“Jsme tu, abychom pomáhali pacientům s roztroušenou sklerózou a jejich blízkým”

roska 30 let
šipka
 

Obrázky v šířce 800px.....

Nápověda
editace

Drobečková navigace

Úvod > Potřebuji pomoc > Sociální oblast / služby > Invalidní důchod a úhrada pojistného

Invalidní důchod a úhrada pojistnéhoTato problematika je velice důležitá, protože její neznalost může lidem v budoucím životě přichystat nemalé problémy. V určitých případech je za osoby, které byly uznány invalidními, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ hrazeno. Neplatí to ale vždy!


Je velice důležité vždy BÝT POJIŠTĚN. Bez pojištění mohou vzniknout obrovské dluhy, nebo nastat situace, že v případě potřeby nevznikne nárok na výplatu potřebné dávky, podpory!

Invalidní důchod III. stupně

Pobírá – li osoba invalidní důchod III. stupně, je za ní zdravotní i sociální pojištění (místo odpracovaných let se počítá tzv. náhradní doba důchodového pojištění) hrazeno státem. Není třeba být v evidenci úřadu práce, ani nic dalšího, pojištění se započítává již z titulu III. stupně invalidity.


Pokud je osoba uznána invalidní ve III. stupni, ale nemá nárok na výplatu, hradí za ni stát pouze zdravotní pojištění. Sociální pojištění hrazeno není, nezapočítává se tedy žádná náhradní doba a „odpracované roky“! Důležité proto je, zaregistrovat se alespoň na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání!

Invalidní důchod I. a II. stupně

Pobírá – li osoba invalidní důchod I. nebo II. stupně, je za ní státem hrazeno zdravotní pojištění. Náhradní důchodového pojištění („odpracované roky“) ale započítáváno není. U invalidity I. a II. stupně se totiž předpokládá, že osoba má pracovní schopnost sice omezenou, ale zcela znemožněna jí není. Není – li osoba zaměstnána, je důležitá alespoň registrace na úřadu práce.


Pokud je osoba uznána invalidní v I. nebo II. stupni, ale nemá nárok na výplatu, nehradí za ni stát ani zdravotní pojištění! I tehdy je proto v případě, že osoba nepracuje a sama si nehradí pojistné, alespoň evidence na úřadu práce.

Jak se započítává do doby pojištění evidence na úřadu práce?

Je důležité vědět, že ne celá doba, kterou je osoba v evidence úřadu práce, se započítává jako náhradní doba pojištění. Platí proto tato pravidla:

  • započítávají se všechny doby pobírání podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci
  • poté max. 1 rok bez nároku na jakoukoli podporu u osob do věku 55 let
  • a poté max. další 2 roky bez nároku na podporu u osob starších 55 let,

celkem tedy max. 3 roky.

Uchazeči o zaměstnání, kteří nebyli shledáni invalidními (běžní uchazeči o zaměstnání), mají po celou dobu evidence na úřadu práce hrazeno zdravotní pojištění. Co se týče náhradní doby důchodového pojištění, platí pro ně stejná pravidla, jako pro osoby v I. a II. stupni invalidity.