“Jsme tu, abychom pomáhali pacientům s roztroušenou sklerózou a jejich blízkým”

šipka
 

Obrázky v šířce 800px v aktualitách

Aktuality VŽDY musí mít úvodní text

Pokud se nemá aktualita propisovat na FB vybrat štítek: nepropsat do rss

Úvodní text je souhrn celého textu pokud nechete dělat výtak použite chat GPT

Vždy si poslat testovací aktualitu na e-maily: landova@gmail.com, roska@roska.eu, ztausova@gmail.com

Pokud se aktulita vkládá na více stránek, MUSÍ být rozesílání zakazané na ostatních jinak příjde aktualita dvakrát.

Nápověda
editace

Horní menu

Parametrické vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Roska Chomutov vás zve výstavu obrazů a fotgrafií
2
Roska Chomutov vás zve výstavu obrazů a fotgrafií
3
Roska Chomutov vás zve výstavu obrazů a fotgrafií
4
Roska Chomutov vás zve výstavu obrazů a fotgrafií
5
Roska Chomutov vás zve výstavu obrazů a fotgrafií
6
Roska Chomutov vás zve výstavu obrazů a fotgrafií
7
Roska Chomutov vás zve výstavu obrazů a fotgrafií
8
Roska Chomutov vás zve výstavu obrazů a fotgrafií
9
Roska Chomutov vás zve výstavu obrazů a fotgrafií
10
POZVÁNKA Vyrábění svícnů a magnetků z fimo hmoty
Roska Chomutov vás zve výstavu obrazů a fotgrafií
11
POZVÁNKA Vyrábění svícnů a magnetků z fimo hmoty
Žolíkový turnaj
Roska Chomutov vás zve výstavu obrazů a fotgrafií
12
POZVÁNKA Vyrábění svícnů a magnetků z fimo hmoty
Roska Chomutov vás zve výstavu obrazů a fotgrafií
13
POZVÁNKA Vyrábění svícnů a magnetků z fimo hmoty
Roska Chomutov vás zve výstavu obrazů a fotgrafií
14
POZVÁNKA Vyrábění svícnů a magnetků z fimo hmoty
Roska Chomutov vás zve výstavu obrazů a fotgrafií
15
POZVÁNKA Vyrábění svícnů a magnetků z fimo hmoty
Roska Chomutov vás zve výstavu obrazů a fotgrafií
16
POZVÁNKA Vyrábění svícnů a magnetků z fimo hmoty
Roska Chomutov vás zve výstavu obrazů a fotgrafií
17
POZVÁNKA Vyrábění svícnů a magnetků z fimo hmoty
Roska Chomutov vás zve výstavu obrazů a fotgrafií
18
Roska Chomutov vás zve výstavu obrazů a fotgrafií
19
Roska Chomutov vás zve výstavu obrazů a fotgrafií
20
Roska Chomutov vás zve výstavu obrazů a fotgrafií
21
Roska Chomutov vás zve výstavu obrazů a fotgrafií
22
Roska Chomutov vás zve výstavu obrazů a fotgrafií
23
Roska Chomutov vás zve výstavu obrazů a fotgrafií
24
Roska Chomutov vás zve výstavu obrazů a fotgrafií
25
Roska Chomutov vás zve výstavu obrazů a fotgrafií
Pozvánka Pacientský seminář Ostrava
26
Roska Chomutov vás zve výstavu obrazů a fotgrafií
27
Roska Chomutov vás zve výstavu obrazů a fotgrafií
28
Roska Chomutov vás zve výstavu obrazů a fotgrafií
29
Roska Chomutov vás zve výstavu obrazů a fotgrafií
30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > O nás > EHP fondy > Hodnotící zpráva z návštěvy norského partnera v ČR

Obrázek1.png

Název  projektu: Přenos znalostí a zkušeností mezi pobočnými spolky a mezinárodní networking

Číslo projektu: ZD-MGS3-004

Projekt je financován z Fondů EHP 2014 – 2021

Hodnotící zpráva z návštěvy norského partnera v ČR

Datum konání: 2. -  5. 11.2023

2.11.2023 příjezd norského partnera, ubytování

3.11. - pátek

V 9,00 zahájena exkurze na Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední zdravotnické škole na adrese 5. května 51 , Praha 4, seznámení se se studijním oborem nutriční asistent.

