“Jsme tu, abychom pomáhali pacientům s roztroušenou sklerózou a jejich blízkým”

šipka
 

Obrázky v šířce 800px v aktualitách

Aktuality VŽDY musí mít úvodní text

Pokud se nemá aktualita propisovat na FB vybrat štítek: nepropsat do rss

Úvodní text je souhrn celého textu pokud nechete dělat výtak použite chat GPT

Vždy si poslat testovací aktualitu na e-maily: landova@gmail.com, roska@roska.eu

Pokud se aktulita vkládá na více stránek, MUSÍ být rozesílání zakazané na ostatních jinak příjde aktualita dvakrát.

Nápověda
editace

Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24
Roska Praha vás zve
25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Informace pro pacienty s roztroušenou sklerózou z Ukrajiny

Informace pro pacienty s roztroušenou sklerózou z UkrajinyPomoc válečným uprchlíkům z Ukrajiny:

Unie ROSKA může být nápomocna při zajištění přístupu ke zdravotní péči, obstarání zaměstnání pro osoby se zdravotním omezením a vyřízení sociálních dávek souvisejících se zdravotním omezením.

Informace pro ukrajinské pacienty s RS, kteří se nachází na území ČR (stav k 17.3.2022)

1.       Držitelé víza pro strpění mají nárok na zdravotní pojištění ve stejném rozsahu jako občané ČR, mají stejná práva. Musí projít registračním procesem a musí se přihlásit u zdravotní pojišťovny. Nárok platí zatím na jeden rok. Přístup k léčbě je okamžitý.

2.       Ministerstvo zdravotnictví (MZ) ČR zřídilo u fakultních nemocnic, které přímo řídí, tzv. UA pointy pro příchozí z Ukrajiny. Na místě bude poskytována lékařská pohotovostní péče pro dospělé, pro děti a dorost z Ukrajiny a v případě zvýšeného zájmu i gynekologicko-porodnická ambulance. Na místě budou zajištěny i tlumočnické služby. Ostatním nemocnicím Ministerstvo zdravotnictví zřízení UA POINTu doporučuje.

3.       Ministerstvo zdravotnictví nyní řeší především zajištění primární péče. Bude se ale důkladněji věnovat i chronickým pacientům, jakmile to bude kapacitně možné.

4.       V České republice je péče o pacienty s roztroušenou sklerózou zajištěna v 15 centrech vysoce specializované péče (MS centra). Jenom ty mají právo indikovat biologickou léčbu.

 

SEZNAM ČESKÝCH MS CENTER

MS Centra ve fakultních nemocnicích

·         Neurologická klinika FN Brno Bohunice                   Jihlavská 20, 625 00 Brno

·         Neurologická klinika FN Brno U Sv. Anny                Pekařská 53, 656 91 Brno

·         Neurologická klinika FN Hradec Králové                  Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

·         Neurologická klinika FN Olomouc                              I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

·         Neurologická klinika FN Ostrava                 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava

·         Neurologická klinika FN Plzeň                                     Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň

·         Neurologická klinika 1. LF UK a VFN                          Karlovo nám. 32, 128 08 Praha 2

·         Neurologická klinika 2. LF a FN Motol                      V Úvalu 84, 150 06 Praha 5-Motol

·         Neurologická klinika 3. LF a NKV                 Šrobárova 50, 100 34 Praha 10

 

MS Centra v ostatních nemocnicích (není jisté, kdy bude v těchto nemocnicích zřízen UApoint)

·         Neurologické oddělení nemocnice České Budějovice       Boženy Němcové 585/54, 370 87 České Budějovice

·         Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice                    Vídeňská 800, 140 59 Praha 4

·         Neurologické oddělení nemocnice Teplice                            Duchcovská 53, 415 28 Teplice

·         Neurologické oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati Zlín           Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín

·         Neurologická klinika nemocnice Pardubice                           Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

 

 

 

5.       V současné chvíli (26.03.2022) lze pacientům s RS doporučit, aby kontaktovali UA pointy ve fakultních nemocnicích, ve kterých se zároveň nachází MS centrum.

Pozor, existují i fakultní nemocnice, které MS centrum nemají. Jsou to tyto nemocnice: FN Bulovka a Ústřední Vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha.

