“Jsme tu, abychom pomáhali pacientům s roztroušenou sklerózou a jejich blízkým”

šipka
 

Obrázky v šířce 800px v aktualitách

Aktuality VŽDY musí mít úvodní text

Pokud se nemá aktualita propisovat na FB vybrat štítek: nepropsat do rss

Úvodní text je souhrn celého textu pokud nechete dělat výtak použite chat GPT

Vždy si poslat testovací aktualitu na e-maily: landova@gmail.com, roska@roska.eu

Pokud se aktulita vkládá na více stránek, MUSÍ být rozesílání zakazané na ostatních jinak příjde aktualita dvakrát.

Nápověda
editace

Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27
Roska Praha vás zve na ergoterapie
28
Roska Praha vás zve na ergoterapie
29
Roska Praha vás zve na ergoterapie
30 31
PŘIPOMÍNKA - 22. NÁRODNÍ KONFERENCI „MÍSTO PRO KVALITNÍ ŽIVOT S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU“
1 2
3 4 5
Pozvánka - Roska Kroměříž vás zve akci ,,Rozsviťme Česko"
6 7 8 9
10 11 12
Roska Praha vás zve na arteterapii
13 14 15 16
17 18 19
Roska Liberec vás zve na ,,Rozsvítíme ČR"
Aktivní přístup pacienta k léčbě RS
20 21 22 23
24 25 26
Roska Praha vás zve na arteterapii
Aktivní přístup pacienta k léčbě RS
27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Potřebuji pomoc > Poradna sociální oblast > Dotaz: Jak získat podporu pro zaměstnavatele při zaměstnávání pacienta s RS

Dotaz: Jak získat podporu pro zaměstnavatele při zaměstnávání pacienta s RSDobrý den,

Je mi 30 let, před rokem mi byla diagnostikována RS, trápí mě hlavně obrovská únava a po každém výkonu, i menším, spojeným se stresem, úplně cítím, jak se vše ozývá, brní mi ruce a tvář, slábnou mi nohy. Nyní jsem 7. měsíc na nemocenské, ale chtěl bych se už vrátit do práce. Bohužel vím, že už nejsem schopen pracovat na 100%. Můj zaměstnavatel mě chce zpátky, ale byl by rád, kdyby mu stát doplatil nějakou část toho, co nebudu schopen zastat. Vyřídil jsem si již „osobu zdravotně znevýhodněnou“, na ID prý nárok spíše nemám.

Moje práce je fyzická i duševní, nedovedeme si se zaměstnavatelem představit, jakou jinou pozici by mi mohl nabídnout. Vychází mi velice vstříc, proto bych chtěl i já jemu pomoci.

Moc děkuji.
K.M.

ODPOVĚĎ:

Dobrý den,
Je skvělé, že máte takového zaměstnavatele, který Vás podporuje a viditelně si cení Vaší práce.
Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. poskytuje těm, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením (mezi které patří i ti se statusem OZZ) více výhod.
Jako velice výhodnou ve Vaší situaci vidím podporu při vytvoření pracovního místa pro OZP:

§ 75
Příspěvek na zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením

 • Pracovním místem zřízeným pro osobu se zdravotním postižením se rozumí pracovní místo, které zaměstnavatel zřídil pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody uzavřené s Úřadem práce. Na zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením poskytuje Úřad práce zaměstnavateli příspěvek. Pracovní místo zřízené pro osobu se zdravotním postižením musí být takovou osobou obsazeno po dobu 3 let.
 • Příspěvek na zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením může činit maximálně osminásobek a pro osobu s těžším zdravotním postižením maximálně dvanáctinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Zřizuje-li zaměstnavatel na základě jedné dohody s Úřadem práce 10 a více pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, může příspěvek na zřízení jednoho pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením činit maximálně desetinásobek a pro osobu s těžším zdravotním postižením maximálně čtrnáctinásobek průměrné mzdy podle věty první.

......

Zákon nabízí i další možnosti, ty ale pro Vás v tuto chvíli bohužel nebudou uplatniteln. Jsou to hlavně:
§ 76
Příspěvek na úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením

 • Příspěvek na úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením může Úřad práce poskytnout na základě písemné dohody uzavřené se zaměstnavatelem, který zaměstnává v pracovním poměru osobu se zdravotním postižením.
 • Příspěvek na úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením se poskytuje za podmínky, že zaměstnavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky vedené finančním nebo celním úřadem, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek nebo povoleno posečkání daně. Roční výše příspěvku může činit nejvýše 48000 Kč na jednu osobu se zdravotním postižením. Příspěvek se zaměstnavateli neposkytne po dobu 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3.
 • Příspěvek na úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením se neposkytne zaměstnavateli
  • na osobu se zdravotním postižením, která pracuje mimo pracoviště zaměstnavatele,
  • na zaměstnance v pracovním poměru, který je osobou zdravotně znevýhodněnou,
  • na osobu se zdravotním postižením, která je dočasně přidělena k výkonu práce k uživateli, jde-li o zaměstnavatele, který je agenturou práce.

Dále může zaměstnavatel, který zaměstnává více jak 50% OZP, získat od státu podporu pro tzv. chráněný trh práce.
§ 78
Chráněný trh práce a dohoda o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce

 • Chráněný trh práce je tvořen zaměstnavateli, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců a se kterými Úřad práce uzavřel písemnou dohodu o jejich uznání za zaměstnavatele na chráněném trhu práce (dále jen „dohoda o uznání zaměstnavatele“). Dohoda o uznání zaměstnavatele se uzavírá v rámci místní působnosti krajské pobočky Úřadu práce, v jejímž obvodu má sídlo zaměstnavatel, který je právnickou osobou, nebo v jejímž obvodu má bydliště zaměstnavatel, který je fyzickou osobou.