“Jsme tu, abychom pomáhali pacientům s roztroušenou sklerózou a jejich blízkým”

šipka
 

Obrázky v šířce 800px v aktualitách

Aktuality VŽDY musí mít úvodní text

Pokud se nemá aktualita propisovat na FB vybrat štítek: nepropsat do rss

Úvodní text je souhrn celého textu pokud nechete dělat výtak použite chat GPT

Vždy si poslat testovací aktualitu na e-maily: landova@gmail.com, roska@roska.eu, ztausova@gmail.com

Pokud se aktulita vkládá na více stránek, MUSÍ být rozesílání zakazané na ostatních jinak příjde aktualita dvakrát.

Nápověda
editace

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3
Procvičování paměti a kognitivních funkcí
4
Trousíme se na Hukvaldy
5 6 7
8 9
Vaše zdraví patří Vám
10 11 12 13 14
15 16 17
Ergoterapie a arteterapie - vyráběni hráčky pro zvířátko
18 19 20 21
Trousíme se do Břevnovského kláštera
Trousíme se do Břevnovského kláštera
Trousili jsme se do Břevnovského kláštera
Asinoterapie pro lidi s RS
22 23 24 25
Rozsviťme Česko
Roztroušená skleróza v životě pacienta
Roztroušená skleróza v životě pacienta
26
Setkání pro pacienty s roztroušenou sklerózou
27 28
29 30
Světový den roztroušené sklerózy (MSDay) 30.5.2023
31
Procvičování paměti a kognitivních funkcí zábavnou formou
1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Potřebuji pomoc > Sociální oblast / služby > Invalidní důchod - aktualizováno 19. 3.

Invalidní důchod - aktualizováno 19. 3.O invalidní důchod se žádá na Okresní správě sociálního zabezpečení, podle místa trvalého bydliště žadatele. Pro žádost neexistuje formulář, sepisuje se přímo na pobočce.

Invalidní důchod je určen osobám, u nichž na základě dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu došlo k poklesu pracovní schopnosti. Posouzení invalidity se provádí podle vyhlášky 359/259 Sb., o posuzování invalidity. Ta uvádí rozmezí poklesu pracovní schopnosti u jednotlivých zdravotních omezení a diagnóz. Přičemž, jestliže pracovní schopnost poklesla:

 • nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně,
 • nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně,
 • nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně.

V případě roztroušené sklerózy vyhláška stanoví, že při:

 • EDSS 2-3 pracovní schopnost poklesla o 10%
 • EDSS 4 pracovní schopnost poklesla o 25-35%
 • EDSS 5-6 pracovní schopnost poklesla o 50%
 • EDSS >7 pracovní schopnost poklesla o 70-80%

Toto kritérium je ale pouze orientační, vždy záleží na odborném posouzení zdravotního stavu posudkovým lékařem!

Hodnota EDSS bývá uvedena ve Vaší lékařské zprávy od neurologa v „tabulce“. 

Dále je důležité vědět, že samotný nepříznivý zdravotní stav nezakládá nárok na VÝPLATU invalidního důchodu. Je třeba splnit ještě druhou podmínku, a sice potřebnou dobu pojištění. Osoba sice může být vzhledem ke zdravotnímu stavu uznána invalidní (v I., II., nebo III. stupni) – pokud ale nesplní potřebnou dobu pojištění, nebude jí přiznána žádná finanční výplata. Potřebné doby pojištění jsou dány zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

Věk ke dni vzniku invalidity

Potřebná doba pojištění

před 20. rokem

méně než 1 rok (stačí i 1 den)

od 20 do 21 let včetně

alespoň 1 rok

od 22 do 23 let včetně

alespoň 2 roky

od 24 do 25 let včetně

alespoň 3 roky

od 26 do 27 let včetně

alespoň 4 roky

od 28 do 37 let včetně

alespoň 5 let z posledních 10 let

od 38 let

alespoň 5 let z posledních 10 let

nebo

alespoň 10 let z posledních 20 let

(stačí splnit jednu z podmínek)

Co vzít s sebou k žádosti o invalidní důchod:

 • občanský průkaz                                                 
 • doklady o studiu, o učení, od 15 let věku (i nedokončeném)    
 • ženy předkládají doklady o výchově dětí (nejčastěji rodné listy dětí)
 • muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby
 • doklad o poslední době zaměstnání (v případě, že stále trvá – pracovní smlouvu)
 • doklady o evidenci na ÚP
 • doklady potvrzující práci v cizině
 • pokud je aktuální, neschopenku
 • je-li požadována výplata důchodu na bankovní účet – bankou potvrzený tiskopis „Žádost o zřízení výplaty důchodu poukazem na účet“. Tento formulář získáte přímo na OSSZ,  některé banky ho mají již k dispozici, ale je také možné si ho stáhnout:

Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice - majitel účtu

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zavd

Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky):

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zavdm

Na základě podané žádosti bude Váš zdravotní stav hodnocen posudkovým lékařem.  Lékařská posudková služba si vyžádá aktuální informace o Vašem zdravotním stavu v první řadě od praktického  lékaře – je proto nutné, aby tento lékař měl všechny Vaše aktuální lékařské zprávy a výsledky z odborných vyšetření!

Když nesouhlasíte s vydaným Rozhodnutím

V případě, že Vám nebyl ID přiznám, byl přiznán v nižší výši, než jste očekávali, nebo byl jeho stupeň snížen či Vám byl zcela odebrán – prostě tehdy, kdy nebudete souhlasit s Rozhodnutím ČSSZ, máte samozřejmě možnost využít některý z opravných prostředků, který zákon nabízí.

Vždy ale počkejte opravdu až na samotné Rozhodnutí od ČSSZ. Tomu předchází posudek o invaliditě a proti tomu není možné se odvolat!

Opravné prostředky

Námitka

Námitky se podávají písemně na ČSSZ, oddělení námitkového řízení, případně na okresní správu sociálního zabezpečení, oddělení námitkového řízení, v místě vašeho bydliště (ta námitky postoupí ČSSZ). Lhůta pro podání námitek je 30 dnů od data doručení rozhodnutí ČSSZ (tzn. od Vašeho převzetí).

Námitka musí mít stejnou strukturu jako odvolání. V textu je třeba uvést, proti čemu konkrétně podáváte námitku (proti rozhodnutí ČSSZ ve věci nepřiznání, snížení či odebrání invalidního důchodu). Dále uvedete důvody svého nesouhlasu (ty je dobré podložit důkazy, přiložit a citovat lékařské zprávy apod.). A nakonec vznést svůj požadavek – co očekáváte.

Po podání námitky bude provedeno opětovné posouzení vašeho zdravotního stavu, bude jej však hodnotit jiný posudkový lékař.

Lhůta na vydání rozhodnutí v námitkovém řízení činí 60 dnů, může však být prodloužena až na 120 dnů (popř. 150 dnů ve složitějších případech).

Správní žaloba

V případě, že ani námitkové řízení nedopadne k vaší spokojenosti, máte dále možnost podat správní žalobu ke krajskému soudu dle místa vašeho trvalého bydliště. Občané s trvalým bydlištěm v Praze podávají žalobu ke zdejšímu Městskému soudu.

Lhůta pro podání správní žaloby je 2 měsíce od data doručení rozhodnutí z námitkového řízení. Žaloba se posílá doporučeně ve dvou vyhotoveních, můžete přiložit také lékařské zprávy. Je možné, že vyjádření příslušných lékařů si soud vyžádá i samostatně. Posouzení zdravotního stavu v rámci soudního řízení provádí posudková komise MPSV.