Na začátku proběhlo společné setkání s Mgr. Dagmar Kolářovou,  která nás seznámila s výukou nutričních asistentů na zdejší škole a s jejich uplatněním v praxi.

Proběhla výměna informací o vzdělávání těchto specialistů v ČR a Norsku. V Norsku se obor nutriční specialista studuje na univerzitách, a to v Oslo, Bergenu a Tromsee v rámci magisterského nebo bakalářského programu.

Pal Dronen informoval o jednooborovém studiu školícím centru Slow Food v Ulviku. Jde o jednoleté studium pro výživové poradce. Po absolvování mohou studenti pokračovat v dalším studiu na univerzitách v Norsku nebo ve Švédsku.

Byli jsme přítomni společně praktické výuce vaření ve školní kuchyni, kde vařili studenti 1. ročníků pod dohledem pedagogů. Studenti seznámili Norské partnery s recepty a postupem přípravy jídel i s další náplní studia, např. přípravou kalkulací, objednávek surovin apod. Studenti vyšších ročníků chodí na praxi mimo školu.

Na přání norských partnerů proběhla návštěva dalších tříd, kde probíhala výuka zdravotních sester a zdravotnického personálu. Vyučující a studenti informovali o výuce, která právě probíhala.

Škola spolupracuje s norskou střední zdravotnickou školou. Norští studenti přijíždějí každý rok na stáž v rámci programu ERASMUS na 3 týdny a zapojují se do výuky.

 

V poledne přesun na farmářský trh. Prohlídka nabídky farmářů, volno na oběd.

 

Ve 13 hodin odjezd do Pacientské hubu, projekt Ministerstva zdravotnictví ČR.

Od 14 hod. představení projektu Pacientský hub, financovaného z Fondů EHP. Představen projekt APO a Pacientská rada. V Norsku nic takového nemají.

Původně plánovaný online meeting se vzhledem k výpadku internetového připojení neuskutečnil. Bylo přihlášeno 9 účastníků, někteří z přihlášených se nakonec zúčastnili osobně.

Krátké představení norských partnerů a organizací, které zastupují.

Diskutovali jsme na téma:

Podpory a fungování pacientských organizací v Norsku. Existuje zastřešující organizace FFO, která má cca 350 tis. členů. Má pobočky v regionech. Jedna je i v Bergenu.

Zájmy pacientů zastupují a pacientům radí pacientští ombudsmani. Mají různé profese (lékaři, právníci, sociální pracovníci). V každém kraji je 11 takových poradců. Zpracovávají i znalecké posudky. Služby jsou pro pacienty zdarma. Někteří poradci pracují zdarma, jinak jsou placeni státem. V Norsku funguje tzv. severský model pro úhradu poplatků za léky a lékaře. V Norsku se platí u lékaře, v nemocnici ne.

Roční limit je 3800,- NOK, vše nad tento limit je pro pacienty zdarma.

Naše partnerská organizace (lokální pobočka) v Bergenu má 1000 členů. Pacienti se prakticky automaticky po diagnóze stávají členy pacientské organizace.

MS i Bergen ročně získá od sponzorů cca 1,3 Mio NOK, od státu žádné dotace nemají. Bergen má výhodu, že v něm sídlí velké společnosti, zejména loďařské. Porovnání s financováním pac. Organizací v ČR, diskuze.

Největším přínosem pro nás je navázání spolupráce s pacientskou organizací, která v Norsku pomáhá pacientům se stejnou diagnózou MS I Bergen.

Podrobný popis prezentace paní Mony Strand z této organizace. Zastává různé funkce – je hospodářkou, peerem, zabývá se fundraisingem.

 

Obhajoba a lobbování pacientů jsou v Norsku dobře zavedené a hrají zásadní roli v systému zdravotní péče v zemi. Různé organizace a iniciativy se snaží zastupovat zájmy a práva pacientů a zajišťují, aby jejich hlasy byly slyšet při rozhodování o politice zdravotní péče a aby se jim dostalo vysoce kvalitní péče. Zde je přehled obhajoby a lobbingu pacientů v Norsku:

