“Jsme tu, abychom pomáhali pacientům s roztroušenou sklerózou a jejich blízkým”

roska 30 let
šipka
 

Obrázky v šířce 800px.....

Nápověda
editace

Drobečková navigace

Úvod > Potřebuji pomoc > Sociální oblast / služby > Osoba zdravotně znevýhodněná

Osoba zdravotně znevýhodněnáPokud Vám nebyl přiznán invalidní důchod, ale vnímáte díky svému zdravotnímu stavu pracovní omezení, můžete si požádat o statut osoby zdravotně znevýhodněné.

Osoby zdravotně znevýhodněné (OZZ) jsou specifickou skupinou osob se zdravotním postižením, nejsou invalidní, ale dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav jim omezuje schopnost pracovního uplatnění.

Občan, u kterého byla zachována schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale jeho schopnost být nebo zůstat pracovně začleněný, vykonávat dosavadní povolání nebo využívat dosavadní kvalifikaci či získat novou, je podstatně omezena, může získat statut osoby zdravotně znevýhodněné.

Důvodem pro toto omezení je dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, který má podle poznatků lékařské vědy trvat déle než rok a podstatně omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti a tím i schopnost pracovního uplatnění.

Žádost je možné podat přímo na příslušné OSSZ, zaslat poštou, formou datové zprávy prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. Může ji podat občan starší 15 let, který ukončil povinnou školní docházku a má z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu omezenou schopnost uplatnit se na trhu práce.

Žádost musí mít písemnou formu, neexistuje ale žádný předepsaný formulář. Je třeba, aby obsahovala:

  • jméno, příjmení, datum narození, adresa a podpis žadatele.

  • čeho se týká (žádost o přiznání statusu OZZ).

  • údaje o ošetřujícím lékaři a jeho sídlo.

Vzor žádosti je možné stáhnout zde:

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-ozz1

Výhody statusu osoby zdravotně znevýhodněné

Osobě, které byl přiznán status OZZ, nevzniká žádný nárok na poskytování peněžního příspěvku či dávky.

Cílem získání statusu zdravotně znevýhodněných osob je zvýšit uplatnitelnost na trhu práce a prostřednictvím státních příspěvků zatraktivnit zaměstnávání těchto občanů. O státní příspěvky mohou zaměstnavatelé osob zdravotně postižených žádat na Úřadech práce.