“Jsme tu, abychom pomáhali pacientům s roztroušenou sklerózou a jejich blízkým”

šipka
 

Obrázky v šířce 800px v aktualitách

Aktuality VŽDY musí mít úvodní text

Pokud se nemá aktualita propisovat na FB vybrat štítek: nepropsat do rss

Úvodní text je souhrn celého textu pokud nechete dělat výtak použite chat GPT

Vždy si poslat testovací aktualitu na e-maily: landova@gmail.com, roska@roska.eu

Pokud se aktulita vkládá na více stránek, MUSÍ být rozesílání zakazané na ostatních jinak příjde aktualita dvakrát.

Nápověda
editace

Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
Roska Chomutov vás zve výstavu obrazů a fotgrafií
30 1 2 3 4 5
6 7
Unie ROSKA – reg. ogr. ÚSTÍ nad ORLICÍ, z.p. s. – Přírodní léčba a RS
Text Roska Hradec Králové vás zve na preocvičoví jemné motoriky
8 9 10 11 12
13 14
Roska Liberec vás zve na přednášku
15 16 17 18
Roska Hradec vás zve na akci,,Trousíme se ke slunečnicím"
19
20
Rozsviťme Brno
21 22
Roska Praha vás zve na ergoterapie
23
Roska Praha vás zve na ergoterapie
24
Roska Praha vás zve na ergoterapie
25
Pozvánka - Trousíme se do Břevnovského kláštera
Roska Praha vás zve na ergoterapie
Trousíme se - Břevnovský klášter
26
Roska Praha vás zve na ergoterapie
27
Roska Praha vás zve na ergoterapie
28
Roska Praha vás zve na ergoterapie
29
Roska Praha vás zve na ergoterapie
30 31
PŘIPOMÍNKA - 22. NÁRODNÍ KONFERENCI „MÍSTO PRO KVALITNÍ ŽIVOT S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU“
1 2
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Dlouhodobá izolace pacientů a klientů v zařízeních je protizákonná

Dlouhodobá izolace pacientů a klientů v zařízeních je protizákonnáVznikají Aliance pro individualizovanou podporu, jejímž budeme členem, se mj. zasazuje o možnost návštěv blízkých osob pacientů v době pandemie.

Níže uvádíme text sdělení, který jsme obdrželi od Aliance. Právní stanoviska vám mohou pomoci tuto situaci řešit.

Pokud se vás takový problém týká, napište nám na adresu roska@roska.eu.

Vaše Unie ROSKA - česká MS společnost, z. s

Pravní rozbor Pavla Uhla

Stanovisko k závaznosti pokynů epidomiologických týmů krajských úřadů

coronavirus-5064371_640.jpg

„Vážení a milí,

vzhledem k tomu, že evidujeme případy, kdy je pacient nebo klient stále ještě izolován v zařízení bez možnosti návštěvy blízkých osob, a protože i z několika rozhovorů s Vámi vyplynulo, že se tato skutečnost může týkat i Vašich členů či klientů, dovoluji si zaslat Vám v příloze právní stanoviska, která snad pomohou lépe chránit jejich práva.

Právní stanoviska si nechala vypracovat organizace zaměřená na obranu práv pacientů Juno Moneta a laskavě nám je poskytla k dalšímu šíření a využití. Prosím, pokud to uznáte za vhodné, sdílejte je s Vašimi členy a klienty, případně je jakkoli využijte při prosazování jejich práv.

Pro Vaši informaci, již na začátku léta jsme jeden z otřesných případů medializovali www.novinky.cz/zena/zdravi/clanek/karantena-zdravotne-postizeni-stradaji-40330098, na téma dlouhodobé izolace a jejích závažných dopadů jsme upozorňovali opakovaně při jednáních se zástupci MZ a MPSV. Ministr Vojtěch na náš podnět apeloval na začátku července dopisem na ředitele zdravotnických zařízení, aby přijali taková opatření, aby k dlouhodobé izolaci s neblahými důsledky na fyzické i psychické zdraví pacientů nedocházelo. MPSV takovéto případy údajně neeviduje. Přesto se s touto praxí, bohužel, setkáváme dál. Na včerejším kulatém stole pořádaném MPSV jsem opět apelovala na urychlené nalezení systémového řešení, s cílem, aby zátěž obrany neležela na jednotlivých pacientech, klientech a jejich pečujících, kteří se již tak nacházejí v těžké situaci.

Zároveň hledáme cesty, jak poškozeným jednotlivcům i rodinám pomoci. Organizace Juno Moneta nabízí, že jim v rozsahu svých možností poskytne bezúplatné právní poradenství, případně i právní zastoupení. Mail na předsedkyni spolku Petru Langovou je v kopii.

První právní rozbor z pera renomovaného odborníka na veřejné právo Pavla Uhla se věnuje pravomocem (ředitelů) zařízení a jejich omezení s ohledy na práva pacientů a klientů. Stručně řečeno praví, že zdravotnická zařízení a zařízení sociálních služeb nemohou zasahovat do práv pacientů a klientů tím, že jim prostřednictvím organizačního řádu zabrání čerpat jejich práva, která jsou garantována zákonem, konkrétně § 28 odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb., zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), tedy včetně práva přijímat návštěvy nebo práva na přítomnost zákonného zástupce.

Druhé právní stanovisko z kanceláře Holubová advokáti reaguje na to, že ředitelé zařízení se často odvolávají na rozhodnutí Krajských epidemiologických komisí, podle nichž uplatňují dlouhodobý zákaz návštěv. Podle tohoto stanoviska pracovní štáb krajské epidemiologické komise v rámci působnosti krajských epidemiologických komisí vydává pouze doporučení, která slouží jakož podklad pro rozhodnutí těch, kteří mají rozhodovací pravomoc. Znamená to, že doporučení pracovního štábu krajské epidemiologické komise samo o sobě nestanoví povinnosti poskytovatelům zdravotních služeb a není pro ně právně závazné. Dále upozorňuje, že proti obsahu doporučení nebo postupu při jeho vydání lze brojit stížností podle § 175 správního řádu. Institut stížnosti má svůj význam tam, kde autoregulační mechanismy nezafungovaly a je potřeba, aby se veřejná správa jinak a včas dozvěděla o určitých jevech. Stížnost lze podat písemně i ústně, a to u správního orgánu, který vede řízení – v tomto případě tedy u krajské epidemiologické komise. Jestliže chce být dotčená osoba informována o výsledku šetření stížnosti, musí o to požádat.“