“Jsme tu, abychom pomáhali pacientům s roztroušenou sklerózou a jejich blízkým”

šipka
 

Obrázky v šířce 800px v aktualitách

Aktuality VŽDY musí mít úvodní text

Pokud se nemá aktualita propisovat na FB vybrat štítek: nepropsat do rss

Úvodní text je souhrn celého textu pokud nechete dělat výtak použite chat GPT

Vždy si poslat testovací aktualitu na e-maily: landova@gmail.com, roska@roska.eu, ztausova@gmail.com

Pokud se aktulita vkládá na více stránek, MUSÍ být rozesílání zakazané na ostatních jinak příjde aktualita dvakrát.

Nápověda
editace

Parametrické vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27
Krajské týdny pro neziskový sektor
28
Krajské týdny pro neziskový sektor
1
Krajské týdny pro neziskový sektor
Zveme Vás na procvičování paměti a kognitivních funkcí zábavnou formou
2
Krajské týdny pro neziskový sektor
3
Krajské týdny pro neziskový sektor
4
Krajské týdny pro neziskový sektor
5
Krajské týdny pro neziskový sektor
6
Krajské týdny pro neziskový sektor
7
Krajské týdny pro neziskový sektor
8
Krajské týdny pro neziskový sektor
VÝROBA JARNÍCH DEKORACÍ
9
Krajské týdny pro neziskový sektor
10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
MaRS - cvičební maraton s roztroušenou sklerózou
26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Potřebuji pomoc > Práva pacientů > Zdravotní péče a hospitalizace bez souhlasu pacienta

Zdravotní péče a hospitalizace bez souhlasu pacienta

Každý člověk je svobodný a není povinen činit nic, co mu zákon neukládá. I v otázkách péče o vlastní zdraví záleží jen na jeho svobodném rozhodnutí, zda a v jaké míře se podrobí určitým medicínským výkonům a jen zákon ho může zavázat, že určitá vyšetření podstoupit musí. Stejně jako je poskytování zdravotní péče podmíněno informovaným souhlasem pacienta, je tento souhlas nutný i k jeho hospitalizaci, a to výlučně v písemné podobě. Pacienta lze bez jeho souhlasu hospitalizovat a poskytovat mu péči pouze v případech výslovně předvídaných zákonem.

Podmínky hospitalizace bez souhlasu pacienta

Hospitalizace bez souhlasu pacienta je přípustná z důvodu ochrany veřejného zájmu či ochrany života a zdraví jednotlivce a ostatních osob pouze v následujících případech:

  • pravomocného rozhodnutí soudu o uložení ochranného léčení formou lůžkovépéče nebo nařízení vyšetření zdravotního stavu pro potřeby policie;
  • nařízené izolace, karantény nebo léčení podle zákona o ochraně veřejnéhozdraví v případě některých infekčních onemocnění;
  • ohrožení sebe nebo svého okolí u stavů spojených s duševní poruchou činávykovými látkami;
  • stavu nouze vyžadující poskytnutí neodkladné péče bez možnosti získatsouhlas pacienta nebo zákonného zástupce;
  • nezletilého pacienta nebo pacienta omezeného ve svéprávnosti, jde-li opodezření na týrání, zneužívání nebo zanedbávání.

Poskytování zdravotní péče bez souhlasu pacienta

Pacientovi lze bez jeho souhlasu poskytnout pouze neodkladnou péči (nikoli péči akutní), a to v případě:

  • kdy zdravotní stav neumožňuje pacientovi teno souhlas vyslovit (tím není aledotčeno dříve vyslovené přání, které má přednost i před stavy nouze);
  • léčby vážné duševní poruchy, pokud by v důsledku jejího neléčení došlo se vší pravděpodobností k vážnému poškození zdraví pacienta.

Oznamovací povinnost poskytovatele zdravotních služeb

Nedobrovolná hospitalizace pacienta stejně jako hospitalizace bez jeho souhlasu je spojena s oznamovací povinností poskytovatele místně příslušnému soudu. Na základě tohoto oznámení je následně vyvoláno tzv. detenční řízení.

Nemocniční pokoj

Poskytovatel je povinen oznámit místně příslušnému soudu:

  • hospitalizaci pacienta bez jeho písemného souhlasu ve lhůtě do 24 hodin, kdy k převzetí došlo;
  • obdobně se postupuje, jestliže pacient event. zákonný zástupce souhlas odvolal a nadále existují důvody pro hospitalizaci bez souhlasu;
  • dodatečné omezení pacienta (vyjma úchopu), který je přijat do ústavní péče na základě jeho souhlasu, ale je omezen ve volném pohybu nebo styku s vnějším světem až v průběhu léčení, a to do 24 hodin poté, co k takovému omezení došlo.

Oznamovací povinnost poskytovatele je vázána na každé převzetí pacienta do ústavní péče bez jeho souhlasu i dodatečné omezení pacienta ve volném pohybu nebo styku s vnějším světem bez jeho souhlasu, jestliže se nepodaří dodatečně ve lhůtě do 24 hodin prokazatelným způsobem souhlas získat.