“Jsme tu, abychom pomáhali pacientům s roztroušenou sklerózou a jejich blízkým”

šipka
 

Obrázky v šířce 800px v aktualitách

Aktuality VŽDY musí mít úvodní text

Pokud se nemá aktualita propisovat na FB vybrat štítek: nepropsat do rss

Úvodní text je souhrn celého textu pokud nechete dělat výtak použite chat GPT

Vždy si poslat testovací aktualitu na e-maily: landova@gmail.com, roska@roska.eu, ztausova@gmail.com

Pokud se aktulita vkládá na více stránek, MUSÍ být rozesílání zakazané na ostatních jinak příjde aktualita dvakrát.

Nápověda
editace

Horní menu

Parametrické vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28 29 30
Procvičování paměti a kognitivních funkcí zábavnou formou
31 1 2 3
4
Roska Brno - město Vás zve na přednášku
5
Roska Brno - město Vás zve na přednášku
6
Ergoterapie, arteterapie - ozdobné šňůrky na brýle - Roska Praha
Roska Brno - město Vás zve na přednášku
Roska Hradec Králové Vás zve na přednášku
7
Roska Žďár nad Sázavou vás zve společně s UNIÍ ROSKA na výstavu ,,Roztroušená krása"
Roska Brno - město Vás zve na přednášku
8 9
Roska Liberec vás zve na akci Trousíme se na Ještěd.
10
11 12 13 14 15
UNIE ROSKA vás zve na 6. ROSKIÁDU
16
UNIE ROSKA vás zve na 6. ROSKIÁDU
17
UNIE ROSKA vás zve na 6. ROSKIÁDU
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Drobečková navigace

Úvod > Potřebuji pomoc > Práva pacientů > Zdravotní péče a hospitalizace bez souhlasu pacienta

Zdravotní péče a hospitalizace bez souhlasu pacienta

Každý člověk je svobodný a není povinen činit nic, co mu zákon neukládá. I v otázkách péče o vlastní zdraví záleží jen na jeho svobodném rozhodnutí, zda a v jaké míře se podrobí určitým medicínským výkonům a jen zákon ho může zavázat, že určitá vyšetření podstoupit musí. Stejně jako je poskytování zdravotní péče podmíněno informovaným souhlasem pacienta, je tento souhlas nutný i k jeho hospitalizaci, a to výlučně v písemné podobě. Pacienta lze bez jeho souhlasu hospitalizovat a poskytovat mu péči pouze v případech výslovně předvídaných zákonem.

Podmínky hospitalizace bez souhlasu pacienta

Hospitalizace bez souhlasu pacienta je přípustná z důvodu ochrany veřejného zájmu či ochrany života a zdraví jednotlivce a ostatních osob pouze v následujících případech:

  • pravomocného rozhodnutí soudu o uložení ochranného léčení formou lůžkovépéče nebo nařízení vyšetření zdravotního stavu pro potřeby policie;
  • nařízené izolace, karantény nebo léčení podle zákona o ochraně veřejnéhozdraví v případě některých infekčních onemocnění;
  • ohrožení sebe nebo svého okolí u stavů spojených s duševní poruchou činávykovými látkami;
  • stavu nouze vyžadující poskytnutí neodkladné péče bez možnosti získatsouhlas pacienta nebo zákonného zástupce;
  • nezletilého pacienta nebo pacienta omezeného ve svéprávnosti, jde-li opodezření na týrání, zneužívání nebo zanedbávání.

Poskytování zdravotní péče bez souhlasu pacienta

Pacientovi lze bez jeho souhlasu poskytnout pouze neodkladnou péči (nikoli péči akutní), a to v případě:

  • kdy zdravotní stav neumožňuje pacientovi teno souhlas vyslovit (tím není aledotčeno dříve vyslovené přání, které má přednost i před stavy nouze);
  • léčby vážné duševní poruchy, pokud by v důsledku jejího neléčení došlo se vší pravděpodobností k vážnému poškození zdraví pacienta.

Oznamovací povinnost poskytovatele zdravotních služeb

Nedobrovolná hospitalizace pacienta stejně jako hospitalizace bez jeho souhlasu je spojena s oznamovací povinností poskytovatele místně příslušnému soudu. Na základě tohoto oznámení je následně vyvoláno tzv. detenční řízení.

Nemocniční pokoj

Poskytovatel je povinen oznámit místně příslušnému soudu:

  • hospitalizaci pacienta bez jeho písemného souhlasu ve lhůtě do 24 hodin, kdy k převzetí došlo;
  • obdobně se postupuje, jestliže pacient event. zákonný zástupce souhlas odvolal a nadále existují důvody pro hospitalizaci bez souhlasu;
  • dodatečné omezení pacienta (vyjma úchopu), který je přijat do ústavní péče na základě jeho souhlasu, ale je omezen ve volném pohybu nebo styku s vnějším světem až v průběhu léčení, a to do 24 hodin poté, co k takovému omezení došlo.

Oznamovací povinnost poskytovatele je vázána na každé převzetí pacienta do ústavní péče bez jeho souhlasu i dodatečné omezení pacienta ve volném pohybu nebo styku s vnějším světem bez jeho souhlasu, jestliže se nepodaří dodatečně ve lhůtě do 24 hodin prokazatelným způsobem souhlas získat.