  1. Pacientské organizace: Norsko má silnou síť pacientských organizací, které pokrývají širokou škálu zdravotních stavů a problémů souvisejících se zdravím. Tyto organizace se snaží zastupovat zájmy pacientů, poskytovat podporu, informace a zdroje a zasazovat se o zlepšení zdravotnických služeb. Často spolupracují se zdravotnickými úřady, odborníky a tvůrci politik, aby ovlivnili zásady a postupy zdravotní péče.
  2. Veřejný ochránce práv pacientů a uživatelů:  Každý okres v Norsku má ombudsmana pro pacienty a uživatele (Pasient- og brukerombud), jehož primární úlohou je chránit práva pacientů a uživatelů. Tito veřejní ochránci práv vystupují jako nezávislí obhájci pacientů, zajišťují ochranu jejich práv a pomáhají pacientům se stížnostmi a obavami souvisejícími se zdravotnickými službami. Pracují také na zlepšení kvality a bezpečnosti péče.
  3. Pacientské rady: Mnoho nemocnic a zdravotnických zařízení v Norsku má pacientské rady (Brukerutvalg) nebo podobné poradní orgány. Tyto rady poskytují pacientům a jejich zástupcům platformu pro poskytování zpětné vazby, návrhů a vstupů týkajících se kvality péče a zkušeností pacientů v těchto zařízeních. Spolupracují s poskytovateli zdravotní péče a správci, aby se zdravotnické služby více zaměřily na pacienta.
  4. Legislativa a politika: Norsko má zavedeny specifické právní předpisy a politiky na ochranu a podporu práv pacientů. Tyto zákony vymezují práva pacientů na přístup k informacím, poskytování informovaného souhlasu a účast na rozhodování o jejich péči. Organizace hájící zájmy pacientů často pracují na tom, aby tyto politiky ovlivňovaly a utvářely.
  5. Spolupráce se zdravotnickými úřady: Skupiny zastupující pacienty v Norsku spolupracují se zdravotnickými orgány, jako je norské ředitelství zdravotnictví a ministerstvo zdravotnictví a pečovatelských služeb, aby poskytly informace o zásadách a pokynech v oblasti zdravotní péče. Účastní se konzultací a přispívají k rozvoji zdravotnických služeb.
  6. Kampaně na zvýšení povědomí veřejnosti: Organizace na ochranu práv pacientů v Norsku pořádají veřejné osvětové kampaně o různých zdravotních problémech, jejichž cílem je vzdělávat veřejnost a zvyšovat povědomí o konkrétních zdravotních stavech, možnostech léčby a právech na zdravotní péči.
  7. Mezinárodní spolupráce: Některé organizace na ochranu práv pacientů v Norsku spolupracují s podobnými skupinami na mezinárodní úrovni, aby sdílely osvědčené postupy a poučily se ze zkušeností z jiných zemí.

V Norsku se obhajoba práv pacientů a lobbistické úsilí opírá o silný závazek k péči zaměřené na pacienta a ochraně práv pacientů. Vláda a zdravotnické orgány si uvědomují důležitost zapojení pacientů a jejich zástupců do utváření politik a postupů zdravotní péče. Tento přístup založený na spolupráci zajišťuje, že hlasy pacientů jsou brány v úvahu v rozhodovacích procesech a že se systém zdravotní péče nadále vyvíjí tak, aby vyhovoval potřebám a očekáváním populace.

 

Pan Dronen informoval o zdravé stravě chronických pacientů v Norsku. 

 

Po skončení návštěva Mozarellartu – italské sýry z českého mléka. Výklad majitele, degustace.

 

4.11. – sobota

V 9 hodin začátek aktivity společné vaření na adrese:

Winebar s.r.o.

U Michelského mlýna 1

Praha 4 – Michle

Zde proběhlo společné vaření dle norských receptů, ale z českých surovin, degustace, diskuze s pacienty a nutriční poradkyní Ing. Kornélií Holou.  Z akce pořízena fotodokumentace. Profesionální fotografka udělala fotografie jídel do společné kuchařky.

Fotodokumentace z akce je k dispozici na našich webových stránkách zde: https://www.roska.eu/bilateralni-spoluprace.

 

5.11. odjezd norských zástupců

 

Ing. Jiřina Landová 5.11.2023

 

DSC_0085 (002).jpg DSC_0088 (002).jpg DSC_0090 (002).jpg 

DSC_0092 (002).jpg

DSC06249.jpg

DSC06250.jpg

DSC06263.jpg

DSC06446.jpg

DSC06491.jpg

DSC06504.jpg