“Jsme tu, abychom pomáhali pacientům s roztroušenou sklerózou a jejich blízkým”

šipka
 

Obrázky v šířce 800px v aktualitách

Aktuality VŽDY musí mít úvodní text

Pokud se nemá aktualita propisovat na FB vybrat štítek: nepropsat do rss

Úvodní text je souhrn celého textu pokud nechete dělat výtak použite chat GPT

Vždy si poslat testovací aktualitu na e-maily: landova@gmail.com, roska@roska.eu, ztausova@gmail.com

Pokud se aktulita vkládá na více stránek, MUSÍ být rozesílání zakazané na ostatních jinak příjde aktualita dvakrát.

Nápověda
editace

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3
Procvičování paměti a kognitivních funkcí
4
Trousíme se na Hukvaldy
5 6 7
8 9
Vaše zdraví patří Vám
10 11 12 13 14
15 16 17
Ergoterapie a arteterapie - vyráběni hráčky pro zvířátko
18 19 20 21
Trousíme se do Břevnovského kláštera
Trousíme se do Břevnovského kláštera
Trousili jsme se do Břevnovského kláštera
Asinoterapie pro lidi s RS
22 23 24 25
Rozsviťme Česko
Roztroušená skleróza v životě pacienta
Roztroušená skleróza v životě pacienta
26
Setkání pro pacienty s roztroušenou sklerózou
27 28
29 30
Světový den roztroušené sklerózy (MSDay) 30.5.2023
31
Procvičování paměti a kognitivních funkcí zábavnou formou
1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Výchovné

VýchovnéOd příštího roku bude státem vyplácena důchodcům nová dávka, výchovné. Na výchovné bude mít nárok pouze jeden z rodičů. Bude to ten, který se o potomka převážně staral. Tomu se starobní důchod se od příštího roku zvýší o 500 korun za každé vychované dítě. Výchovné se zavádí proto, aby se zejména ženám dostalo spravedlivější odměny za práci při výchově budoucí generace. Ženy mají obvykle nižší důchody, právě proto, že v minulosti pečovaly o děti a nevydělávaly.

Automaticky výchovné dostanou jen stávající důchodci. Úřady o tuto částku rovnou zvýší penzi jen ženám, jimž byl již před 1. lednem 2023 důchod stanoven s přihlédnutím k výchově příslušného počtu dětí

Noví penzisté si v příštím roce budou muset o tuto novou dávku požádat, nárok jim nevznikne automaticky. Když si budoucí důchodce o výchovné v žádosti o přiznání starobního důchodu nezažádá, na tyto peníze již nikdy nedosáhne!

Počet dětí, za jejichž výchovu bude smět jeden žadatel dostat výchovné nebude nijak omezen. Důchodce bude dostávat peníze za všechny jím vychované děti. Důchod se zvýší o částku 500 korun vynásobenou počtem uznaných dětí.

Jak si o dávku budou žádat noví důchodci?

Ti, kteří půjdou do důchodu až v roce 2023 a později, si budou muset o výchovné vždy požádat. Nejpozději při podání žádosti o starobní důchod. K žádosti budou muset přiložit čestné prohlášení, z něhož bude patrné, že právě oni zajišťovali výchovu dítěte v největším rozsahu.

Žádost je třeba poslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Podávat je bude možné již od 1. září letošního roku.

Jaké podmínky budou pro přiznání výchovného?

Hlavní podmínkou bude, aby důchodce před datem přiznání starobního důchodu osobně pečoval o dítě ve věku do dosažení zletilosti alespoň po dobu deseti let. Pouze pokud by se výchovy dítěte ujal poté, co by dosáhlo osmi let věku, stačila by pouze pětiletá péče, která by trvala až do dosažení zletilosti dítěte.

Spory o výchově

Pokud nastanou spory o tom, kdo z rodičů o dítě více pečoval, bude je řešit příslušná okresní správa sociálního zabezpečení v takzvaném řízení o uznání výchovy. Úředníci budou využívat důkazní prostředky, které jim nabízí správní řád. Budou tedy vycházet kupříkladu z listinných důkazů anebo výslechů svědků. V případě, že některý z aktérů s rozhodnutím nebude spokojen, bude rozhodnutí správy sociálního zabezpečení možné přezkoumat soudem.

V případě úmrtí rodiče, který výchovné pobíral, nebude možné, aby dávku začal pobírat druhý z rodičů.