu.

Důvody, proč svou nemoc nezveřejnit

Samozřejmě existují také dobré důvody, proč diagnózu RS nezveřejnit. Ve většině případů se to bude vztahovat na lidi, jejichž symptomy nejsou viditelné. Pokud RS neovlivňuje pracovní výkon a není třeba žádných změn na pracovišti, není důvod o své diagnóze hovořit. V některých případech lidé s RS mohou mít obavu, že jejich zaměstnavatel a spolupracovníci budou reagovat negativně a že oznámení jejich nemoci může ohrozit jejich práci a nepříznivě ovlivnit jejich pracovní vztahy i přesto, že jsou chráněni zákonem.

Ucházení se o zaměstnání

Ve většině případů je mnohem jednodušší pokačovat v současné práci než nalézt práci novou. Je ale fakt, že s potížemi, se kterými se osoba s RS hledající si práci setkává, jsou podobné jako u ostatních zaměstnanců. Pro ty, kteří nemají viditelné potíže, není důvod o své diagnóze hovořit, pokud nejsou povinni absolvovat povinnou zdravotní prohlídku. Pohovor by se měl zaměřit na pozitivní aspekty, jako jsou například schopnosti a dovednosti, které osoba dané pozici může poskytnout.

Situace, které mohou při zveřejnění diagnózy nastat

Carol pracovala pro vládní agenturu celý svůj profesní život. O nemoci se dozvěděla ve svých 35 letech a to byl také okamžik, kdy tuto skutečnost oznámila svému zaměstnavateli, protože si musela vzít měsíc volna. „Mám štěstí, protože máme na pracovišti Listinu spravedlivého zaměstnání (Employment Equity Act).“ Carol říká, že podle této listiny se vám zaměstnavatel musí přizpůsobit. „Někteří lidé z mé podpůrné skupiny na pracovišti nic podobného nemají a pak se bojí o své nemoci hovořit, protože mají strach, že by o práci mohli přijít,“ dodává.

Carolininy příznaky nejsou navenek vidět a doposud zatím na pracovišti potřebovala pouze několik drobných změn. Nicméně svého zaměstnavatele požádala a ten se jí také přizpůsobil, když se v rámci organizace ucházela o jinou pozici. Protože nemohla psát perem, bylo jí umožněno, aby tříhodinový test napsala zvlášť a na počítači. Carol novou pozici získala, byla povýšena a nyní vede tým osmi lidí.

Sharon potkala první ataka v osmnácti letech během letní brigády. „Musela jsem s prací skončit a svému zaměstnavateli jsem neřekla proč,“ říká. Sharon se rozhodla svou nemoc během své kariéry nezveřejňovat, ačkoliv nijak neskrývá to, že RS má. Podle ní to pro typ její práce nebylo nikdy relevantní. Rozhodla se, že pracovat na volné noze a na částečný úvazek jí vyhovuje ze všeho nejvíce, obzvláště poté, co se stala svobodnou matkou tří dcer. „Učila jsem na částečný úvazek na střední škole a pracovala jsem na volné noze jako editorka po mnoho let. Dokonce i poté, co jsem začala používat hůl, jsem lidem o své nemoci neřekla,“ dodává. Momentálně pracuje pro organizaci, zabývající se RS, kde původně pomáhala jako dobrovolník. „Příznaky se zhoršovaly a já jsem začala potřebovat stabilní zaměstnání. V organizaci přivítali, že sama RS mám a tak to vyšlo.“

Přeložila Andrea Mele

MS in focus, issue 16, 2010, str. 8–10, Deanna Groetyinger, viceprezidentka, Vládní vztahy a politika, Společnost pro roztroušenou sklerózu, Kanada

Další informace

Vydavatelství

Časopis v současnosti bude vydávat Unie Roska v ČR jen v elektronické podobě, proto  již nelze objednat předplatné.

Kromě Časopisu Roska nabízíí Unie Roska mnoho dalších aktuálních publikknihy.jpgací nejen ze své vydavatelské činnosti.

 

Objednat...

Naši partneři

  • aktiv-pisek
  • bariery
  • biogen-idec
  • ceros
  • cez
  • dma
  • domov-svateho-josefa
  • easysoftware
  • ereska-aktivne
  • gsk
  • impuls
  • lazne
  • merck
  • meyra2
  • ministerstvo-zdravotnictvi
  • mpsv
  • neziskovky-cz
  • novartis
  • nrzp
  • praha
  • respilon-headquaters
  • roche2
  • sanofi
  • teva
  • urad-prace
  • vzp