“Jsme tu, abychom pomáhali pacientům s roztroušenou sklerózou a jejich blízkým”

roska 30 let
šipka
 

Obrázky v šířce 800px.....

Nápověda
editace

Drobečková navigace

Úvod > Potřebuji pomoc > Sociální oblast / služby > Aktuality k vyplácení doplatků krizového ošetřovného a očkování osob pečujících

Aktuality k vyplácení doplatků krizového ošetřovného a očkování osob pečujícíchVyplácení doplatků krizového ošetřovného

Dne 23. 4. 2021 byla ve sbírce zákonů publikována novela krizového ošetřovného, která kromě zvýšení vypláceného ošetřovného přináší i rozšíření okruhu případů, kdy lze dávku poskytovat.

To bude nyní náležet za dny péče v kalendářním měsíci ve výši 80 % redukovaného denního vyměřovacího základu (dosud to bylo 70 %) a doplatí se bez žádosti zpětně za období od 1. 3. 2021.

Doplatky budou vyplaceny stejným způsobem, jakým bylo vyplaceno ošetřovné, které je dopláceno. Doplatky by rodiče měli obdržet v průběhu prvních dvou květnových týdnů, a to v závislosti na zvoleném způsobu výplaty. Při bezhotovostní výplatě je převod prostředků rychlejší, při výplatě v hotovosti složenkou je termín odvislý od doručení složenky ze strany České pošty, s. p. konkrétnímu příjemci.

Kdo bude mít nově také na dávku nárok? 

Na ošetřovné poskytované z důvodu uzavření školských a dětských zařízení budou mít nyní nárok  i zaměstnanci, kteří nemohou vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče o nezaopatřené dítě se speciálními vzdělávacími potřebami podle školského zákona, jestliže toto dítě nemůže navštěvovat školu z důvodu mimořádného opatření při epidemii a je desetileté nebo starší (u dětí mladších 10 let je jinak ošetřovné přiznáváno na všechny, které musely zůstat doma kvůli uzavřené škole, školce atd.)

K žádosti je třeba přiložit potvrzený formulář „Potvrzení školského zařízení o speciálních vzdělávacích potřebách“.

 

Očkování osob pečujících

Od pondělí dne 3.5.2021 kontaktním pracovištím ÚP ČR byla svěřena další mimořádná činnost, jejíž hlavním posláním je předávat lidem pečujícím o osoby se zdravotním postižením ve 3. a  4. stupni  příspěvku na péči specifické kódy, umožňující přístup k očkování proti COVID-19.

Tuto agendu budou zajišťovat pracovníci  oddělení dávek pro osoby se zdravotním postižením a příspěvku na péči.

Více v přiloženém letáku.