 

Jak postupovat při návštěvě lékaře – doporučení Unie ROSKA

·         Pokud máte k dispozici lékařskou zprávu od svého ošetřujícího neurologa, vezměte ji s sebou. Pokud ne, připravte si seznam léků, které užíváte.

·         Pro sepsání důležitých údajů a anamnézy můžete i dotazník, který najdete na webu Unie ROSKA https://www.roska.eu/podpora .Pokud je to možné, požádejte o doprovod a tlumočení u lékaře někoho ze svého okolí. Pokud to není ve vašich silách, lze tlumočení zajistit i přes telefon.

·         Tlumočníky i z řad dobrovolníku naleznete např. zde www.pomahejukrajine.cz. Lze kontaktovat také telefonní linku 1221 nebo Unii ROSKA na emailu roska@roska.eu. Můžete nás kontaktovat v angličtině, němčině či ruštině. Zajistíme si překlady z ukrajinštiny.

 

Rádi vás přivítáme na akcích Unie ROSKA. V nejbližší době to bude:

20. Národní online konference „Místo pro kvalitní život s RS“ ve dnech 18. a 19. 5. 2022. Jednáme o simultánním tlumočení do ukrajinštiny.

Benefiční koncert pro ROSKU 28. 5. 2022 v Praze. Jednáme o online přenosu.

Další pomoc v mezinárodním měřítku

Unie ROSKA ve spolupráci s partnerskou pacientskou organizací na Ukrajině bude nápomocna při zajišťování potřebných léků pro pacienty s RS na Ukrajině. Pomoc v této oblasti má z dobrých důvodů přísný režim. Léčiva je nutné převážet v kontrolovaných podmínkách, protože jen tak je možné garantovat kvalitu dodané pomoci. Pro některé typy léčiv (např. opiáty) je třeba i povolení k vývozu. Jediný způsob dopravy léčiv na Ukrajinu je prostřednictvím řádného distribučního řetězce, a to navíc v objemech, které převýší náročnost koordinace přijetí takového daru ve válečné zóně. Taková pomoc je jedině možná oficiální cestou spolupráce mezi zeměmi skrze mechanismus na úrovni Evropské unie, či skrze humanitární organizace, které se tomuto typu pomoci profesionálně věnují a mají v oblasti zkušenosti. Vždy skrze oficiální distributory. 

Unie ROSKA bude o situaci a potřebě pomoci informovat mezinárodní zastřešující organizace EMSP a MSIF. S partnerskými pacientskými organizacemi z Evropy budeme osobně jednat na konferenci EMSP na konci dubna v Madridu, aby byla zajištěna pomoc z celé Evropy.

Chcete pomáhat? Potřebujete pomoc? Zde najdete užitečné odkazy:

Průběžně aktualizované pokyny ministerstva zdravotnictví k zajištění zdravotní péče pro občany Ukrajiny: https://www.mzcr.cz/category/ukrajina/

Na stránkách http://lekariproukrajinu.cz/ je seznam praktických lékařů, pediatrů, gynekologů i lékařů jiných odborností, kteří občanům Ukrajiny, kteří potřebují akutní lékařské ošetření, poskytují bezplatnou lékařskou péči.

Využít můžete rady z publikace Asistence lidem s disabilitou při katastrofách, kterou vydalo ministerstvo vnitra. Více informací i publikaci ke stažení najdete zde: https://www.mvcr.cz/clanek/ministerstvo-vnitra-vydalo-prirucku-asistence-lidem-s-disabilitou-pri-katastrofach.aspx

Rozcestník Ministerstva vnitra pro pomoc Ukrajině: www.nasiukrajinci.cz

Internetové stránky pro propojování nabídky a poptávky pomoci: www.stojimezaukrajinou.cz, www.pomahejukrajine.cz

Člověk v tísni: www.clovekvtisni.cz

Charita Česká republika: www.charita.cz

Český červený kříž: www.cck-cr.cz

Oficiální databáze dobrovolníků Ministerstva vnitra ČR pro pomoc ukrajinským občanům: https://docs.google.com/forms/d/1LfLz_cjp1kKVTrlxodeEbwChfmhx5FhKg5U6w6nweAo/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR0kMbq43BTE3iMLioF-YNW4FnhmXiecalEtMGbsXp-c4EhnYD125hmb28o

 

 

 

Děkujeme za pomoc s překladem do ruštiny a ukrajinštiny paní Oleně Čižmodij.