“Jsme tu, abychom pomáhali pacientům s roztroušenou sklerózou a jejich blízkým”

šipka
 

Obrázky v šířce 800px v aktualitách

Aktuality VŽDY musí mít úvodní text

Pokud se nemá aktualita propisovat na FB vybrat štítek: nepropsat do rss

Úvodní text je souhrn celého textu pokud nechete dělat výtak použite chat GPT

Vždy si poslat testovací aktualitu na e-maily: landova@gmail.com, roska@roska.eu, ztausova@gmail.com

Pokud se aktulita vkládá na více stránek, MUSÍ být rozesílání zakazané na ostatních jinak příjde aktualita dvakrát.

Nápověda
editace

Horní menu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5
Roska Česká Lípa - trénování paměti
6 7
Procvičování paměti a kognitivních funkcí - Roska Praha
8 9 10 11
12 13 14
Ergoterapie, arteterapie - výroba svícnů pomocí drátěnek nebo provázků - Roska Praha
15 16 17 18
19 20 21
Ergoterapie, arteterapie - výroba svícnů pomocí drátěnek nebo provázků - Roska Praha
22 23 24 25
26
Zelené potraviny GW pro upevnění stylu
27 28 29 1 2 3
Drobečková navigace

Úvod > Potřebuji pomoc > Sociální oblast / služby > Osoba zdravotně znevýhodněná

Osoba zdravotně znevýhodněnáPokud Vám nebyl přiznán invalidní důchod, ale vnímáte kvůli svému zdravotnímu stavu pracovní omezení, můžete si požádat o status osoby zdravotně znevýhodněné.

Osoby zdravotně znevýhodněné (OZZ) jsou specifickou skupinou osob se zdravotním postižením, nejsou invalidní, ale dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav jim omezuje schopnost pracovního uplatnění.

Status zdravotně znevýhodněné osoby

Občan, u kterého byla zachována schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale jeho schopnost být nebo zůstat pracovně začleněný, vykonávat dosavadní povolání nebo využívat dosavadní kvalifikaci či získat novou, je podstatně omezena, může získat status osoby zdravotně znevýhodněné.

Kdy získáte status zdravotně znevýhodněné osoby?

  • Při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu, trvající déle než rok
  • Zdravotní stav omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti
  • Snižuje se schopnost pracovního uplatnění

Žádosti přijímá příslušná OSSZ

Žádost je možné podat přímo na OSSZ, zaslat poštou, formou datové zprávy prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. Může ji podat občan starší 15 let, který ukončil povinnou školní docházku a má z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu omezenou schopnost uplatnit se na trhu práce. Musí mít písemnou formu, neexistuje ale žádný předepsaný formulář. Vzor žádosti si můžete stáhnout z webu OSSZ.

Co musí obsahovat žádost o status zdravotně znevýhodněné osoby?

  • Jméno, příjmení, datum narození a adresu žadatele
  • Čeho se týká (žádost o přiznání statusu OZZ)
  • Údaje o ošetřujícím lékaři a jeho sídlo
  • Podpis žadatele

Jaké jsou výhody statusu OZZ

Osobě, které byl přiznán status OZZ, nevzniká žádný nárok na poskytování peněžního příspěvku či dávky. Cílem získání statusu zdravotně znevýhodněných osob je zvýšit uplatnitelnost na trhu práce a prostřednictvím státních příspěvků zatraktivnit zaměstnávání těchto občanů. O státní příspěvky mohou zaměstnavatelé osob zdravotně postižených žádat na úřadech práce. Chcete zažádat o status zdravotně znevýhodněné osoby? Kontaktujte nás. S vyplněním žádosti Vám rádi pomůžeme.

Podpořte nás