“Jsme tu, abychom pomáhali pacientům s roztroušenou sklerózou a jejich blízkým”

šipka
 

Obrázky v šířce 800px v aktualitách

Aktuality VŽDY musí mít úvodní text

Pokud se nemá aktualita propisovat na FB vybrat štítek: nepropsat do rss

Úvodní text je souhrn celého textu pokud nechete dělat výtak použite chat GPT

Vždy si poslat testovací aktualitu na e-maily: landova@gmail.com, roska@roska.eu

Pokud se aktulita vkládá na více stránek, MUSÍ být rozesílání zakazané na ostatních jinak příjde aktualita dvakrát.

Nápověda
editace

Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27
Roska Praha vás zve na ergoterapie
28
Roska Praha vás zve na ergoterapie
29
Roska Praha vás zve na ergoterapie
30 31
PŘIPOMÍNKA - 22. NÁRODNÍ KONFERENCI „MÍSTO PRO KVALITNÍ ŽIVOT S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU“
1 2
3 4 5
Pozvánka - Roska Kroměříž vás zve akci ,,Rozsviťme Česko"
6 7 8 9
10 11 12
Roska Praha vás zve na arteterapii
13 14 15 16
17 18 19
Roska Liberec vás zve na ,,Rozsvítíme ČR"
Aktivní přístup pacienta k léčbě RS
20 21 22 23
24 25 26
Roska Praha vás zve na arteterapii
Aktivní přístup pacienta k léčbě RS
27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Potřebuji pomoc > Sociální oblast / služby > Invalidní důchod

Invalidní důchodPokles pracovní neschopnosti a přiznání Invalidního důchodu

O invalidní důchod se žádá na okresní správě sociálního zabezpečení, podle místa trvalého bydliště žadatele. Pro žádost neexistuje formulář, sepisuje se přímo na pobočce.

Invalidní důchod je určen osobám, u nichž na základě dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu došlo k poklesu pracovní schopnosti. Posouzení invalidity se provádí podle vyhlášky 359/2009 Sb., o posuzování invalidity. Ta uvádí rozmezí poklesu pracovní schopnosti u jednotlivých zdravotních omezení a diagnóz.

Jaké jsou podmínky pro získání invalidního důchodu?

 • O invaliditu prvního stupně se jedná v případě, jestliže pracovní neschopnost poklesla nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %
 • O invaliditu druhého stupně se jedná v případě, jestliže pracovní neschopnost poklesla nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %
 • O invaliditu třetího stupně se jedná v případě, jestliže pracovní neschopnost poklesla nejméně o 70 %

Jak je to v případě diagnózy roztroušené sklerózy?

 • EDSS 2-3 pracovní schopnost poklesla o 10 %
 • EDSS 4 pracovní schopnost poklesla o 25-35 %
 • EDSS 5-6 pracovní schopnost poklesla o 50 %
 • EDSS >7 pracovní schopnost poklesla o 70-80 %

Toto kritérium je ale pouze orientační, vždy záleží na odborném posouzení zdravotního stavu posudkovým lékařem. Hodnoty EDSS uvádí neurolog v lékařské zprávě.

Pro přiznání invalidního důchodu musíte splnit dobu pojištění

Samotný nepříznivý zdravotní stav nezakládá nárok na výplatu invalidního důchodu. Je třeba splnit ještě druhou podmínku, a sice potřebnou dobu pojištění. Osoba může být vzhledem ke zdravotnímu stavu uznána invalidní (v I., II., nebo III. stupni) – pokud ale nesplní potřebnou dobu pojištění, nebude jí přiznána žádná finanční výplata. Potřebné doby pojištění jsou dány zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

Věk ke dni vzniku invalidity Potřebná doba pojištění
před 20. rokem méně než 1 rok (stačí i 1 den)
od 20 do 21 let včetně alespoň 1 rok
od 22 do 23 let včetně alespoň 2 roky
od 24 do 25 let včetně alespoň 3 roky
od 26 do 27 let včetně alespoň 4 roky
od 28 do 37 let včetně alespoň 5 let z posledních 10 let
od 38 let alespoň 5 let z posledních 10 let
nebo
alespoň 10 let z posledních 20 let
(stačí splnit jednu z podmínek)

Co vzít s sebou k žádosti o invalidní důchod?

