“Jsme tu, abychom pomáhali pacientům s roztroušenou sklerózou a jejich blízkým”

šipka
 

Obrázky v šířce 800px v aktualitách

Aktuality VŽDY musí mít úvodní text

Pokud se nemá aktualita propisovat na FB vybrat štítek: nepropsat do rss

Úvodní text je souhrn celého textu pokud nechete dělat výtak použite chat GPT

Vždy si poslat testovací aktualitu na e-maily: landova@gmail.com, roska@roska.eu

Pokud se aktulita vkládá na více stránek, MUSÍ být rozesílání zakazané na ostatních jinak příjde aktualita dvakrát.

Nápověda
editace

Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
Roska Chomutov vás zve výstavu obrazů a fotgrafií
30 1 2 3 4 5
6 7
Unie ROSKA – reg. ogr. ÚSTÍ nad ORLICÍ, z.p. s. – Přírodní léčba a RS
Text Roska Hradec Králové vás zve na preocvičoví jemné motoriky
8 9 10 11 12
13 14
Roska Liberec vás zve na přednášku
15 16 17 18
Roska Hradec vás zve na akci,,Trousíme se ke slunečnicím"
19
20
Rozsviťme Brno
21 22
Roska Praha vás zve na ergoterapie
23
Roska Praha vás zve na ergoterapie
24
Roska Praha vás zve na ergoterapie
25
Pozvánka - Trousíme se do Břevnovského kláštera
Roska Praha vás zve na ergoterapie
Trousíme se - Břevnovský klášter
26
Roska Praha vás zve na ergoterapie
27
Roska Praha vás zve na ergoterapie
28
Roska Praha vás zve na ergoterapie
29
Roska Praha vás zve na ergoterapie
30 31
PŘIPOMÍNKA - 22. NÁRODNÍ KONFERENCI „MÍSTO PRO KVALITNÍ ŽIVOT S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU“
1 2
Drobečková navigace

Úvod > Potřebuji pomoc > Poradna sociální oblast > Dotaz nepřiznání invalidního důchodu

Dotaz nepřiznání invalidního důchoduDotaz: Mam RS EDSS 3.0 + astma alergii. Dával jsem žádost na ID. Byla mi zamítnuta s tím, že pokles je jen 20%. Mám řešit odvolání nebo podat novou žádost. A nebo to v této chvíli dál neřešit?

Odpověď:

Invalidní důchod je určen osobám, u nichž na základě dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu došlo k poklesu pracovní schopnosti. Posouzení invalidity se provádí podle Vyhlášky č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity (vyhláška o posuzování invalidity). Ta uvádí rozmezí poklesu pracovní schopnosti u jednotlivých zdravotních omezení a diagnóz. Přičemž, jestliže pracovní schopnost poklesla:

  • nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně,

  • nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně,

  • nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně.

V případě roztroušené sklerózy vyhláška stanoví:

 

6

Demyelinizační postižení, roztroušená skleróza mozkomíšní, jiná degenerativní postižení CNS
Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit stav funkčních systémů - pyramidového, mozečkového, senzitivního, zrakového, kmenového, funkci sfinkterů, schopnost chůze, stání, dopad zjištěných skutečností na celkovou výkonnost. K hodnocení pokročilosti roztroušené sklerózy mozkomíšní se používá Kurtzkeho škála EDSS. Samotný nález CT, MRI bez klinického korelátu a funkčního postižení nemá dopad na pracovní schopnost.

Míra poklesu pracovní schopnosti v %

6a

minimální funkční postižení,
bez hrubší poruchy funkce nebo malý neurologický nález, celková výkonnost a pohyblivost dotčena minimálně, lehká slabost nebo spasticita, lehká monoparéza, mírné poruchy chůze a snížení dosahu chůze, okohybné poruchy, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi, EDSS 2-3

10

6b

lehké funkční postižení,
celková výkonnost omezena, pohyblivost zachována, chůze se sníženým dosahem (cca 500m), vyjádřeny základní příznaky nebo kombinace více lehčích příznaků (např. lehké parézy dvou končetin, lehké sfinkterové obtíže, okohybné poruchy), některé denní aktivity vykonávány s obtížemi nebo vykonávány s využitím kompenzačních mechanismů a prostředků, EDSS 4

25-35

6c

středně těžké funkční postižení,
pokles celkové výkonnosti při běžném zatížení, středně těžká porucha motoriky, chůze na kratší vzdálenost (cca 300 m), výrazné sfinkterové poruchy, podle rozsahu symptomatologie a funkčního postižení, některé denní aktivity omezeny, EDSS 5-6

50

6d

těžké funkční postižení,
podstatné omezení celkové výkonnosti a pohyblivosti (chůze 100 m, funkčně významná spasticita na dvou končetinách, ataxie, afektivní nebo kognitivní poruchy), některé denní aktivity podstatně omezeny

60

6e

zvlášť těžké funkční postižení,
těžký pokles celkové výkonnosti při lehkém zatížení, těžké poruchy motoriky (na úrovni těžkých paréz končetin), pohyblivost velmi obtížná, přesuny na velmi krátké vzdálenosti popř. odkázanost na invalidní vozík, závažná afektivní nebo kognitivní porucha, denní aktivity těžce omezeny, EDSS více než 7

70-80

 

Uvádíte, že se léčíte dále s astmatem a alergií. Posudkový lékař v případě přítomnosti více omezujících diagnóz stanový tu, která nejvíce nagativně ovlivňuje Váš život. Ta je určující pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti v %. Všechny ostatní diagnózy, i když by byly také vážné – mohou k té základní přidat maximálně 10 %.

Př.: Pacientka, která se léčí s roztroušenou sklerózou, má EDSS 4, pro tuto diagnózu jí po zhodnocení posudkový lékař určí míru poklesu pracovní schopnosti 35% a je jí tedy přiznaná invalidita I. stupně.

V následujících 2 letech se u pacientky projeví anémie, u které posudkový lékař určí míru poklesu pracovní schopnosti 25%.

Položka

Druh zdravotního postižení

Míra
poklesu pracovní schopnosti
v %

3

Anemie

 

3a

minimální funkční poruchy,
hemoglobin pod 110g/l, hypochromní erytrocyty, snížená hladina železa v séru, snížená koncentrace ferritinu, zvýšená unavitelnost při běžném zatížení

5-10

3b

se středně těžkými projevy,
hemoglobin pod 100g/l, snížení celkové výkonnosti při běžném zatížení

15-25

 

Tyto dvě hodnoty – tedy 35% za RS a 25% za anémii se nesčítají! RS omezuje pacientku více, je tedy hlavní diagnózou. Za anémii může lékař přidat max. 10%, přesto se takto nezmění stupeň přiznané invalidity.

Vždy záleží na posouzení zdravotního stavu posudkovým lékařem.

Ve vašem případě bych se podívala ještě do rozhodnutí, zda-li v něm bylo zohledněno i astma, popř. jakou měrou. V případě, že ano, můžete porovnat s výše uvedenou vyhláškou.

Z alergií jsou uvažovány pouze potravinové, a ty způsobují pokles pracovní schopnosti jen tehdy, mají-li vliv na stav výživy a celkovou výkonnost.

Pokud byla hodnocena pouze roztroušená skleróza (protože ostatní diagnózy nijak neovlivňují míru pracovní schopnosti), odvolání bych v tuto chvíli neviděla jako účelné. Určitě bych se radovala, že RS je v dobré fázi