“Jsme tu, abychom pomáhali pacientům s roztroušenou sklerózou a jejich blízkým”

šipka
 

Obrázky v šířce 800px v aktualitách

Aktuality VŽDY musí mít úvodní text

Pokud se nemá aktualita propisovat na FB vybrat štítek: nepropsat do rss

Úvodní text je souhrn celého textu pokud nechete dělat výtak použite chat GPT

Vždy si poslat testovací aktualitu na e-maily: landova@gmail.com, roska@roska.eu, ztausova@gmail.com

Pokud se aktulita vkládá na více stránek, MUSÍ být rozesílání zakazané na ostatních jinak příjde aktualita dvakrát.

Nápověda
editace

Horní menu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28 29 30
Procvičování paměti a kognitivních funkcí zábavnou formou
31 1 2 3
4
Roska Brno - město Vás zve na přednášku
5
Roska Brno - město Vás zve na přednášku
6
Ergoterapie, arteterapie - ozdobné šňůrky na brýle - Roska Praha
Roska Brno - město Vás zve na přednášku
Roska Hradec Králové Vás zve na přednášku
7
Roska Žďár nad Sázavou vás zve společně s UNIÍ ROSKA na výstavu ,,Roztroušená krása"
Roska Brno - město Vás zve na přednášku
8 9
Roska Liberec vás zve na akci Trousíme se na Ještěd.
10
11 12 13 14 15
UNIE ROSKA vás zve na 6. ROSKIÁDU
16
UNIE ROSKA vás zve na 6. ROSKIÁDU
17
UNIE ROSKA vás zve na 6. ROSKIÁDU
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Drobečková navigace

Úvod > Potřebuji pomoc > Sociální oblast / služby > Osobní asistence, nebo pečovatelská služba?

Osobní asistence, nebo pečovatelská služba?Osobní asistence, nebo pečovatelská služba?

Aktualizace 20.7.2023

Mezi těmito dvěma službami je několik zásadních rozdílů. Pokud se budete rozhodovat, jakou službu si vybrat, aby vám co nejlépe vyhovovala, je důležité vědět následující:

Osobní asistence je služba určená osobám samostatně si určujícím druh, rozsah a způsob poskytované služby, včetně jejího časového určení. Tyto osoby se na poskytování služby aktivně podílejí, a to minimálně v rozsahu jejího průběžného řízení, nebo korekce. Zvláštní charakter této služby spočívá ve způsobu úhrady, protože úhrada je za spotřebovaný čas.

Zákon 108/2006 Sb., § 39, o sociálních službách, osobní asistenci definuje následovně:

(1) Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje zejména tyto základní činnosti:

 1. a)pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 2. b)pomoc při osobní hygieně,
 3. c)pomoc při zajištění stravy,
 4. d)pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 5. e)výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 6. f)zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 7. g)pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

(2) Maximální výše úhrady za poskytování osobní asistence podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů činí

 1. a)155 Kč za hodinu, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin měsíčně,
 2. b)135 Kč za hodinu, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně;

netrvá-li poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonů, celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

 

Pečovatelská služba je určena zejména osobám, které jsou jejími pasivními příjemci, u kterých druh, rozsah a způsob poskytování služby, včetně jejího časového určení, určuje poskytovatel na základě svých předchozích zjištění potřeb osob, kterým službu poskytuje. Těmito osobami mohou být i osoby pečující. Samotný způsob úhrady za služby, kdy je služba hrazena podle vykonaných úkonů, charakterizuje pasivní příjem služby.

Zákon 108/2006 Sb., § 40, o sociálních službách, osobní asistenci definuje následovně:

(1) Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony.

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:

 1. a)pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 2. b)pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 3. c)poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 4. d)pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 5. e)zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

U pečovatelské služby je úhrada prováděna za úkony, jejichž cena je stanoveny vyhláškou č. 505/2006 Sb. Vyhláška také přesně definuje činnosti, které jsou za tyto úhrady poskytovány:

(1)   Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 

 1. a)pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
 2. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 3. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 4. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
 5. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 6. b)pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
 7. pomoc při úkonech osobní hygieny,
 8. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 9. pomoc při použití WC,
 10. c)poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
 11. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
 12. dovoz nebo donáška jídla,
 13. pomoc při přípravě jídla a pití,
 14. příprava a podání jídla a pití;

tato základní činnost může být zajišťována jen v rozsahu úkonů podle bodů 3 a 4,

 1. d)pomoc při zajištění chodu domácnosti:
 2. běžný úklid a údržba domácnosti,
 3. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování,
 4. donáška vody,
 5. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení,
 6. běžné nákupy a pochůzky,
 7. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti,
 8. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,
 9. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,
 10. e)zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
 11. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět,
 12. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.

 

(2) Maximální výše úhrady za poskytování pečovatelské služby činí

 1. a)podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů uvedených v odstavci 1 písm. a) a b), písm. c) bodech 3 a 4 a písm. d) bodech 1 až 5 a písm. e)
 2. 155 Kč za hodinu, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin měsíčně,
 3. 135 Kč za hodinu, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně;

netrvá-li poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí,

 1. b)za úkon uvedený v odstavci 1 písm. c) bodě 1
 2. 235 Kč denně za poskytnutí celodenní stravy v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,
 3. 105 Kč za oběd,

včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy,

 1. c)50 Kč za úkon uvedený v odstavci 1 písm. c) bodě 2,
 2. d)160 Kč za úkon uvedený v odstavci 1 písm. d) bodě 6,
 3. e)90 Kč za kilogram prádla za úkony uvedené v odstavci 1 písm. d) bodech 7 a 8.