 • Občanský průkaz a doklady o studiu, o učení, od 15 let věku (i nedokončeném)
 • Ženy předkládají doklady o výchově dětí (nejčastěji rodné listy dětí)
 • Muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby
 • Doklad o poslední době zaměstnání (v případě, že stále trvá – pracovní smlouvu)
 • Doklady o evidenci na ÚP
 • Doklady potvrzující práci v cizině
 • Neschopenku (pokud je aktuální)
 • Bankou potvrzenou žádost o zřízení výplaty důchodu poukazem na účet majitele či manžela/ky (je-li požadována výplata důchodu na bankovní účet)

Zdravotní stav hodnotí posudkový lékař

Na základě podané žádosti bude Váš zdravotní stav hodnocen posudkovým lékařem. Lékařská posudková služba si vyžádá aktuální informace o zdravotním stavu v první řadě od praktického lékaře – je proto nutné, aby tento lékař měl všechny aktuální lékařské zprávy a výsledky z odborných vyšetření. Invalidní důchody se v současné době posuzují podle vyhlášky č. 359/2009 Sb. V příloze vyhlášky jsou uvedeny míry poklesu pracovní schopnosti, podle kterých posudkový lékař stanoví, zda zdravotní stav žadatele odpovídá invaliditě a také jakému stupni invalidity.

Jak postupovat, když nesouhlasíte s vydaným rozhodnutím?

V případě, že Vám nebyl invalidní důchod přiznán, byl přiznán v nižší výši, než jste očekávali, nebo byl jeho stupeň snížen či Vám byl zcela odebrán (prostě tehdy, kdy nebudete souhlasit s rozhodnutím ČSSZ), můžete využít některý z opravných prostředků, které zákon nabízí. Vždy ale počkejte opravdu až na samotné rozhodnutí od ČSSZ. Tomu předchází posudek o invaliditě a proti tomu není možné se odvolat.

Písemně můžete podat námitku

Námitky se podávají písemně na ČSSZ (oddělení námitkového řízení), případně na okresní správu sociálního zabezpečení (oddělení námitkového řízení), v místě vašeho bydliště (ta námitky postoupí ČSSZ). Lhůta pro podání námitek je 30 dnů od data doručení rozhodnutí ČSSZ (tzn. od Vašeho převzetí). Po podání námitky bude provedeno opětovné posouzení zdravotního stavu, bude jej však hodnotit jiný posudkový lékař. Lhůta na vydání rozhodnutí v námitkovém řízení činí 60 dnů, může však být prodloužena až na 120 dnů (popř. 150 dnů ve složitějších případech).

Co v námitce nesmí chybět?

 • Námitka musí mít stejnou strukturu, jako odvolání
 • V textu je třeba uvést, proti čemu konkrétně podáváte námitku (proti rozhodnutí ČSSZ ve věci nepřiznání, snížení či odebrání invalidního důchodu)
 • Uvedete důvody svého nesouhlasu (ty je dobré podložit důkazy, přiložit a citovat lékařské zprávy apod.)
 • Vznesete svůj požadavek – co očekáváte

Správní žaloba jako poslední možnost opravného prostředku

V případě, že ani námitkové řízení nedopadne k vaší spokojenosti, máte dále možnost podat správní žalobu ke krajskému soudu, dle místa trvalého bydliště. Lhůta pro podání správní žaloby je 2 měsíce od data doručení rozhodnutí z námitkového řízení. Správní žaloba se posílá doporučeně ve dvou vyhotoveních, můžete přiložit také lékařské zprávy. Je možné, že vyjádření příslušných lékařů si soud vyžádá i samostatně. Posouzení zdravotního stavu v rámci soudního řízení provádí posudková komise MPSV. Zajímá Vás více informací ohledně pracovní neschopnosti či možnosti opravných prostředků? Napište nám.

Podpořte nás